17.44M
Category: warfarewarfare

Інженерне забезпечення загальновійськового бою

1.

Тема 12. Інженерне забезпечення загальновійськового бою.
Заняття 7. Підривні роботи.
Навчальні питання
1. Класифікація, основні властивості вибухових речовин і
засобів підривання
2. Розрахунок зарядів для підривання дерева, металу і
бетону
3. Заходи безпеки при проведенні підривних робіт.
Мета заняття
Вивчити класифікацію, основні властивості вибухових речовин,
способи підривання
і заходами безпеки при проведенні підривних робіт

2.

Підривні роботи проводяться:
під час улаштування інженерних загороджень ;
для швидкого руйнування (підривання) об’єктів;
для улаштування проходів в загородженнях,
завалах, ;
під
час
знищення
боєприпасів
чи
вибухонебезпечних предметів ;
під час розроблення ґрунтів;
під час ведення робіт із захисту мостів і
гідротехнічних споруд в період льодоходу
Підривні роботи проводяться за наказами
командирів військових частин та під керівництвом
призначених ними посадових осіб.

3.

4.

Вибух - миттєве виділення великої кількості енергії з раптовою
зміною фізичного стану речовини, яке супроводжується
виникненням та розповсюдженням ударної хвилі і руйнуванням
навколишнього середовища
Умови вибухового перетворення
1. Утворення великої кількості енергії
в результаті виділення тепла
2. Наявність газоподібних продуктів
3. Швидкість утворення тепла і тиску
Потужність при вибухі 1 кг. тротилу при швидкості детонації 6900 м/сек за 10
мілісекунд - 1 мільйон кінських сил
Форми вибухового хімічного
перетворення
Вибухове горіння (властиво пороху)
Детонація – вибухове перетворення
збуджується ударною хвилею.
Вибухове перетворення
м/сек
Тиск і нагрівання викликають
реакцію, яка проходе по ВР з
надзвуковою швидкістю
Вибухове перетворення
тисячі м/сек

5.

Загальні положення
Підривні роботи – роботи з руйнування чи знищення об’єктів, предметів, майна
шляхом підривання за допомогою вибухових речовин (ВР).
Вибухові речовини – хімічні речовини, здатні під впливом зовнішніх дій до
швидкого хімічного перетворення, з виділенням великої кількості тепла і
газоподібних продуктів
Детонація (вибух) – процес перетворення ВР із надзвичайною швидкістю, що
супроводжується різким підвищенням тиску газів
Фізичний вибух – різка зміна фізичного стану речовини. Ефект такого вибуху
залежить від тиску, який виникає в даній речовині (вибух газового балона,
парового котла);
Хімічний вибух – вкрай швидке саморозширююче перетворення ВР з виділенням
великої кількості тепла, високої температури та виникненням газоподібних
продуктів, які створюють великий тиск.
Ініціювання – збудження вибухового перетворення ВР
Засоби підривання (ініціювання) – вироби та пристрої, що є джерелом
початкового імпульсу для здійснення підривання

6.

Вибухові речовини (ВР) являють собою хімічні суміші, що
під впливом зовнішніх факторів утворюють велику
кількість газів, які мають великий тиск і високу
температуру.
В 1748 р. М.В. Ломоносов в роботі ”О природе селитри“ дав визначення: вибух – це
швидке виділення великої кількості енергії і великого об’єму газів.
Зовнішні фактори впливу
(способи ініціювання)
— механічний (удар, накол, тертя);
— тепловий (іскра, полум'я, нагрівання);
— електричний ( іскровий розряд);
— хімічний (реакції з інтенсивним
виділенням тепла);
— енергія вибуху іншого заряду ВР
Способи підривання
Вогневий
Електричний
Механічний
Хімічний

7.

