Групове ганяття з модуля СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ та ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
Віддача - це рух зброї назад під дією сили віддачі. Сила віддачі і сила опору віддачі розташовані не на одній прямій і спрямовані в протилеж
Перевищення траєкторії над лінією прицілювання (АК-74)
1.24M
Category: warfarewarfare

Будова стрілецької зброї. Основи стрільби

1. Групове ганяття з модуля СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ та ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
Кафедра загальновійськової підготовки
Групове ганяття
з модуля СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ та ВОГНЕВА
ПІДГОТОВКА

2.

ЛІТЕРАТУРА
1. Марценківський В. Т. та
інші. Вогнева
підготовка. Навчальний посібник. – К.: НУОУ,
2013.
2. Хромченко В.Г., Яфонкін А.О., Івануц М.Г.
Вогнева підготовка. – К.: “Кондор”, 2009.
3

3.

Тема 1. Будова стрілецької зброї.
Заняття 2. Основи стрільби.
Навчальні питання
1. Відомості з внутрішньої балістики.
2. Відомості з зовнішньої балістики.
2

4.

1. Відомості з внутрішньої балістики
Внутрішня балістика - наука, що досліджує процеси, які
відбуваються при пострілі в каналі ствола зброї.
Постріл - викидання кулі з каналу ствола зброї енергією газів,
що утворюються при згорянні порохового заряду.
Постріл відбувається за короткий час – 0,001...0,06 с.
При пострілі визначають чотири послідовних періоди:
- попередній (форсування);
- перший (згорання порохового заряду);
- другий (дії порохових газів);
- третій (післядії газів).

5.

Явище пострілу включає:
- удар бойка по капсулю;
- вибух ударного складу капсуля;
- утворення полум’я і проникнення його до порохового заряду;
- запалення основного порохового заряду;
- створення високого тиску, який передається на дно кулі, дно і
стінки гільзи, стінки ствола та затвор;
- рух кулі з місця, врізання кулі в нарізи ствола;
- рух кулі по нарізах каналу ствола зі збільшенням швидкості;
- викидання кулі зовні по напряму вісі каналу ствола;
- виникнення коливального руху ствола за рахунок
обертального руху кулі по нарізах ствола;
- рух зброї (ствола) назад від тиску газів на дно гільзи.

6.

Затвор
Тиск кг/см2, швидкість
м/с
Графік тиску порохових газів і швидкості руху
кулі в каналі стволу
Шлях кулі в каналі ствола
Ударник
Попередній
період
Перший (основний)
період
Другий
період
Період
післядії
газів

7.

Попередній період – від початку горіння порохового заряду до
повного врізання кулі в нарізи ствола. У стволі створюється тиск
газів, необхідний для того, щоб зрушити кулю з місця і
перебороти опір її оболонки при врізанні в нарізи ствола. Це тиск
форсування 250-500 кг/см2.
Перший (основний) період – від початку руху кулі до моменту
повного згоряння порохового заряду. Максимальний тиск газів
2800 кг/см2. створюється при проходженні кулею 4 – 6 см шляху.
Другий період – від повного згоряння порохового заряду до
вильоту кулі з каналу ствола (у пістолета Макарова цей період
відсутній тому, що повного згоряння порохового заряду до
моменту вильоту кулі з каналу не відбувається).
Третій період (після дії газів) – від вильоту кулі з каналу
ствола до моменту припинення дії порохових газів на кулю.
Найбільшу швидкість куля досягає наприкінці четвертого періоду
на віддаленні 5 – 10 см від дульного зрізу ствола. Після
проходження дульного зрізу зброї куля має дулову швидкість Vд
наприкінці післядії – максимальну Vм.

8.

Практичне значення теорії внутрішньої балістики
- можливість впливати на дальність і точність
стрільби, живучість каналу ствола.
Початкова швидкість кулі (V0) - умовна швидкість
біля дулового зрізу ствола, що трохи більше дулової і
менше максимальної.
Початкова швидкість кулі (V0) залежить від
довжини ствола, ваги кулі, ваги, температури,
вологості пороху, форм і розмірів зерен пороху і
щільності його зарядження.
Початкова швидкість впливає:
• на дальність польоту кулі;
• на дальність прямого пострілу;
• на пробивну дію кулі;
• на стабільність польоту кулі на траєкторії.

9.

Знос каналу ствола – це руйнування і винос металу з поверхні
каналу ствола від теплового, хімічного і механічного впливу кулі
(снаряда) і порохових газів.
Механічна дія - стираються поля нарізів, виноситься крихти
металу.
Термічна дія - створення сітки розгару, зміна розмірів і форми
стволу при перегріві.
Хімічна дія - створення нагару в середині каналу ствола.
Живучість - здатність ствола витримати визначену кількість
пострілів зі зброї до втрати їм балістичних якостей.
Живучість ствола залежить від:
- конструктивних рішень (калібр, початкова швидкість,
максимальний тиск порохових газів);
- металу і його обробки (хромування нарізів, полів каналу
ствола);
- чищення і змащення стволу;
- запобігання попаданню у ствол пилу;
- дотримання режиму вогню.

10. Віддача - це рух зброї назад під дією сили віддачі. Сила віддачі і сила опору віддачі розташовані не на одній прямій і спрямовані в протилеж

Віддача - це рух зброї назад під дією сили віддачі. Сила віддачі і
сила опору віддачі розташовані не на одній прямій і спрямовані в
протилежні сторони. Вони утворюють пару сил, розташованих на
деякому плечі, що приводить до підкидання дульної частини стволу
під час пострілу та погіршення точності стрільби.
Кут вильоту - кут між напрямком осі каналу ствола до
пострілу і її напрямком у момент вильоту кулі. Кут утворюється
в наслідок віддачі зброї
Для зменшення віддачі необхідно:
-дотримуватись прийомів і правил стрільби;
-порядку обслуговування зброї;
- застосовуються і гальма і компенсатори.

11.

2. Відомості з зовнішньої балістики.
Зовнішня балістика - наука, що вивчає рух кулі у повітрі,
після припинення дії на неї порохових газів.
Траєкторія польоту кулі – крива лінія, яка описується
центром ваги кулі.
Форми траєкторії:
максимальної дальності - при кутах підвищення 35-45°
настильна - кут підвищення менше 35-45°
навісна - кут підвищення більше 35-45°
Настильність траєкторії впливає на величину дальності
прямого пострілу, прикритого, мертвого простору і простору, що
уражається.

12.

ϕ>45о
НАВІСНА
Лінія узвищення
ϕ=45о
Мах Д
ϕ=45
ϕ<45о
НАСТИЛЬНА
Форми траєкторії:
максимальної дальності - при кутах узвищення 45°
настильна - кут узвищення менше 45°
навісна - кут узвищення більше 45°

13.

Елементи траєкторії:
лінії - горизонт зброї, підвищення, кидання,
прицілювання, висота, перевищення траєкторії;
кути - підвищення, кидання, вильоту, прицілювання,
зустрічі, падіння;
точки - вильоту, зустрічі, падіння, прицілювання,
вершина траєкторії.

14.

15. Перевищення траєкторії над лінією прицілювання (АК-74)

Дальність
Перевищення траєкторії над лінією
прицілювання (АК-74)
50
100
150
200
250
Приціл
Дальність
1
2
3
4
5
350
400
450
500
550
600
Сантиметри
0
3
6
11
18
100
0
5
13
24
37
200
-3
5
17
33
53
300
-10
0
16
38
64
400
-10
11
37
70
500
Приціл
6 0.54
7
8
9
10
300
0.75
1.0
1.4
1.7
-25
0
32
71
600
-17
20
65
700
0.97
1.2
1.2
0.82
Метри
0
-1.5
1.4
1.9
2.2
3.3
1.8
2.7
3.6
4.8
2.0
3.1
4.4
5.9
1.9
3.2
4.8
6.7
1.3
2.9
4.8
7.1
0
1.9
4.1
6.8
-43
0
52
-27
31
800
900
-65
0
-42
-98
1000 1100 1200
-3.7
-
-
-
-
-2.1
0
2.6
5.6
-5.2
-2.9
0
3.4
-7.0
-3.8
0
-8.9
-4.8
11.1

16.

Прямий постріл - постріл, при якому траєкторія не
піднімається над лінією прицілювання вище цілі на
усьому своєму протязі
Нц
Д пр
Дальність прямого пострілу залежить від висоти цілі і
настильності траєкторії. Чим вище ціль і чим
найстильніше траєкторія, тим більше дальність прямого
пострілу.

17.

18.

Траекторія
Мертвийпростір
Мертвий простір
Вражаємий простір
Прикритий простір
Прикритий простір - це простір за укриттям, який
кулею не уражається, від його гребеня до точки зустрічі.
Мертвий простір - частина прикритого простору, на
якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії.
Простір, що уражається - відстань на місцевості,
протягом якої спадна лінія траєкторії не перевищує
висоти цілі.

19.

Заняття закінчено.
Дякую за увагу.
25
English     Русский Rules