ВОГНЕВИЙ СПОСІБ ПІДРИВАННЯ
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗАПАЛЮВАЛЬНА ТРУБКА
КАПСУЛЬ-ДЕТОНАТОР
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАПСУЛЬ-ДЕТОНАТОРА
БУДОВА КАПСУЛЯ-ДЕТОНАТОРА
ПРИНЦИП ДІЇ
ПІДГОТОВКА ДО ЗАСТОСУВАННЯ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
ВОГНЕПОРВІДНИЙ ШНУР
БУДОВА ВШ
ВИДИ ВОГНЕПРОВІДНОГО ШНУРА
ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕРПРОВІДНИХ ШНУРІВ
ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПАЛЬНИХ ТРУБОК
ЗАПАЛЮВАННЯ ЗАПАЛЮВАЛЬНОЇ ТРУБКИ
Запалювальні трубки промислового виробництва
ЗАПАЛЮВАЛЬНА ТРУБКА З МЕХАНІЧНИМ ЗАПАЛЮВАЧЕМ
ПРИНЦИП ДІЇ
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
ЗАПАЛЮВАЛЬНА ТРУБКА З ТЕРТКОВИМ ЗАПАЛЮВАЧЕМ
ДЕТОНУЮЧИЙ ШНУР
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДШ
БУДОВА ДШ
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ДШ
З’ЄДНАННЯ КІЛЬКОХ ВІДРІЗКІВ ДШ
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВОГНЕВОМУ СПОСОБІ ПІДРИВАННЯ
КІНЕЦЬ ЗАНЯТТЯ
16.07M
Category: warfarewarfare

Вогневий спосіб підривання

1. ВОГНЕВИЙ СПОСІБ ПІДРИВАННЯ

2. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

3. 1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Вогневий спосіб підривання – застосовується для
підривання одиночних зарядів вибухової речовини
(ВР) або для неодночасного підривання серій зарядів,
у випадку коли вибух одного з них не може
пошкодити іншого заряду або іншої серії.

4. ЗАПАЛЮВАЛЬНА ТРУБКА

Для здійснення підривних робіт вогневим
способом підривання використовують запальні
трубки виготовлені у військах, яка складається з:
Також існують запальні трубки промислового
виробництва (ЗТП).

5. КАПСУЛЬ-ДЕТОНАТОР

Капсуль-детонатор – призначений для
ініціювання (збудження детонації) зарядів ВР.
У військах для підривних робіт застосовують
КД №8-А.
Також можуть застосовуватися капсулідетонатори №8-М, №8-С, №8-Б.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ КАПСУЛЬ-ДЕТОНАТОРА

Найменування КД
№8-А
Матеріал гільзи
Алюміній
№8-М
Мідь
№8-С
Сталь
№8-Б
Папір
Найменування
складової заряду
Вага ВР, (г)
Тенерес
0.10
Азид свинцю
0.20
Тетрил, тен,
Гексоген
1.02
Гримуча ртуть
0.50
Тетрил, тен,
гексоген
1.02

7. БУДОВА КАПСУЛЯ-ДЕТОНАТОРА

Капсуль детонатор складається з:
1 – гільза;
2 – чашечка;
3 – ТНРС;
4 – азид свинцю;
5 – тетрил (гексоген, ТЭН),
6 – шовкова сітка

8. ПРИНЦИП ДІЇ

Капсуль-детонатор підриваються: від пучка
іскор ВШ (при вогневому способі підривання),
від променя ЕЗП (при електричному способі
підривання) чи від вибуху ДШ (у разі його
застосування при вогневому чи змішаному
способі підривання).

9. ПІДГОТОВКА ДО ЗАСТОСУВАННЯ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

КД вимагають обережного поводження, оскільки від удару, тертя чи
нагрівання можуть вибухнути. КД слід берегти від вологи і зберігати в
сухих місцях окремо від ВР.
До місць проведення підривних робіт КД повинні надходити у
заводській упаковці чи у спеціальних пеналах.
КД вважаються непридатними за наявності:
наскрізних тріщин і вм’ятин на гільзі;
опудрення стінок гільзи ініціюючим складом;
окислення у вигляді крупних плям чи суцільного нальоту на
гільзах.
КД з такими дефектами використовувати під час проведення підривних
робіт забороняється.

10. ВОГНЕПОРВІДНИЙ ШНУР

Вогнепровідний шнур – призначений для
збудження вибуху КД в запалювальних трубках
та спалахування зарядів димного пороху.

11. БУДОВА ВШ

1 – порохова серцевини ;
2 – одна направляюча нить;
3 – зовнішня оболонка.
Діаметр вогнепровідного
шнура 5-6 мм.

12. ВИДИ ВОГНЕПРОВІДНОГО ШНУРА

Вогнепровідних шнурів існують 3 види:
ОШП – ВШ у пластиковій оболонці;
ОШДА – ВШ у подвійній асфальтованій
оболонці;
ОША – ВШ у асфальтованій оболонці.

13. ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕРПРОВІДНИХ ШНУРІВ

Шнури ОШП та ОШДА застосовуються при
проведенні підривних робіт у воді та в вологих
місцях.
ОША може застосовуватися тільки в сухих
місцях.
Швидкість горіння ВШ: на повітрі – 1см/сек.,
під водою до 5м – його горіння зменшується у
декілька разів.

14. ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПАЛЬНИХ ТРУБОК

Виготовлення запальних трубок проходить
наступним чином:
Чистим гострим ножем на дерев’яній
підкладці відрізають під прямим кутом відрізок
ВШ необхідної довжини.
Відрізаний під прямим кутом кінець ВШ
обережно вставити в гільзу КД до упору в
чашечку. Після того для закріплення КД на ВШ
його обжимають спеціальним обжимом.

15.

1
2
3
а
2
2
1
Правильно
б
1
Неправильно
в

16.

17. ЗАПАЛЮВАННЯ ЗАПАЛЮВАЛЬНОЇ ТРУБКИ

18. Запалювальні трубки промислового виробництва

ЗТП мають 3 строки сповільнення: 50 сек (ЗТП-50), 150
сек (ЗТП-150), 360 сек (ЗТП-300). Вони виготовляються з
тертковим або механічним вспалахувачем вогнепровідного
шнура.
Характеристики
Найменування трубок
ЗТП-50
ЗТП-150
ЗТП-300
Час сповільнення
вибуху, сек:
На повітрі
50
150
360
У воді до 5м
40
100
300
Довжина
55
150
100
Вага
50
75
65
Колір ВШ
Білий
Блакитний

19. ЗАПАЛЮВАЛЬНА ТРУБКА З МЕХАНІЧНИМ ЗАПАЛЮВАЧЕМ

ЗТП з механічним запалювачем складається з запалювального
вузла, ВШ, КД № 8А, ніпеля з різьбою і механічного запалювача.
Механічний запалювач складається з корпуса, пружини,
ударника і чеки з кільцем. На торці корпуса запалювача є два
прорізи – глибокий і мілкий. Глибокий проріз призначений для
встановлення чеки в запобіжне положення; якщо чека
знаходиться в цьому положенні, то вона за кільце не
висмикується. У мілкий проріз чека переводиться перед
приведенням ЗТП у дію; з мілкого прорізу чека легко
висмикується за кільце.

20. ПРИНЦИП ДІЇ

При висмикуванні чеки ударник під дією
пружини наколює капсуль-запалювач (далі –
КЗП), який запалює ВШ. Пучок іскор ВШ
після згорання його по всій довжині
призводить до вибуху КД.

21. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Під час використання ЗТП з механічним запалювачем необхідно:
переконатися, що чека знаходиться в глибокому прорізі;
накрутити запалювач на ніпель запалювального вузла ЗТП;
вкрутити КД у запалювальне гніздо заряду;
трохи підняти і поворотом на 90º переставити чеку з глибокого
прорізу в мілкий;
тримаючи запалювач лівою рукою за корпус, правою рукою
висмикнути чеку за кільце (шток запалювача направити при цьому
від себе).
ЗТП заводського виготовлення, запалені в повітрі, надійно горять і у
воді на глибині до 5 м. Трубки з механічним запалювачем допускають
запалювання їх у воді на тій самій глибині.

22. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

До місць проведення підривних робіт ЗТП
повинні доставлятися в заводській упаковці чи в
сумках підривника. Поводитися із ЗТП необхідно так
само обережно, як з КД.
Вставляти ЗТП в заряди ВР можна лише після
закріплення зарядів на об’єктах, що підриваються, при
цьому КД повинні входити в запалювальні гнізда
шашок до дна; закріплення ЗТП в зарядах досягається
вкручуванням (за наявності ЗТП і шашок з різьбою)
чи прив’язуванням. Закріпляти ЗТП шляхом
заклинювання забороняється.

