Екомережа — це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення пр
Екологічна мережа має бути побудована на трьох рівнях — міжнародному, національному та регіональному.
Основні причини побудови екомережі:
Основні структурні елементи екомережі:
Об’єкти природно-заповідного фонду України
Природні території та об’єкти
Штучно створені об’єкти
Ботанічний сад
Зоопарк
ВИСНОВКИ
Інтернет-ресурси
2.12M
Category: ecologyecology

Основні категорії заповідних об'єктів. Уявлення про екомережі

1.

Основні категорії заповідних
об’єктів.
Уявлення про екомережі.

2. Екомережа — це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення пр

Екомережа — це єдина територіальна
система, яка утворюється з метою
поліпшення умов для формування та
відновлення
довкілля,
підвищення
природно-ресурсного
потенціалу
метериторії
України,
збереження
ландшафтного
й
біорізноманіття,
місць розселення та зростання цінних
видів тваринного й рослинного світу,
генетичного фонду, шляхів міграції
тварин через поєднання територій
та
об'єктів
природно-заповідного
фонду, а також інших територій, які
мають особливу цінність для охорони
навколишнього
природного
середовища і, відповідно до законів та
міжнародних
зобов'язань
України,
підлягають особливій охороні.

3. Екологічна мережа має бути побудована на трьох рівнях — міжнародному, національному та регіональному.

4. Основні причини побудови екомережі:

- цілісність
-єдність
-ієрархічність
-поліфункціональність
-комплементарність
-відповідність

5. Основні структурні елементи екомережі:

- ключові природні території(природні ядра,ядра
біорізноманіть)
- сполучні території(екокоридори)
-буферні території(захисні зони)
-території відновлення(ренатуралізації)
-території природного розвитку

6. Об’єкти природно-заповідного фонду України

• Природні території та об’єкти
• Штучно створені об’єкти

7. Природні території та об’єкти


Природні заповідники
Біосферні заповідники
Національні природні парки
Регіональні ландшафтні парки
Заказники
Пам’ятки природи
Заповідні урочища

8.

Національний природний парк «Верхнє Побужжя»

9.

Національний природний
парк «Азово-Сиваський»

10.

Національний природний парк «Білобережжя
Святослава»

11.

Національний природний парк «
Верховинський»

12.

13.

Заповідник "Кам'яні могили"

14. Штучно створені об’єкти


Ботанічні сади
Дендрологічні парки
Зоологічні парки
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва

15. Ботанічний сад

Національний
ботанічний сад
імені Миколи
Гришка НАН
України

16. Зоопарк

Харківський
зоопарк

17. ВИСНОВКИ

-концепція екомережі є
інтегруючою на даному етапі
збереження природи,оскільки
поєднує у єдине ціле наявні
концепції і системі охорони
природи
-вона предбачає залучення до
своєї структури різнорівневих
природоохоронних територій.

18. Інтернет-ресурси

http://www.ukrntec.com
http://www.ecoline.ru
http://www.ecolife.org.ua
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.publiceco.ru
English     Русский Rules