Класифікація вибухових речовин
По потужності
Ініціюючі
Гримуча ртуть
Азид свинцю
Тенерес
Підвищеної
потужності
Тен
Гексоген
тетрил
Метальні
Бризантні
Порох димний
Порох бездимний
Нормальної
потужності
Зниженої
потужності
Тротил
Пластид
Пікрінова
кислота
(аміачно-селітренні)
Амоніти
дінамони
амонали
По хімічному складу
1. Нітроз’єднання – тетрил,тротил, гексоген,пікрінова кислота
2. Нітроефіри – тен, нітрогліцерінові ВР, порог бездимний
3. Солі азотної кислоти – аміачна селітра, калієва селітра
(димний порох), натрієва селітра (динамит)
По призначенню вибухові речовини
1. Для відкритих робіт
2. Для підземних робіт
3. Запобіжні – тільки для безпечних умов
застосування

8.

Основні вибухові властивості ВР
теплота і температура вибуху
(1 кг. тротилу виділяє 1000 ккал,температура газоподібних
продуктів досягає 2,5-4,5 градусів)
швидкість детонації
росповсюджується по ВР
наскільки швидко процесс вибуху
(1,2-8 км/с)
бризантність
здібність дробити, колоти. Характеризується швидкістю
утворення газів в резудьтаті миттєвого скачка тиску
фугасність (працездатність)
здібність руйнувати, викидати з області вибуху матеріали.
Характеризується кількістю утворення газів.
Фізико-хімічні характеристики
Чутливість до механічним та тепловим факторам впливу
Хімічна та фізична стійкість – здібність зберегати властивості
Щільність (вага в одиниці об’єму) – здібність до детонації
зберегається при щільностіВР 0,8-1,7 г/см2

9.

ІНІЦІЮЮЧІ
ВР
Мають високу чутливість до удару, тертю
й тепловому впливу.
Їх перевага — в дуже малих кількостях
(0,3-0,5 г) ініціюють вибух бризантних ВР.
Застосовують тільки у капсуляхдетонаторах (КД), електродетонаторах (ЕДП),
запалювачах.
Гримуча ртуть (фульминат ртуті) виготовляють із металевої
ртуті шляхом обробки азотною кислотою й етиловим спиртом. Нg
(ONC)2.
Швидкість детонації 5600 м/с.
Азид свинцю (азотисто-водневий свинець) виготовляють
із металевого натрію й свинцю в результаті взаємодії їх з аміаком і
азотною кислотою. Рb(Nз)2 .
Тенерес
(ТНРС), - свинцева сіль стифниновой
кислоти, тринитрорезорцинат свинцю.С6 Н (О2 Рb)
(NО2)3 Н2О . Чутлива до іскри
Капсульні суміші – гремуча ртуть,
хлорат калія (бертолетова сіль), трисірниста сурма
(антимоній).
Швидкість вибухового
перетворення
ініціюючі
бризантні

10.

БРИЗАНТНІ ВР
briser -дробити
підвищеної потужності
Мають найбільшу чутливість до зовнішніх факторів.
При прострілі кулею вибухають.
Від дії відкритого вогню загоряються, горіння може перейти у вибух.
У чистому вигляді застосовують для знарядження капсулів-детонаторів,
додаткових детонаторів,
Для спорядження боєприпасів застосовують у флегматизованому стані
Тэн
або тетранитропентаэритрит, пентрит - одержують нитрованням пентаэтрита.
Білий порошок. Температура плавління 140 град. Температура вибуху 4500 С.
Швидкість детонации — 7913 м/с.
Застосовують для знарядження детонаторів, детонуючих шнурів.
Тетрил ( тринитрофенилметилнитроамин), виготовляють нитрованнням
диметиланилина. С7Н5О85.
Жовтий порошок.
Швидкість детонации — 7460 м/с.
У суміші із тротилом називається тетритол.

11.

Гексоген —
основа пластичних вибухових речовин
У чистому виді застосовується тільки для спорядження и
детонаторів.
Для знаряджання боєприпасів гексоген змішують з
флегматизаторами ( парафін, віск, церезин).
Використовують для виготовлення вибухових сумішей –
ТГ-50, МС, ПВВ-4, тощо
ТГ-50
сплав — 50 % тротилу й 50 % гексогену.
МС («морська суміш») — 19 % тротилу, 57 % гексогена, 17 %
алюмінієвого порошку
ПВВ-4. пластична вибухова речовина, містить 80 %
гексогена й 20% інертного зв'язування.

