Вбивча сила кулі
Раневий канал.
3.07M
Category: warfarewarfare

Основи стрільби зі стрілецької зброї. Відомості із внутрішньої і зовнішньої балістики. (Тема 1.1)

1.

Групове №1
з навчальної дисципліни ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
Тема: №1 “ Основи стрільби зі стрілецької зброї ”
Заняття: №1 “Відомості із внутрішньої і зовнішньої балістики”
Житомир, 2016 рік

2.

Навчальні питання:
1.
Вибухові речовини та їх характеристики
2.
Явище пострілу
3.
Закономірності польоту кулі в повітрі
4.
Прямий постріл, простір що вражається
5.
Закон розсіювання
6.
Заходи безпеки при поводженні зі зброєю та
боєприпасами

3.

Література:
Настанова зі стрілецької справи. Основи стрільби зі
стрілецької зброї. Москва, військове видавництво, 1978 р.
Правила стрільби зі стрілецької зброї і бойових машин.
УБП КСВ ЗС України, Київ, 2008 р.
Підготовка снайперів. УБП КСВ ЗС України, Київ, 2008 р.
Методика вогневої підготовки мотострілецьких
підрозділів. Москва, військове видавництво, 1978 р.
Вогнева підготовка мотострілецьких підрозділів. Москва,
військове видавництво, 1988 р.
Вибухові речовини й порох. Шагов В.М. Москва,
військове видавництво, 1976 р.

4.

Ініціюючі
ВР, що мають
велику чутливість,
вибухають від
незначного
теплового чи
механічного впливу
та своєю
детонацією
викликають вибух
інших вибухових
речовин
Гримуча ртуть
Азид свинцю
Стифнат свинцю
Тетразен
Вибухові
Бризантні
речовини
ВР, що вибухають,
як правило, під дією
детонації ініціюючих
вибухових речовин і
при цьому роблять
дроблення
навколишніх
предметів
Тротил (тол)
Мелініт
Метальні
ВР, котрі мають
вибухове
перетворення у
вигляді горіння при
порівняно
повільному
наростанні тиску, що
дозволяє
використовувати їх
для метання куль,
мін, гранат і
снарядів
Гексоген
Порох:
димний
Тен
бездимний
Тетрил
Амоніти

5.

Порох
Димний порох –
Бездимні пороха
механічна суміш селітри,
сірки і деревного вугілля
поділяються на піроксиліновий та
нітрогліцериновий порох
Застосовується для
спорядження :
запалів до ручних
гранат
дистанційних трубок
Піроксиліновий порох
виготовляється шляхом
розчинення його суміші з вологим
розчинним чи нерозчинним
піроксиліном в спирто-ефірному
розчиннику
зривників
виготовлення
вогнепровідного шнура
Нітрогліцериновий порох
виготовляється із суміші пороху з
піроксиліном та нітрогліцерином
Застосовуються в якості бойових
(порохових) зарядів вогнепальної
збро

6.

ЗАГАЛЬНИЙ УСТРІЙ СТВОЛА
Ствол стрілецької зброї:
1 - казенний зріз; 2- дуловий зріз; 3 - патронник; 4 - кульовий вхід;
5 - нарізи; 6 - поля
1-наріз; 2-поле;
АБ - калібр
Калібр – діаметр каналу ствола
заміряний між полями

7.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ІЗ ВНУТРІШНЬОЇ БАЛІСТИКИ
ПОСТРІЛ - це процес викидання кулі із каналу ствола під дією порохових газів.
ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД (піростатичний) продовжується від початку горіння заряду до початку
руху кулі. наприкінці періоду створюється тиск форсування (р о), необхідний для того, щоб почався
рух кулі і подолати протидію оболонки кулі врізанню в нарізи ствола;
ПЕРШИЙ (ОСНОВНИЙ) ПЕРІОД (піродинамічний) продовжується від початку руху кулі (снаряда)
до моменту повного згорання порохового заряду. коли куля проходить шлях 2-4 калібри, в дулі
створюється максимальний тиск (рм);
ДРУГИЙ ПЕРІОД (термодинамічний) продовжується від моменту повного згорання заряду до
моменту, коли куля (снаряд) вилетіли з каналу ствола. У зброї, що має короткий ствол (пістолети),
цей період практично відсутній;
ТРЕТІЙ ПЕРІОД (період післядії) – гази, що рухаються за кулею з каналу ствола зі швидкістю
1200-2000 м/с, продовжують діяти на кулю, доки сила їх тиску не буде врівноважена силою опору
повітря. У цей період куля продовжує прискорюватись ще декілька десятків сантиметрів.
V
Р
м/сек кг/см2
Рм
3000
Vg

