Робочий регламент дисципліни «Інтелектуальна власність»
Інтелектуальна власність
Право інтелектуальної власності
Історія інтелектуальної власності
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)
Об’єкти права інтелектуальної власності:
Промислова власність
Об'єкти авторського права
Об'єкти суміжних прав
Особливі об'єкти інтелектуальної власності
Суб’єкти права інтелектуальної власності:
Особисті немайнові права інтелектуальної власності
Майнові права інтелектуальної власності
Порушення права інтелектуальної власності
Нормативна база інтелектуальної власності
Нормативна база інтелектуальної власності
Нормативна база інтелектуальної власності Закони:
Міжнародні договори до яких приєдналась Україна:
904.00K
Category: lawlaw

Основні положення інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності

1. Робочий регламент дисципліни «Інтелектуальна власність»

Наукова діяльність – 6 балів
Лекції (5 лекцій) – по 1 балу за присутність по 3 бали
за активність на лекції = 20
Індивідуальні заняття (2 заняття) – виконання
індивідуального завдання – 34 бали
Модульній контроль – 40 балів

2.

Лекція 1.
Основні положення
інтелектуальної власності

3. Інтелектуальна власність

(англ. intellectual property)
- результат інтелектуальної, творчої
діяльності однієї людини ( автора,
виконавця, винахідника та інш. ) або
кількох осіб.

4. Право інтелектуальної власності

– це право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності або
на інший об'єкт права інтелектуальної
власності, визначений чинним
законодавством.

5. Історія інтелектуальної власності

Вперше поняття вжито в США (штат
Массачусетс) суддею у 1845 році
1967 рік – створення Всесвітньої
організації інтелектуальної власності

6. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

(англ. World Intellectual Property
Organization або WIPO, фр.
Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle або
OMPI)
— спеціалізоване агентство,
створен з метою заохотити
творчу діяльність та
забезпечити захист
інтелектуальної власності в
усьому світі.

7. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Штаб-квартира –
Женева (Швейцарія)
Генеральний директор–
Френсіс Гаррі

8. Об’єкти права інтелектуальної власності:

— авторські права (літературні твори, комп'ютерні
програми, бази даних, карти, фотографічні твори);
— суміжне право;
— право промислової власності (винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, раціоналізаторські
пропозиції, товарні знаки);
— фірмові (комерційні) найменування;
— географічні зазначення;
— сорта рослин та породи тварин;
— топографії інтегральних мікросхем;
— комерційна таємниця.

9.

Інтелектуальна
власність
Промислова
власність
Авторське та
суміжні права

10. Промислова власність

Результати
винахідницької та
раціоналізаторської
роботи
Винахід
Корисна модель
Промисловий зразок
Раціоналізаторська
пропозиція
Топографія
інтегральної
мікросхеми

11. Об'єкти авторського права

Літературний твір
Музичний твір
Твір зображувального
мистецтва
Твір декоративноприкладного мистецтва
Твір архітектури
Твір картографії
Фотографічний твір
Складений твір
База даних
Комп'ютерна програма
Аудіо-візуальний твір
Сценічний твір
Твір у сфері науки
Твір у перекладі
Твір у переробці

12. Об'єкти суміжних прав

Виконання твору
Фонограма, відеограма
Передача організації мовлення

13. Особливі об'єкти інтелектуальної власності

Наукове відкриття
Сорт рослин
Порода тварин
Комерційна таємниця
Ноу-хау

14. Суб’єкти права інтелектуальної власності:

творець (творці) об'єкта права
інтелектуальної власності (автор,
виконавець, винахідник тощо)
інші особи, яким належать особисті
немайнові та (або) майнові права
інтелектуальної власності відповідно до
актів цивільного законодавства чи
договору (ст.421 ЦК України)

15.

Право
інтелектуальної
власності
особисті
немайнові права
інтелектуальної
власності
майнові права
інтелектуальної
власності

16. Особисті немайнові права інтелектуальної власності

а) право на визнання людини творцем
(автором, виконавцем, винахідником тощо)
об'єкта права інтелектуальної власності;
б) право перешкоджати будь-якому посяганню
на право інтелектуальної власності, здатному
завдати шкоди честі чи репутації творця
об'єкта права інтелектуальної власності;
в) інші особисті немайнові права
інтелектуальної власності, встановлені
законом

17. Майнові права інтелектуальної власності

а) право на використання об'єкта права
інтелектуальної власності;
б) виключне право дозволяти використання
об'єкта права інтелектуальної власності;
в) виключне право перешкоджати
неправомірному використанню об'єкта права
інтелектуальної власності, в тому числі
забороняти таке використання;
г) інші майнові права інтелектуальної власності,
встановлені законом

18. Порушення права інтелектуальної власності

піратство
плагіат
несумлінна реєстрація
підроблення та зміна
інформації.

19. Нормативна база інтелектуальної власності

1. Конституція України
Стаття 41. Кожен має право володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю
власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності.
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода
літературної, художньої, наукової і технічної
творчості, захист інтелектуальної власності,
їхніх авторських прав, моральних і
матеріальних інтересів, що виникають у
зв'язку з різними видами інтелектуальної
діяльності.

20. Нормативна база інтелектуальної власності

Кодекси:
Цивільний кодекс України
Кодекс України про адміністративні
правопорушення
Кримінальний кодекс України
Митний кодекс України
Кримінально-процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України
Кодекс законів про працю України
Цивільний процесуальний кодекс України

21. Нормативна база інтелектуальної власності Закони:

«Про авторське право і суміжні права»
«Про видавничу справу»
«Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний
захист журналістів»;
«Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні»;
«Про електронний цифровий підпис»;
«Про захист від недобросовісної
конкуренції»;
«Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних
системах»;
«Про інформаційні агентства»;
«Про інформацію»;
«Про кінематографію»;
«Про науково-технічну інформацію»;
«Про наукову і науково-технічну
експертизу»;
«Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі»;
«Про охорону прав на зазначення
походження товарів»;
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг»;
«Про охорону прав на промислові
зразки»;
«Про охорону прав на сорти рослин»;
«Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем»;
«Про професійних творчих працівників
та творчі спілки»;
«Про рекламу»;
«Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних»;
«Про систему суспільного телебачення
і радіомовлення України»;
«Про телебачення і радіомовлення»;

22. Міжнародні договори до яких приєдналась Україна:

Бернська конвенція (Паризький акт 1971 р.);
Римська конвенція 1961 р.;
Женевська конвенція 1974 р.;
Договір ВОІВ про авторське право;
Паризька конвенція, Стокгольмський акт;
Договір про патентну кооперацію 1970 р.;
Договір про патентне право 2000 р.;
Мадридська угода 1891 р.;
Мадридський протокол 1989 р.;
Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р.;
Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин;
Будапештський договір 1977 р.
English     Русский Rules