12.

Пластичні вибухові речовини (ПВВ) являють собою
однорідну негігроскопічну пластичну масу від білого до кремового
кольору (ПВВ-7 – сірого кольору), що легко формується в заряди
різноманітної форми та маси.
ПВВ-7 застосовується в зарядах у м’якій оболонці, якій
надаватися різноманітна форма.
може
Склад ПВВ-7:
- Гексоген
71,5% ± 1,5%
- Алюмінієвий порошок марки ПД-4
17 ± 1,5%
- Інертна зв’язка
11,5 ± 1,5% у складі:
3% поліізобутилену П-200,
8,5% пластифікованого мастилу ГОИ-54
Основні характеристики ПВВ-7
Густина
Температура спалахування
Швидкість детонації
Тротиловий еквівалент
1,5 г/см3
230º С
6500 м/с
1,5

13.

Бризантні ВР нормальної потужності
Тротил
або тринітротолуол, тол
(тритон), ТНТ, приготовляється нітрованням толуолу безбарвної рідини, одержуваної при коксуванні кам'яного
вугілля й крекінгу нафти.
Речовина жовто-коричневого кольору .
Плавиться при температурі близько 81°С
Температура спалаху 310°С, на відкритому
повітрі горить без вибуху.
Літий тротил підривається від пресованого
тротилу .
Для виробництва підривних робіт
тротил застосовується у вигляді
пресованих шашок:
Великі - вагою 400 г (b=50 h=50 a=100 мм)
Малі - вагою 200 г ( h=25 b=50 a=100 мм)
Бурові - вагою 75 г (а= 70 мм, діаметром 30 мм)
На складах зберігається в ящиках 25 кг

14.

Эластит
Пластит- 4
пластична
ВР

виготовляється з гексогену
(80%) і парафіну (20%)
Легко
деформується
зусиллям рук.
Застосовується
для виготовлення фігурних
зарядів
Детонує від капсулядетонатора
зануреного в
масу заряду на глибину не
менш 10 мм.
Поставляється
у
вигляді брикетів розміром
70 х 70 х 145 мм, масою 1 кг
— суміш
75% гексогену і 25% пластичних
матеріалів
Еластична стрічка: - вага 1 кг.
-довжина 2м, шириною 5 см
товщиною 7 мм , -діаметр рулону 14см.
Один шар эластиту
- пробиває сталевий лист товщиною до 1см,
- перебиває деревяный брус товщиною до 25см.,
- вибиває бетон із залізо-бетонної плити на
глибину до 10см.

15.

Еластична стрічка:
- вага 1 кг.
- довжина 2м,
- ширина 5 см
- товщина 7 мм
Склад ЭВВ-11:
- Гексоген
80 ± 1,5%
- Інертна зв’язка 20 ± 1,5%,
у складі 8% поліізобутилену,
8% трансф. мастила,
3,5% фторопласту-4,
0,5% дибутилсибацинату,
0,1% ледитину
ВР ЭВВ-11 є однорідною негігроскопічною
еластичною масою білого кольору, що не
взаємодіє зі сталлю, алюмінієм, міддю.
Заряди ЭВВ-11 зберігають гнучкість в
інтервалі температур
від – 40º до +50º С.
Застосовуються без оболонки як стрічковий
підривний заряд.
Основні характеристики ЭВВ-11
Густина
1,63 г/см3
Температура спалахування
Швидкість детонації
230º С
7450
м/с
Тротиловий еквівалент
Детонує від КД № 8А
1,08
Один шар эластита
- пробиває сталевий лист
товщиною до 1см,
-- перебиває дерев′яный брус
товщиною до 25см.,
- вибиває бетон із залізобетонної плити на глибину до
10см.

16.