1000 2500

Рg
400 1000
200
500
10
РG ТА VG - ТИСК ГАЗІВ ТА ШВИДКІСТЬ
СНАРЯДУ В МОМЕНТ ВИЛЬОТУ ЙОГО З
КАНАЛУ СТВОЛА
Рк
Ро
20
30
40
50
РМ- МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК
РК ТА VК- ТИСК ГАЗІВ ТА ШВИДКІСТЬ
СНАРЯДУ В МОМЕНТ КІНЦЯ ГОРІННЯ
ПОРОХУ
800 2000
600 1500
Р0-ТИСК ФОРСУВАННЯ;
60
Ратм
VМ – МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ
СНАРЯДУ
РАТМ ТИСК, ЩО ДОРЯВНЮЄ
АТМОСФЕРНОМУ

8.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ІЗ ВНУТРІШНЬОЇ БАЛІСТИКИ
Після проходження дульного зрізу куля має ДУЛЬНУ
ШВИДКІСТЬ, а наприкінці періоду післядії - МАКСИМАЛЬНУ
ПОЧАТКОВА ШВИДКІСТЬ – це швидкість кулі у дульного зрізу
ствола.
Від її значення ЗАЛЕЖАТЬ:
відстань польоту кулі (снаряда)
дальність прямого пострілу
простір, що уражається
убивча і пробивна дія кулі
ЗНАЧЕННЯ початкової швидкості кулі ЗАЛЕЖИТЬ від:
маси кулі (снаряда)
маси заряду
довжини ствола
вологості порохового заряду
температури порохового заряду

9.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ІЗ ЗОВНІШНЬОЇ БАЛІСТИКИ
ЗОВНІШНЯ БАЛІСТИКА – це наука, яка вивчає рух кулі в повітрі
На кулю, яка рухається в повітрі, діють :
сила тяжіння
сила опору повітря
Сила опору повітря
Рівнодіюча
(складова) всіх
сил, які
створюються
внаслідок впливу
повітря на політ
кулі, складає силу
опору.
Точка
прикладання цієї
сили називається
ЦЕНТРОМ
ОПОРУ СИЛ (ЦС)
Сила тяжіння
Дотична до
траєкторії
Швидкість обертання
кулі (снаряда) –
до 3000 обертів на секунду

10.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ІЗ ЗОВНІШНЬОЇ БАЛІСТИКИ
Нормальні (табличні) умови стрільби
1. МЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ:
атмосферний (барометричний) тиск на горизонті зброї 750 мм рт ст
температура повітря на горизонті зброї +15оС
відносна вологість повітря 50%
вітер відсутній
2. БАЛІСТИЧНІ УМОВИ:
вага кулі (снаряду, гранати), початкова швидкість і кут вильоту
відповідають вказаним в таблицях стрільби
температура заряду +15оС
форма кулі (снаряду, гранати) відповідає встановленому
кресленню
висота мушки встановлена за даними приведення зброї до
нормального бою;висоти (поділки) прицілу відповідають кутам
прицілювання
3. ТОПОГРАФІЧНІ УМОВИ:
ціль знаходиться на горизонті зброї
відсутній боковий уклін зброї

11.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ІЗ ЗОВНІШНЬОЇ БАЛІСТИКИ
ТРАЄКТОРІЯ кулі – це крива лінія, яку описує центр тяжіння кулі під час
польоту
Елементи траєкторії
Лiнiя кидання
Перевищення траєкторії
над лінією прицілювання
Кут
вильоту
Лiнiя
пiдвищення
Вершина
траєкторії
Кут
прицілювання
Висота
траєкторії
Точка
вильоту
Лiнiя прицiлювання
Кут
кидання
Точка
прицілюванн
я
Кут
зустрічі
Точка зустрічі
Кут
падіння
Горизонт зброї
Кут місця цілі
Прицiльна дальнiсть Дп
Повна горизонтальна дальнiсть Х
Точка
падіння

12.

