ЩО РЕГУЛЮЄ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЩО ТАКЕ ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Цивільне право - це галузь права, яка регулює майнові та особисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявл
Головним джерелом цивільного права є Цивільний кодекс України (6 книг, 1308 статей)
Предметом цивільного права є особисті немайнові та майнові відносини
Майно, яке перебуває у власності, називають об’єктами права власності.
Закінчіть нижченаведені речення і зробіть висновок:
Визначте, до якої форми власності належить:
Яким чином громадяни можуть отримати право власності: с.94
Опрацювати витяги з Цивільного кодексу с.95-96
Шляхи захисту цивільних прав
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.26M
Category: lawlaw

Цивільне право. Право власності

1. ЩО РЕГУЛЮЄ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЩО ТАКЕ ПРАВО ВЛАСНОСТІ

2. Цивільне право - це галузь права, яка регулює майнові та особисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявл

Цивільне право - це галузь
права, яка регулює майнові та
особисті немайнові відносини,
засновані на юридичній
рівності, вільному
волевиявленні, майновій
самостійності учасників цих
відносин

3. Головним джерелом цивільного права є Цивільний кодекс України (6 книг, 1308 статей)

4. Предметом цивільного права є особисті немайнові та майнові відносини

с. 104 - підручник
Предметом цивільного
права є особисті немайнові
та майнові відносини

5.

РОБОТА З ПОНЯТТЯМИ
Право власності — це сукупність
правових норм, які регулюють відносини,
пов’язані з володінням, користуванням і
розпорядженням власником належним йому
майном на свій розсуд та у своїх інтересах.

6.

СКЛАДОВИМИ СУБ’ЄКТИВНОГО
ПРАВА ВЛАСНОСТІ Є
ВОЛОДІННЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КОРИСТУВАННЯ

7.

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗА СУБ’ЄКТОМ
• право приватної
власності
• право державної
власності
• право комунальної
власності

8.

Україні та
її
суб’єктам
належить
державна
власність
ліси
корисні
копалини
водні ресурси
підприємства
земля
банки та ін

9.

Міста і
райони
володіють
муніципаль
ною
власністю
житловими
будинками
школами
спорудами
підприємствами
дорогами

10. Майно, яке перебуває у власності, називають об’єктами права власності.

11.

12. Закінчіть нижченаведені речення і зробіть висновок:

1. Я маю земельну ділянку, тобто я
нею __.
2. Я виростив на цій ділянці овочі,
щоб вживати їх, тобто я цією
ділянкою __.
3. Я продав свою земельну ділянку,
тобто я нею __.

13. Визначте, до якої форми власності належить:

а) власний будинок;
б) будівля школи, де ви
навчаєтесь;
в) магазин, яким володіють
декілька господарів.

14. Яким чином громадяни можуть отримати право власності: с.94

а)
б)
в)
г)
на квартиру;
на машину;
на власний одяг;
на земельну ділянку?

15. Опрацювати витяги з Цивільного кодексу с.95-96

Чи має дитина право без згоди батьків:
а) придбати підручники;
б) придбати планшет;
в) дати однокласнику почитати книжку з
домашньої бібліотеки;
г) дати другу флешку з фільмом;
д) на певний час віддати другу смартфон;
е) отримати у спадок квартиру;
ж) здати в оренду отриману в спадок квартиру?

16.

17.

• Позов – це письмове звернення до
суду за захистом порушеного права й
одночасно до особи, яка порушила це
правило, з вимогами про виконання
обов’язків.
• Особа, яка звертається з позовом,
виступає позивачем.
• Особу, яка, на думку позивача,
порушила його права, називають
відповідачем.

18. Шляхи захисту цивільних прав

Захист прав
нотаріусом
Захист прав та
інтересів Президентом
України, органами
державної влади,
органами місцевого
самоврядування
Захист прав судом
Самозахист
цивільних прав

19. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 12,
14(п.1,4)
Скласти позовну заяву
до суду (за зразком)
English     Русский Rules