Бризантні ВР зниженої потужності
Вибухові суміші на основна - аміачної (амонійної) селітра.
Аміачна селітра (азотнокислий амоній) - кристалічна, добре розчинна у воді
речовина білого кольору. Безпечна в застосуванні.
Виходить взаємодією аміаку на азотну кислоту.
Володіють високою працездатністю (фугасністю).
Швидкість детонації не більше 2000 - 5000 м/сек.
Застосовують на підривних роботах у народному господарстві.
Підриваються додатковими детонаторами (тротилом).
Амоніти -- суміші аміачної селітри
з тротилом
А-20, А-40, А-60, А-80 (% тротилу)
У військах застосовують - амоніт А-80 у вигляді пресованих брикетів розмірами
125х125х60 мм і масою 1,35 кг.
Динамони - суміші аміачної селітри з горючими невибуховими
речовинами
(торф, тирса, соснова кора, , гудрон, вугілля )
Амонали - суміші, у яких, крім вибухових і горючих добавок,
застосовується алюмінієва пудра (збільшує теплоту вибуху)
Ігданіти - суміші аміачної селітри з 4-6% солярового масла

17.

М Е Т А Л Ь Н І ВР
Метальні ВР (порохи ) - речовини, основною формою
вибухового перетворення , яких є горіння.
Димний, або чорний порох
- механічна суміш 75 % калієвої селітри, 15 % вугілля й 10 % сірки.
Легко запалюється від удару, тертя, іскри, прострілу кулею.
Втрачає здатність до горіння при зволоженні більше 5 % .
Швидкість горіння 1-5 м/с (у замкнутому просторі до 400 м/с)
Застосовується в артилерійських боєприпасах, у вишибних
зарядах інженерних мін, вогнепровідних шнурах.
Бездимні порохи
одержують із нитроцеллюлозы розчиняючи її в спиртоэфирної суміші піроксилінові порохи
Колір від жовтого до коричневого .
По зовнішньому вигляді нагадують пластмасу .
Форма елементів : зернистий , циліндричний
Застосовують для спорядження гільз стрілецького
озброєння,артилерійських снарядів і ракет

18.

19.

Вогневий спосіб застосовується для
підриванні одиночних зарядів ВР
Засоби для вогневого
способу
Суть вогневого
способу — передача
вогневого імпульсу по
вогнепровідному
шнуру до капсулядетонатора
• Капсулі-детонатори
• Вогнепровідний шнур
• Запалюючий
(тліючий)
фітіль –
• Сірники
Приладдя:
- Саперний ніж
- Обжим
- Ізоляційна стрічка
- Шпагат
Підривання зарядів при вогневому способі здійснюється
запалювальною трубкою, що складається з:
капсуля-детонатора
вогнепровідного шнура

20.

Запаленням запальної трубки
Перед запаленням запальної
трубки по команді «Приготуватися»
вільний кінець ОШ обрізають під
гострим кутом.
Запалення роблять звичайними
сірниками по команді «Вогонь»

21.

Електричний
спосіб
підривання
застосовується
для одночасного підриву
декількох зарядів або для виробництва
вибуху у точно визначений час
Суть електричного
способу полягає у
передачі електричного
імпульсу (пучка іскор) від
джерела струму по
дротах до запалювача
електродетонатора
Засоби електричного
способу
• Електродетонатори
• Проводи
• Джерела струму
• Перевірочні і вимірювальні
прилади
Приладдя:
- Саперний ніж
- Обжим
- Ізоляційна стрічка
Підривання зарядів при вогневому способі
здійснюється електродетонатором

22.

23.

Зосереджений,
зовнішній,
контактний
ЗАРЯДИ
Фігурний
Заряд —
кількість ВР
для
виробництва
вибуху.
За формою заряди
бувають:
•Зосереджені
• Подовжені
• Фігурні
• Кумулятивні
По розташуванню
заряди поділяються:
•Внутрішні
•Зовнішні
•Контактні
•Неконтактні
Неконтактний
Контактний
Зосереджений,
внутрішній
Подовжений

24.