ЕЛЕМЕНТИ ТРАЄКТОРІЇ
центр дульного зрізу ствола називається ТОЧКОЮ ВИЛЬОТУ. Точка вильоту є початком
траєкторії.
горизонтальна площина, що проходить через точку вильоту, називається ГОРИЗОНТОМ ЗБРОЇ.
траєкторія двічі перетинає горизонт зброї: у точці вильоту й у точці падіння.
пряма лінія, що є продовженням вісі каналу ствола наведеної зброї, називається ЛІНІЄЮ
ПІДВИЩЕННЯ.
вертикальна площина, що проходить через лінію узвишшя, називається ПЛОЩИНОЮ
СТРІЛЬБИ.
кут, укладений між горизонтом зброї і лінією узвишшя, називається КУТОМ ПІДВИЩЕННЯ
(ЗНИЖЕННЯ) ( ).
пряма лінія, що є продовженням вісі каналу ствола в момент вильоту снаряда, називається
ЛІНІЄЮ КИДАННЯ.
кут, укладений між горизонтом зброї і лінією кидання, називається КУТОМ КИДАННЯ ( с).
кут, укладений між лінією підвищення і лінією кидання, називається КУТОМ ВИЛЬОТУ ( ).
пряма, що з'єднує точку вильоту з ціллю, називається ЛІНІЄЮ ЦІЛІ.
кут, укладений між лінією цілі й горизонтом зброї, називається КУТОМ МІСЦЯ ЦІЛІ ( ).
кут, укладений між лінією цілі і лінією підвищення, називається КУТОМ ПРИЦІЛЮВАННЯ ( ). цей
кут завжди позитивний.
точка на цілі чи поза нею, у яку наводиться зброя, називається ТОЧКОЮ ПРИЦІЛЮВАННЯ.
Пряма лінія, що проходить від ока навідника через прицільну марку в точку прицілювання,
називається ЛІНІЄЮ ПРИЦІЛЮВАННЯ.
точка перетинання траєкторії з горизонтом зброї називається ТОЧКОЮ ПАДІННЯ.
кут, укладений між дотичною до траєкторії в точці падіння й горизонтом зброї, називається
КУТОМ ПАДІННЯ ( с).
точка перетинання траєкторії з поверхнею перешкоди (цілі) називається ТОЧКОЮ ЗУСТРІЧІ.
кут ( ), створений між дотичною до траєкторії і дотичної до поверхні перешкоди (цілі) у точці

13.

ПРЯМИЙ ПОСТРІЛ
Прямий постріл
– це постріл, при якому висота траєкторії польоту
кулі не перевищує висоти цілі
1,5 м

14.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ІЗ ЗОВНІШНЬОЇ БАЛІСТИКИ
Нц=1,5 м
Прикритий простір – простір за
укриттям, яке не пробивається
кулею, від його гребня до точки
зустрічі
Простір, що уражається (глибина
простору, що уражається) –
відстань на місцевості, на якому
траєкторія не піднімається вище
цілі
Мертвий простір – частина
прикритого простору, на якому
ціль не може бути уражена при
даній траєкторії
Мертвий простір
Простір, що уражається
Прикритий простір

15.

ЯВИЩЕ ДЕРИВАЦІЇ
Відхилення кулі від площини стрільби в бік її обертання
називається деривацією
а). Вертикальна площина
Вершина траєкторії
б). Горизонтальна площина
При стрільбі з АГС-17 на дальність 1000 м деривація складає:
НАВІСНОЮ траєкторією – 90 м.
НАСТИЛЬНОЮ траєкторією – 5 м.

16.

Урахування деривації при стрільбі з СВД
1200 м
100
1100 м
80
1000 м
62
Дистанция,
м
Деривація,
см
Тисячні
100
0
0
200
1
0
900 м
43
300
2
0-01
800 м
29
400
4
0-01
700 м 19
500
7
0-01
600 м 12
600
12
0-02
500 м 7
700
19
0-02
800
29
0-03
900
43
0-05
1000
62
0-06
1100
80
0-08
1200
100
0-10
400 м 4
300 м 2
200 м 1
100 м 0

17.

Урахування деривації при стрільбі з СВД
300 м
500 м
600 м
700 м

18.

