Тема уроку:
Пригадаємо!
Назвати число протилежне даному:
По координатній прямій з точки О в протилежних напрямках вийшли два джентельмени. Один з них опинився через деякий час у точці А(-2), а другий
Означення модуля
Підсумок уроку.
975.50K
Category: mathematicsmathematics

Модуль числа

1. Тема уроку:

Модуль числа

2. Пригадаємо!

Яке з наведених
тверджень правильне?
А) Кожне раціональне число є
цілим?
Б) Кожне ціле число є
раціональним?
В) Усі числа, протилежні
цілим, є натуральними?
2. Коренем якого з наведених
рівнянь є ціле число?
А) 6х=2; Б) 6х=1;
В) 6х=0; Г) 6х=0,6?
1.
Яке з наведених тверджень
правильне?
А) Кожне раціональне число є
натуральним?
Б) Кожне натуральне число є
раціональним?
В) Усі числа, протилежні
натуральним, є дробовими?
2. Коренем якого з наведених
рівнянь є ціле число?
А) 8х=4; Б) 8х=1;
В) 8х=0; Г) 8х=0,8?
1.

3. Назвати число протилежне даному:

7
–7
–4
4
–(–5)
–(+3)
–5
3
-(-6)
-6
–(–2)
–2
–(+9)
9
–(–(–8))
8

4.

Назвіть три числа, які є цілими, але не
є натуральними?
Укажіть координату точки, яка
віддалена від початку відліку на 20
одиничних відрізків.
СКІЛЬКИ РОЗВ’ЯЗКІВ МАЄ ЗАДАЧА?
1
1
1
Які з чисел 3; -5,8; 4,7;
; ; 0; 2
2
3
2
1005; -99
можуть виражати відстань від початку відліку
до точки координатної прямої?

5. По координатній прямій з точки О в протилежних напрямках вийшли два джентельмени. Один з них опинився через деякий час у точці А(-2), а другий

– у точці В(3). Яку відстань пройшов кожен?
-2
0
3

6. Означення модуля

a

7.

–3
| –3 | = 3
–4
5
0
|5|=5
0
| –4 | = 4
– 3,5
0
| –3,5 | = 3,5
6
|6|=6
10
| 10 | = 10
|0|= 0

8.

–3
0
| –3| = 3
–4
| 3| = 3
0
| –4 | = 4
–8
3
4
|4|=4
0
8
|8|=8
| –8 | = 8
|0|=0

9.

–а
0
|–а|=а
а
|а|=а
| –а|=|а|
• модуль числа не може бути від’ємним;
• модулі протилежних чисел рівні.

10.

x 3
x = 3
1,2
–3
0
3

11.

x 0
х=0
0

12.

x 3
Немає коренів!!!
0

13.

x 2
-2
0
-2<x<2
2

14.

Самостійна
Перевір себе:
робота
І варіант
ІІ варіант
1.
| –3| + | 9|
2.
| –12| – | – 5|
3.
| –57| – | 29|
4.
| 8| · | – 15|
5.
| 34| · | – 11|
6.
| –85| : | – 5|
1.
| 7| + | –4|
=7
2.
| –10| – | – 2|
=8
= 28
3.
| –76| – | 47|
= 29
= 120
4.
| –6| · | 25|
= 374
5.
| –27| · | 11|
= 17
6.
| –65| : | – 5| = 13
= 12
= 11
= 150
= 297

15. Підсумок уроку.

Швидко відповідаємо на запитання: на дошці
записане число 9
• Яке це число?
• Його модуль?
• Йому протилежне?
• Йому обернене?
• Де розташоване на координатній прямій?
• Відстань від початку відліку?
• Відстань між ним і йому протилежним?
• Число, що має менший модуль?
• Розв’язком якого рівняння може бути?
English     Русский Rules