Підривання елементів дерев'янних
конструкцій контактними зарядами
колоди
дерева
породи
де: С – вага заряду в грамах;
D – діаметр колоди в сантиметрах;
К – коефіцієнт, що залежить від
(міцності) і вологості деревини.
в
БРУС
С = KD2
h
при D до 30 см
1
С = KD2 D
30
при D > 30 см
2
3
С = KF
При товщі бруса (h) більше 30 см,
маса заряду, збільшується на величину
h/30.
С = КF h/30
F – площа поперечного
перетину бруса, кв. см.

25.

ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА
К
Стан дерева
Порода древа
Суха
Волога та на корню
Слабкі породи (осика)
Породи середньої
міцності (сосна, ялина)
0,8
1
1
1,25
Міцні породи (дуб,
клен, бук, ясень,
береза)
1,6
2

26.

Підривання елементів сталевих конструкцій
Листи
Перебивають контактними
подовженими зарядами
С = 20F
С = 10hF
Сталеві труби
при h до 2 см.
при h > 2
Заряди розташовують по
зовнішній поверхні труб
b
см.
1
на протязі не меньш ¾
їх довжини кружності
h
1
С = 20F
При перебиванні
броньованих листів
вагу заряду збільшують
2 рази:
C=10hF х 2
у
F = πDa
D

27.

Підривання конструкцій з каменю, бетону,
залізобетону
зосереджений
подовжений
1
b>
2h
2
3
1
в
h
2
R
С = АВR3
С = 0,5 АВR2L
А — коефіцієнт міцності
матеріалів
В — коефіцієнт забивки
для різних випадків
розташування зарядів
R - радіус руйнування, м;
L - довжина заряду, м.
Зосереджені контактні заряди
для пробивання отворів в
плитах, стінах з цегли, каменю,
бетону і залізобетону
розраховують з збільшенням у
3 рази.
Приблизний розрахунок для вибивання бетону з/б балки при товщині :
20 см ~ 400 г ;
40 см ~ 3 кг;
100 см ~ 45кг

28.

Значення коефіцієнта А
Найменування матеріалу
Цегляна кладка на вапняному розчині
Цегляна кладка на цементному
растворі
Бетон будівельний
Значення А
1
1,2
1,5
Залізобетон:
- для вибивання бетону
5
- для вибивання бетону з частковим
перебиванням арматури
20

29.

Значення коефіцієнту забивки В
для різних випадків розташування зарядів
Схеми розташування зарядів
Значення коефіцієнту В
Без забивки
З забивкою
Зовнішній заряд
9,0
5,0
Заряд у ніші (у рівень з поверхнею
5,0
3,5
1,3
1,15
5
2,5
підриваємою конструкцією).
Заряд у середині конструкції (у рукаві,
камері).
Заряд у стінці (опори) на ґрунті
(на воді).

30.

31.

Заходи безпеки при підривних роботах
•Безпечні відстані:
- під час підривання зарядів до 10 кг без оболонок:
у повітрі - 50 м, на ґрунті - 100 м;
- при підриванні дерева ………………
- 150 м;
- при підриванні цегли, каменю, бетону… - 350 м;
- при підриванні металевих конструкцій... - 500 м;
• Всі особи повинні знати вибухові речовини , засоби
підривання , їхні властивості і заходи безпеки
• Всі дії повинні виконуватися по командах і сигналам
керівника робіт:
перший сигнал «ПРИГОТУВАТИСЯ»
другий сигнал «ВОГОНЬ»
третій сигнал «ВІДХОДЬ»
четвертий сигнал - «ВІДБІЙ»
Вести облік зарядів, що вибухають
• До зарядів, що відмовили, підходити не раніше чим через 15
хвилин
• Електродетонатори вставляти в заряди безпосередньо перед
вибухом

32.

Завтра заняття, а
ти чим зайнятий?
Завдання на самостійну підготовку:
Вивчити та записати у робочі зошити заходи
безпеки при проведенні підривних робіт:
- загальні положення;
- сигнали, якими користуються при управлінні
підривними роботами.

33.

Питання ???
КІНЕЦЬ ЗАНЯТТЯ
English     Русский Rules