Закон розсіювання
2%
7%
16%
25%
25%
16%
7%
2%
2%
7%
Закон розсіювання:
При достатньо великій кількості
пострілів пробоїни розподіляються:
1. Не безмежно
16%
25%
25%
16%
7%
2%
2. Не рівномірно
3. Симетрично

19.

ПРИЧИНИ РОЗСІЮВАННЯ
Причини, які
викликають різноманітність
початкових швидкостей:
різна маса порохових
зарядів
різна температура
зарядів окремих пострілів за
рахунок різниці початкової
температури і часу
знаходження в каналі ствола
(патроннику)
різний хімічний склад,
форма і щільність пороху
різна маса куль
внаслідок виробничих
процесів
різна інтенсивність
прориву газів у зазори між
кулею і стволом
різниця у щільності
заряджання
Ці причини призводять
до коливання початкових
швидкостей і створюють
розсіювання за відстанню
(по висоті)
Причини, які
викликають різноманітність
кутів кидання:
різноманітне
вертикальне і горизонтальне
наведення
різниця кутів вильоту
при кожному пострілі, зсув
зброї за рахунок вибирання
зазорів кріплення зброї,
прицілу і механізмів
наведення; неодноманітне
положення для стрільби,
різниця в утримуванні зброї і
проведенні пострілу
коливання зброї під час
руху (того, хто стріляє; бойової
машини)
Ці причини викликають
розсіювання за висотою
(відстанню) і напрямком та
найбільше впливають на
ступінь розсіювання
траєкторій і залежать від
умов стрільби та ступеня
навченості тих, хто стріляє
Причини, які
викликають різноманітні
умови польоту кулі:
різноманітна післядія
газів
зміна температури,
тиску і вологості повітря,
напряму і швидкості вітру за
час між найближчим и
пострілами;
різниця у формі кожної
кулі, положення її центру ваги і
центру опору
Ці причини викликають
розсіювання за висотою
(відстанню) і напрямком
взагалі не залежать від тих,
хто стріляє

20. Вбивча сила кулі

Е
mv
2
2
Вбивча сила кулі
Для ураження людини достатньо енергії кулі
10кГм.
Кілограм-сила-метр — робота, що
звершується силою 1 кілограм-сила при
переміщенні точки прикладання цієї сили на
відстань 1 метр по її напрямку.
1 кгс·м = 9,80665 джоулей (точно)

21.

22. Раневий канал.

23.

Заходи безпеки при поводженні зі зброєю
23

24.

Заходи безпеки при поводженні зі зброєю
Категорично забороняється:
Направляти зброю на людей незалежно від того, заряджена вона
чи ні
Заряджати зброю, відкривати та вести вогонь без команди
керівника
Вести вогонь з несправної зброї, несправними боєприпасами або
боєприпасами, які не призначені для цієї системи
Залишати де б то не було заряджену зброю або передавати її
іншим особам
Стрільба негайно припиняється у випадках:
Появи людей і тварин у напрямку стрільби
Доповіді про небезпеку продовження стрільби
Втрати орієнтування тими, хто стріляє
24

25.

Трагічний результат баловства зі зброєю
25

26.

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Які питання розглядає внутрішня балістика?
Якимі особливостями характеризується явище пострілу.
Постріл та його періоди.
Яка величина приймається за початкову швидкість руху кулі.
Від чого залежіть віддача під час пострілу.
Коли кут вильоту вважається позитивним.
Яки причини що викликають знос ствола.
Що відноситься до механічних причин зносу ствола.
Що відноситься термічних причин зносу ствола.
Що відноситься до хімічних причин зносу ствола.
За рахунок чого можливо збільшення живучості ствола.
Які сили діють на кулю в повітрі.
Що означає поняття «деривація», як визначається її величина
Дайте визначення закону розсіювання.
Що означає поняття дійсність вогню, від яких факторів вона
залежить.
Література: Настанова зі стрілецької справи “Основи стрільби зі
стрілецької зброї”

27.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С. П. КОРОЛЬОВА
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Групове №1
з навчальної дисципліни ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
Тема: №1 “ Основи стрільби зі стрілецької зброї ”
Заняття: №1 “Відомості із внутрішньої і зовнішньої балістики”
Житомир, 2016 рік

28.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules