Тема: реалізм, як творчий метод і напрям. Мета: ознайомити з реалізмом, як творчим методом та напрямом.
Що таке художній метод і художній напрям?
Реалізм в літературі
Реалізм в образотворчому мистецтві
Ознаки реалізму в образотворчому мистецтві
Визначальні риси реалізму
Перший теоретик реалізму – художник Ж.-Д.-Г. Курбе
«Бути спроможним виразити звичаї, ідеї, обличчя епохи… бути не тільки художником, але й людиною, одним словом — творити живе мистецтво — т
Жанр тематичної картини, написаної на сучасному матеріалі, стає основним у художників-реалістів, розвиваються також пейзаж і портрет.
Ілля Юхимович Рєпін
“Запорожці пишуть листа турецькому султану” (1880)
“Бурлаки на Волзі” (1870—1873)
“Українська хата” (1880)
Портрет І.Шишкіна роботи І.М. Крамського
Ще на початку творчого шляху Іван Шишкін записав у свій альбом, що "найголовнішим для пейзажиста є старанне вивчення натури". Він ніколи не
“Корабельний ліс”
Сергій Іванович Васильківський
“Чумацький шлях”
“Козацький двір”
Висновок: я ознайомив клас з реалізмом, як творчим методом та напрямом.
 Дякую за увагу 
5.54M
Category: artart

Реалізм, як творчий метод та напрям

1. Тема: реалізм, як творчий метод і напрям. Мета: ознайомити з реалізмом, як творчим методом та напрямом.

Підготував учень
8-А
Класу
Гормотій Артем

2. Що таке художній метод і художній напрям?

• Художній метод (від гр. methodos- шлях
дослідження, спосіб пізнання)- це спосіб
художнього пізнання і відтворення дійсності
засобами мистецтва.
• Художній напрям – це породжена творчістю
представників одного художнього методу
конкретна складова частина літературного
процесу, яка характеризується спорідненістю
стильових ознак та існує у межах однієї епохи і
нації.

3.

Тип (від гр. typos –
відбиток, форма, взірець)- це
образ, у якому поєднано
найхарактерніші спільні
вияви, риси певної групи
явищ.

4. Реалізм в літературі

Реалізм (з латинської – речовий, дійсний)
розвинувся з початку 30-х років XIX cт. у
Франції. Цей художній метод передбачає,
окрім правдивості деталей, правдивість у
відтворенні типових характерів у типових
обставинах.
Замість інтуїтивно-почуттєвого сприйняття
на перше місце висувається пізнавальноаналітичне начало: література як засіб
пізнання дійсності

5. Реалізм в образотворчому мистецтві

У другій половині XIX ст. центр реалістичного
напряму в образотворчому мистецтві
перемістився із Франції до Росії. Величезний
внесок у нього зробили російські
«передвижники» — учасники демократичного
об'єднання «Товариства пересувних художніх
виставок», створеного в 1871 р.
І. М. Крамськой, І. Є. Рєпін, В. І. Суриков, В. Г.
Перов, О. К. Саврасов, І. І. Шишкін, І. І. Левітан, А.
І. Куїнджі збагатили образотворче реалістичне
мистецтво психологізмом, майстерністю
соціального узагальнення і поетизацією рідної
природи.

6. Ознаки реалізму в образотворчому мистецтві

• достовірність
• уважне дослідження навколишнього
світу
• ствердження естетичної цінності
повсякденного життя
• показ дійсності у часовому вимірі
• історизм

7. Визначальні риси реалізму

• правдиве, конкретно-історичне, всебічне зображення
типових подій і характерів у типових обставинах
при правдивості деталей;
• принцип точної відповідності реальній дійсності
усвідомлюється як критерій художності, сама
художність.
• характер і вчинки героя пояснюються його соціальним
походженням та становищем, умовами повсякденного
життя;
• конфліктність (драматизація) як сюжетно-композиційний
спосіб формування художньої правди;
• вільна побудова творів;
• превалювання (перевага) епічних, прозових жанрів у
літературі, послаблення ліричного струменя мистецтва;
• розв'язання проблем на основі загальнолюдських
цінностей.

8. Перший теоретик реалізму – художник Ж.-Д.-Г. Курбе

У передмові до каталогу
виставки своїх творів під
назвою “Реалізм” (1855)
обґрунтував програмні
засади напряму
"Я... цілковитий реаліст, тобто
щирий прихильник дійсної правди", —
писав він

9.

«Похорони в Орнане» Автор Курбе Гюстав
Контраст урочистості траурної церемонії і нікчемності людських
пристрастей навіть перед обличчям смерті викликав і у критики, і у публіки
бурю протестів, що зробило Курбе «знехтуваним»: в 1875 р. його картини не
були прийняті на Всесвітню виставку. Тоді художник поруч з виставкою на свої
власні кошти звів скромне приміщення, назвав його «Павільйон реалізму» і
розмістив у ньому 40 робіт .

10. «Бути спроможним виразити звичаї, ідеї, обличчя епохи… бути не тільки художником, але й людиною, одним словом — творити живе мистецтво — т

«Бути спроможним виразити звичаї, ідеї, обличчя
епохи… бути не тільки художником, але й
людиною, одним словом — творити живе
мистецтво — таким є моє завдання” (Г.Курбе).
“Майстерня художника”

11. Жанр тематичної картини, написаної на сучасному матеріалі, стає основним у художників-реалістів, розвиваються також пейзаж і портрет.

“Віяльниці”

12. Ілля Юхимович Рєпін

Рєпін — типовий реаліст,
який проте не копіював
природу, а перевтілював її
мотиви своїм розмашним
малярством.
Майстерно охоплював
людську постать у русі, її
типаж і вираз, а його
соковиті і звучні барви
надавали творові ефектної
пластичності

13. “Запорожці пишуть листа турецькому султану” (1880)

14. “Бурлаки на Волзі” (1870—1873)

“Бурлаки на Волзі” (1870—
1873)

15. “Українська хата” (1880)

16. Портрет І.Шишкіна роботи І.М. Крамського

17. Ще на початку творчого шляху Іван Шишкін записав у свій альбом, що "найголовнішим для пейзажиста є старанне вивчення натури". Він ніколи не

Ще на початку творчого шляху Іван Шишкін записав у
свій альбом, що "найголовнішим для пейзажиста є
старанне вивчення натури". Він ніколи не змінював
цьому принципу.
“Ранок в сосновому бору”

18. “Корабельний ліс”

19.

“На півночі дикій”

20. Сергій Іванович Васильківський

«Душа художника, як
дзеркало, має
відображати в собі
всю природу;
освічений смак його
вибере з неї
прекрасне, а талант
передасть у картині»
(Д.Яворницький).

21.

“Сторожа”
“Козача левада”

22. “Чумацький шлях”

23. “Козацький двір”

24. Висновок: я ознайомив клас з реалізмом, як творчим методом та напрямом.

25.  Дякую за увагу 

Дякую за увагу
English     Русский Rules