23. ЗАПАЛЮВАЛЬНА ТРУБКА З ТЕРТКОВИМ ЗАПАЛЮВАЧЕМ

ЗТП з тертковим запалювачем складається з:
терткового запалювача, вогнепровідного шнура,
КД№8-А та ніпеля із різьбою.
Тертковий запалювач складається з : корпуса,
трубки, терткового капсуля-вспалахувача, терки,
гільзи та пробки. Пробка з’єднана із петлею
терки капроновою ниткою.

24. ДЕТОНУЮЧИЙ ШНУР

Детонуючий шнур призначений для
здійснення одночасного підривання кількох
зарядів, наприклад, під час підривання мостів,
будинків тощо, а також для безкапсульного
підривання зарядів ВР, закладених у
важкодоступних місцях.

25. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДШ

У війська постачається ДШ марки ДШ-В,
оболонка якого є більш водонепроникною і
виготовлена з пластикату червоного кольору.
Червоний колір оболонок ДШ дозволяє легко
відрізняти його від ВШ. Діаметр ДШ дорівнює
5–6 мм.

26. БУДОВА ДШ

ДШ складається із
серцевини бризантної ВР
(тену)(1) з двома
направляючими нитками і
ряду внутрішніх і зовнішніх
обплетень (2), покритих
вологоізолюючою оболонкою
(3).

27. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

ДШ підривається зі швидкістю не менше 6500 метрів
за секунду. Його слід оберігати від механічних
пошкоджень, а також від дії вологи і вогню; від вогню
ДШ може загоратися і повільно горіти; у разі
прострілювання кулею він може детонувати.
ДШ відрізками довжиною 50 м зберігається
згорнутим у бухти з покритими мастикою кінцями в
сухих прохолодних приміщеннях окремо від ВШ і
зарядів.
У разі пошкодженя ділянки ДШ її потрібно вирізати і
знищити. Зберігання шнурів із пошкодженою
оболонкою не допускається. Забороняється також
зберігання ДШ на сонці.

28. ЗАСТОСУВАННЯ ДШ

ДШ підривається
ЗТП, зарядом ВР чи
ЕДП. Однією ЗТП чи
одним ЕДП можна
підірвати до шести
кінців ДШ. При більшій
кількості кінців їх
прив’язують до шашки
ВР, а шашку підривають
ЗТП чи ЕДП.

29.

За допомогою ДШ без КД можна підривати заряди з
порошкоподібних (зокрема аміачноселітрових) та з
пластичних ВР. З цією метою в заряд вкладається відрізок
ДШ, складений у чотири-п’ять рядів без перетинання.
ДШ без КД за необхідності можна підірвати і шашку
пресованого тротилу, якщо її обмотати чотирма-п’ятьма
витками шнура, що не перетинаються і щільно прилягають
до граней шашки і один до одного
3
1
4
Т Р О Т И Л О В А Я
2

30.

Зрощення ДШ :
а – накладанням; б – прямим вузлом; в – подвійною петлею.

31. З’ЄДНАННЯ КІЛЬКОХ ВІДРІЗКІВ ДШ

3
4
4
3
1
2
2
1
2
2
2
а
1
3
4
3
1
а
4
4
3
1
2
2
4
2
б
4
б
для одночасного підривання зарядів називається
мережею. Мережі ДШ бувають трьох видів:
Послідовні ;
Паралельні ;
Змішані .

32.

Під час виготовлення мереж ДШ зрощення
накладанням повинні влаштовуватися так, щоб
по обох з’єднувальних відрізках шнура
детонація проходила в одному і тому самому
напрямку
Напрямок дентонації
Правильно
Неправильно

33. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Розрізання ДШ на відрізки необхідної довжини
здійснюється на дерев’яній підкладці чистим і
гострим ножем, при цьому бухта шнура повинна
бути розмотана повністю або частково, щоб від
місця розрізу до нерозгорнутої частини бухти було
не менше 10 м. Після кожного розрізання слід
зчищати залишки шнура (кришки) з підкладки і
ножа або наступне розрізання шнура проводити на
новій ділянці підкладки. Відрізати ДШ, вставлений
у КД, забороняється.

34. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВОГНЕВОМУ СПОСОБІ ПІДРИВАННЯ


Отримавши ВШ, пересвідчитись у нормальній
швидкості його горіння;
Час горіння ЗТП визначається за
закріпленими на них муфточками з цифрами;
Вести суворий облік ЗТ і КД та видавати їх
тільки перед встановлюванням в заряди;
Вести підрахунок зарядів, що вибухають з
метою перевірки (чи не було відказів);
До зарядів що відказали, підходити не раніше
ніж через 15 хвилин.
English     Русский Rules