Зміст права власності полягає у тому, що власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном
здійснення права власності означає, що:
Спадкування – перехід прав і обов'язків щодо майна від особи, яка померла(спадкодавця) до спадкоємців. Заповіт – письмове розпорядження лю
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
право Інтелектуальної власності
154.00K
Category: lawlaw

Що таке право власності

1.

ЩО ТАКЕ ПРАВО ВЛАСНОСТІ

2.

Право власності :
Це сукупність правових норм, які
регулюють суспільні відносини з приводу
володіння, користування та
розпорядження майном;
Це право особи на річ (майно), яке вона
здійснює відповідно до закону за своєю
волею, незалежно від волі інших осіб

3. Зміст права власності полягає у тому, що власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном

ПРАВО
ВОЛОДІННЯ
- Це заснована на
законі можливість
фактичного
утримання
конкретною особою
конкретної речі
(майна) у своєму
господарстві та
здійснення
безпосереднього
впливу над нею
ПРАВО
КОРИСТУВАННЯ
- Це заснована на
законі можливість
володільця
використовувати
корисні властивості
від конкретних речей
(майна), які дають
можливість
задовольнити його
відповідні потреби та
інтереси
ПРАВО РОЗПОРЯДЖЕННЯ
- Це заснована на
законі можливість
визначати фактичну
або юридичну долю
речі (майна) шляхом
її безпосередньої
реалізації
(споживання),
відчуження (продажу,
дарування, міни
тощо) або здійснення
інших правочинів чи
договорів з приводу
речей (майна)

4. здійснення права власності означає, що:

власник володіє, користується, розпоряджається своїм
майном на власний розсуд
власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які
дії, які не суперечать закону
власник зобов'язаний при здійсненні своїх прав та
виконанні обов'язків додержуватися моральних засад
суспільства
усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення
своїх прав; власність зобов'язує
власник не може використовувати право власності на
шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам
суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та
природні якості землі
держава не втручається у здійснення власником права
власності

5. Спадкування – перехід прав і обов'язків щодо майна від особи, яка померла(спадкодавця) до спадкоємців. Заповіт – письмове розпорядження лю

Спадкування – перехід прав і обов'язків
щодо майна від особи, яка
померла(спадкодавця) до спадкоємців.
Заповіт – письмове розпорядження
людини щодо долі свого майна на
випадок смерті.посвідчене у
встановленому законом порядку.

6. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

- це право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності або
на інший об'єкт права інтелектуальної
власності, визначений Цивільним
кодексом України та іншими законами

7. право Інтелектуальної власності

СУБ'ЄКТИ
творець (творці) об'єкта права
інтелектуальної власності
(автор, виконавець, винахідник
тощо) та інші особи, яким
належать особисті немайнові та
(або) майнові права
інтелектуальної власності
відповідно до ЦК України, іншого
закону чи договору
ОБ'ЄКТИ
1) літературні та художні твори;
2) комп'ютерні програми; 3) компіляції
даних (бази даних); 4) виконання;
5) фонограми, відеограми, передачі
(програми) організацій мовлення; 6)
наукові відкриття; 7) винаходи, корисні
моделі, промислові зразки; 8)
компонування (топографії) інтегральних
мікросхем;
9)
раціоналізаторські пропозиції; 10)
сорти рослин, породи тварин; 11)
комерційні (фірмові) найменування,
торговельні марки (знаки для товарів і
послуг), географічні зазначення;
12) комерційні таємниці
English     Русский Rules