20.57M
Category: historyhistory

Napoleon Bonaparte a Slovensko

1.

Mgr. J. Štefániová
NAPOLEON
BONAPARTE
A SLOVENSKO
Viedenský kongres

2.

Situácia v Rakúskej monarchii
vláda Františka II. Habsburského
(1792 – 1835)
od roku 1804 rakúsky cisár
vojny s Francúzskom na severe
Talianska i po celej Európe

3.

bitka „troch cisárov“
u Slavkova v roku 180
porážka Rakúskej monarchie

4.

Bratislavský mier 26. december 1805
Primaciálny palác zrkadlová sieň

5.

roku 1809 vojna s Francúzskom
ostreľovanie Bratislavy
zruinovaný hrad Devín
prehra Rakúskej monarchie

6.

sobáš Márie Lujzy – dcéry Františka II.
s Napoleonom Bonapartom

7.

roku 1813 „bitka národov“ pri Lipsk
účasť Rakúskej monarchie vo vojne
proti Napoleonovi

8.

roku 1815 bitka pri Waterloo
Rakúska monarchia víťazí
so spojencami definitívne
nad Napoleonom

9.

Viedenský kongres 1814 – 1815
rokovania o usporiadaní Európy
Rakúska monarchia európska mocno

10.

Svätá aliancia: Rakúska monarchia,
Rusko, Prusko, Veľká Británia

11.

Viedenský kongres rok 1814 – 1815
hlavné slovo rakúsky kancelár
knieža Metternich
(presadzuje absolutizmus,
konzervativizmus,
boj proti revolúciám,
liberalizmu
a národným hnutiam)

12.

13.

stopy po francúzskych vojskách
na Slovensku
hrad Devín vyhodený do vzduchu

14.

stopy po francúzskych vojskách
na Slovensku
zničený Bratislavský hrad

15.

stopy po francúzskych vojskách
na Slovensku
zápisy v kronikách o pobyte
francúzskych vojsk na Slovensku

16.

stopy po francúzskych vojskách
na Slovensku
delové gule v múroch bratislavských
domov

17.

stopy po francúzskych vojskách
na Slovensku
empírový štýl
napoleónka

18.

stopy po francúzskych vojskách
na Slovensku
rozšírenie výroby šampanského
na Slovensku
Bratislavské rožky

19.

pripomienky na Napoleona na Sloven
pamätná tabuľa na Primaciálnom paláci
socha v bratislavských uliciach
rekonštrukcia bojov v Petržalke
https://www.youtube.com/watch?v=vPvMrFpAQDU

20.

► výbojné
vojny Francúzska 1805 – 1815
► Rakúska monarchia - vládne panovník František II.
r. 1804 získava titul rakúsky cisár
► r. 1805 bitka pri Slavkove - Rakúska monarchia porážka
Bratislavský mier podpísaný v Primaciálnom paláci
v zrkadlovej sieni
Napoleon sa žení s dcérou Františka II. Máriou Lujzou
► francúzske vojská bojovali na území Slovenska – stopy
r. 1809 zničený hrad Devín
r. 1811 vyhorený Bratislavský hrad
dokumenty o pobyte francúzskych vojsk v BA ( v kronike )
delové gule v BA domoch, dôsledok ostreľovania
výroba šampanského na Slovensku po odchode Francúzov
► po porážke Napoleona sa Rakúska monarchia vedená
kancelárom Metternichom stala európskou veľmocou
metternichovský absolutizmus

21.

Viedenský kongres (1814 - 1815)
cieľ: usporiadať pomery v Európe po napoleonských vojnách
- obnovenie hraníc FR do stavu pred r. 1789
- stanovenie výšky reparácií (= náhrada vojnových škôd) pre
- FR, ktoré muselo zaplatiť
víťazným mocnostiam
- presadzovanie konzervativizmu
- boj proti liberalizmu a silnejúcim národným hnutiam
- viera v monarchiu
- kresťanské zásady
- boj proti revolúciám
vznik Svätej aliancie = spojenectvo veľmocí
(Rakúska monarchia, Veľká Británia, Rusko, Prusko)
kancelár Metternich
English     Русский Rules