6.72M
Category: historyhistory

Napoleon Bonaparte

1.

2.

Napoleon Bonaparte
(*1769 Korzika – †1821 Svätá Helena)
francúzsky generál
politický vodca
jeho význam stúpol
počas VFR – vyhlásil
sa za konzula

3.

štúdium na vojenskej akadémií
malá nemotorná postava
zamračený, zlá francúzska výslovnosť
sebavedomý
usilovný, húževnatý, pracovitý a nadaný
vynikal v matematike, dejepise a zemepise
nezlomná energia, obdivuhodný odhad,
kombinačné schopnosti, vynikajúca pamäť
„Malý kaprál“ mal rešpekt u vojakov
( jedol a pochodoval i spal s nimi, starších poznal po mene)
„Len ja sám viem, čo treba robiť“, hovorieval.
vynikajúci vojvodca ( vedel odhaliť slabé miesta
nepriateľa, prinútil ho prijať boj vo vopred vybranom teréne,
úžasná rýchlosť presunov)

4.

Zaujímavosti o Napoleonovi:
• narodil sa na ostrove Korzika – hovoril miestnym prízvukom
• často sa bil so svojim o rok starším bratom Guissepem
• študoval delostrelectvo na vojenskej škole
• údajne bol nízkej postavy (asi 155 cm)
• bol na svoju dobu veľmi čistotný – kúpal sa každý deň
• rád používal kolínsku vodu
• napriek tomu, že svoje manželky miloval, mal aj niekoľko mileniek
• podporoval archeologický výskum v Egypte –
položil základy novej vedy egyptológie
• z vojenských ťažení vždy doniesol manželke dáku maličkosť
• bol ranné vtáča – vstával väčšinou o 4. hod. ráno
• medzi najväčšie pochúťky hladujúcich napoleonských vojsk
počas ťaženia v Rusku patrili potulné mačky
• hladujúci vojaci, ktorí sa po ústupe z Ruska dostali k hojnosti
jedla a rýchlo sa najedli, často zomierajú po náhlom príjme
kalórií, ktoré ich telo nezvládlo

5.

Začiatok Napoleonovej kariéry
Napoleon vyslaný Direktóriom do Talianska
bojovať proti Rakúšanom
Napoleon dobýva územia severného Talianska
veliteľ francúzskej armády
1 konzul

6.

Jozefína – 1. manželka
Mária Lujza – 2. manželka –
dcéra rakúskeho cisára
Františka I. Habsburského
(tiež český a uhorský kráľ)

7.

1804 – korunoval sa za cisára Francúzov – Napoleon I.,
korunoval tiež svoju manželku Jozefínu

8.

1804 – vydal CODE CIVIL = občiansky zákonník
Rovnosť pred zákonom
Občianska sloboda
Náboženská sloboda
Súkromné vlastníctvo
čl. 212 – vzájomná povinnosť oboch manželov byť si verní,
pomáhať si a podporovať sa • čl. 213 – povinnosť manžela
preukazovať manželke ochranu a povinnosť manželky poslúchať
manžela • čl. 214 – povinnosť manželky bývať s manželom a
nasledovať ho všade tam, kde on mieni bývať + povinnosť
manžela manželku prijať a poskytnúť jej podľa svojich možností a
podľa svojho stavu všetko, čo je nutné pre životné potreby
(dostupné na: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KPDPK/Prezentacie_DSP/PREZ_2015_DSP_Ext_7.pdf )

9.

Pretrváva KLASICIZMUS a
vzniká nový umelecký sloh –
EMPÍR (cisársky štýl
odievania a interiéru)

10.

empír
baroko - rokoko

11.

-rovnosť ľudí
-občianske slobody
-náb.sloboda
-súkromné vlastníctvo
cieľ: ovládnuť Európu
plány na dobyvačné vojny
empír – štýl odievania
a interiéru vyšších vrstiev
Klasicizmus –
kultúrne obdobie 18. st.
CODE CIVIL
Vlastníctvorovnosťsloboda!
v bojoch na severe
Talianska
Napoleon - cisár
Vznik
cisárstva
reformy: zlepšil
finančnú situáciu,
dal ľuďom prácu...
F - po páde jakobínov
vynikal generál
Napoleon
Konvent - Direktórium
1804
Napoleon v Paríži
zriadil KONZULÁT
odstránil republiku
štátny prevrat,
získal moc
slabá vláda –
povolali Napoleona
do Paríža
nepokoje, hlad,
ohlasy po revolúcii,
nastoliť starý
poriadok

12.

Vznik cisárstva vo Francúzsku
po zvrhnutí Direktória sa Napoleon nechal vyhlásiť
za prvého konzula
roku 1804 sa dal v katedrále Notre Dame korunovať za cisára
životopis - vynikajúci vojvodca,
z poručíka to dotiahol za 8 rokov na generála, 2x ženatý
v roku 1804 Napoleon vydal Občiansky zákonník Code Civil
( zakotvil dôležité výdobytky Francúzskej revolúcie:
rovnosť občanov pred zákonom, občiansku
slobodu, slobodu vlastníctva, slobodu náboženstva,
odstránil feudálne výsady)
„Vlastníctvo, sloboda, rovnosť!“
zlepšil finančnú situáciu v krajine, dal ľuďom prácu, staval cesty
vytvoril nový kultúrny štýl empír (cisársky štýl)
– odievania a bytovej kultúry
plány na dobyvačné vojny – cieľ ovládnuť Európu
English     Русский Rules