Натуральні числа
Координатний промінь
2.43M
Category: mathematicsmathematics

Натуральні числа

1.

2. Натуральні числа

1. Які числа називаються натуральними?
Числа, які використовуються при лічбі
предметів називаються натуральними.
2. Назвіть найменше натуральне число.
1
3. Назвіть найбільше натуральне число.
Натуральний ряд чисел нескінчений.
4. Які цифри використовуються для запису
натуральних чисел?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

3. Координатний промінь

Основні поняття:
точка О – початок відліку (точка відліку);
OЕ – одиничний відрізок; O
Е
А (4) – координата точки А (точка А знаходиться на відстані чотирьох
одиничних відрізків від початку відліку); точка А з координатою 4
Координатний промінь – це промінь, який має точку відліку, рівні
одиничні відрізки, кожному з яких відповідає число
За координатним променем можна порівнювати числа.
З двох натуральних чисел більшому відповідає точка, яка лежить
праворуч, а меншому – ліворуч.
Наприклад: 4 < 11, оскільки точка А (4) лежить ліворуч від точки М (11)

4.

Шкали
На прилади, якими вимірюються величини, нанесено поділки.
Довжині кожної поділки відповідає певна одиниця вимірювання.
Систему таких поділок разом з відповідними числами називають шкалою
Наприклад:
Лінійкою вимірюють довжину
відрізка
(см; мм)
Термометром
вимірюють температуру
(°С)
Спідометром вимірюють
швидкість
(км/год.)
Годинником
вимірюють час
(хв.; год.)
Щоб прочитати показання на шкалі,
треба знати ціну поділки

5.

школа
Максим вийшов зі школи, пройшов повз два
будинки. Можна сказати, де опинився Максим?

6.

Додатні та від’ємні числа

7.

20
10
0
15 градусів тепла
15 градусів вище нуля
10
20
+15 ºС (плюс 15 ºС)

8.

20
10
0
10
20
0 ºС
Число 0 на термометрі — це значення температури,
при якій вода починає перетворюватися на кригу,
і це число — межа між числами, що позначають
більш теплу температуру (додатними), і числами,
що
позначають
більш
низьку
температуру
(від'ємними).

9.

20
10
0
5 градусів морозу
5 градусів нижче нуля
10
20
– 5 оС (мінус 5 оС)

10.

20
10
Якою стала
температура повітря
10

4
=
6
ввечері?
+10оС - 4оС = +6оС
0
10
20
оС - 6стала
оС = 0 о С
Якоюй
+6
температура
6 – 6 =повітря
0
опівночі?
Якою стала
0

3
=
–3
о
о
температура
0 С - 3 С =повітря
-3оС
вранці?

11.

+10
5
+5
19
не являється
ні додатним,
ні від’ємним числом
додатні числа
0
від’ємні числа
–18
–5
–7
–10

12.

158

13.

доповняльний промінь
координатний промінь
x
-7
-3
-1 0 1
координатна пряма
?
3
7

14.

С
F
Координатна пряма – це
D
пряма з вказаними на ній:
- початком відліку,
В
- додатним напрямом,
А
- одиничним
відрізком
K F
O E
0
1
M
E 1
O 0
N
x
K
N

15.

x вісь x
-1 0 11
-2,5
-3
01 1
/3
00 1
3
xx =
13
= -1
y вісь y y y==-2,5
41/3
4
5
t
вісь t
t =tt =
-305
=

16.

Замість слів «Точка А з координатою а» пишуть:
А (а)
Від’ємні числа
B
Додатні числа
A O
0
A (-1)
C
D
1
B (-3)
C (3)
D (5)
x

17.

Підсумок уроку
Які слова пропущені?
+3
-3
0
-3
+7,5
2
3
0,5
- додатні;
-7,5
2
3
-0,5
-?
+7,5
2
3
-?
-7,5
2
3
-?
3
0

18.

Домашнє завдання
Читати § 21
Відповісти на запитання на сторінці 159
Читати § 22
Відповісти на запитання на сторінці 165
№ 933, 955, 956, 957, 958
Повторити §1 № 9 (4), № 11 (4),

19.

Домашнє завдання
№ 933
1) Від’ємні числа:
2) Додатні числа:
3) Невід’ємні числа:
4) Недодатні числа:
№ 955, 956, 957, 958
А( ); В( ); С( ); D( ); Е( ); О( )
English     Русский Rules