6.40M
Category: chemistrychemistry

Білки. Структура білка

1.

H
C
R
R – радикал
R
C
H
H
C
R
R
C
H
α-амінокислоти
-C
Білки - високомолекулярні біополімери,
мономерами яких є залишки α-амінокислот,
з’єднаних між собою пептидним зв’язком
О
NH
Пептидний
зв’язок

2.

Первинна
Вторинна
Третинна
Структура білка
Четвертинна
Поєднання
кількох
поліпептидних
ланцюгів
Типи звязків відповідальні з формування структури:
водневий, ковалентний дисульфіднй
(-S-S-)

3.

1. Денатурація білків.
Хімічні властивості білків
- руйнування тривимірної конформації білка, пов’язане зі
зміною вторинної, третинної та четвертинної структур;
амінокислотна послідовність білка (первинна
структура) залишається незмінною
Чинники, які зумовлюють денатурацію білків
Хімічні
Фізичні

4.

Хімічні властивості білків
Чим зумовлена дія перелічених чинників на
структуру молекули білка
?

5.

2. Гідроліз
Хімічні властивості білків
+ Н2О
кислотно-основний гідроліз
ферментативний гідроліз

6.

Хімічні властивості білків
3. Якісні кольорові реакції білків.
а) біуретова реакція на пептидні зв’язки
дія розведеного розчину
купрум(ІІ) сульфату на лужний
розчин білка
CuSO4
ОH-
поява фіолетово-синього
забарвлення рзчину, що обумовлено
комплексоутворенням між йонами
Купруму та поліпептидами;

7.

Хімічні властивості білків
3. Якісні кольорові реакції білків.
б) Ксантопротеїнова реакція на
ароматичні цикли.
дія концентрованого розчину
нітратної кислоти
HNO3 к.
поява жовтого забарвлення рзчину, що
обумовлено нітруванням ароматичних
циклів

8.

Хімічні властивості білків
3. Якісні кольорові реакції білків.
в) Реакція Міллона – реакія на тирозин
дія на білок реактиву Міллона — розчину Нg(NO)2 та
Нg2(NO3)2 у розведеній НNO3, що містить домішку НNO2
+ НNО3
+ Нg2(NО3)
поява червоно – коричневого
забарвлення, яке обумовлене
утворенням пептидних солей
меркурію

9.

Хімічні властивості білків
3. Якісні кольорові реакції білків.
г) Нінгідринова реакція
амінокислота нінгідрин
Синій Рузмана
Фіолетове забарвлення

10.

11.

Функції білків
каталітична
захисна
ферменти
транспортна
гемоглобулін
імуноглобуліни
Білки
рухова
міозин
структурна
енергетична
коллаген
казеїн
регуляторна
гормони
English     Русский Rules