ТЕМА 7 ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Недоліки ринкової системи:
Економічні функції держави
Зовнішні ефекти виникають у випадку взаємозалежності функцій суб'єктів
Коли виникають зовнішні ефекти?
Тенденції трансформаційного періоду
Висновки по 1 питанню:
2 питання
Державне регулювання економіки -
Правові методи державного регулювання економіки
Економічні методи державного регулювання економіки
Висновки по другому питанню
Дякую за увагу!!!
697.46K
Category: economicseconomics

Сутність, форми і методи державного регулювання економіки

1. ТЕМА 7 ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Змістовий модуль 2. Держава та макроекономічна
політика
ТЕМА 7 ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Лекція 1. Сутність, форми і методи державного
регулювання економіки
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.

2. Питання лекції:

03.04.2017 21:56
ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ:
1. Недосконалість ринку та економічні функції
держави.
2. Цілі і методи державного регулювання
економіки.
2

3. Мета заняття:

03.04.2017 21:56
Мета заняття:
вивчити цілі та напрямки державного
втручання в економічні процеси.
Розкрити
економічні функції держави та
методи державного регулювання економіки.
Розглянути
макроекономічні
проблеми
реформування економіки та роль держави у
процесі перетворення.
3

4. 1 питання

03.04.2017 21:56
1 ПИТАННЯ
Недосконалість конкурентної економічної системи
4

5. Недоліки ринкової системи:

03.04.2017 21:56
не здатна протистояти монополізації
загострює проблему соціальної нерівності
Недоліки
ринкова конкуренція призводить до
виникнення безробіття
не сприяє виробництву суспільних благ
призводить до виснаження
природних ресурсів
5
5

6. Економічні функції держави

ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
03.04.2017 21:56
Формування правової бази і соціального
середовища;
Забезпечення захисту конкуренції;
Перерозподіл прибутків;
Перерозподіл ресурсів;
Забезпечення стабільності загального рівня цін і
підтримка повної зайнятості.
6

7. Зовнішні ефекти виникають у випадку взаємозалежності функцій суб'єктів

1
03.04.2017 21:56
Зовнішні ефекти виникають у випадку
взаємозалежності функцій суб'єктів
• корисність одного – корисність іншого;
2
• виробнича функція одного – корисність
іншого;
3
• виробнича функція одного – виробнича
функція іншого
7

8. Коли виникають зовнішні ефекти?

КОЛИ ВИНИКАЮТЬ ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ?
Позитивні
03.04.2017 21:56
виробник позитивного ефекту
отримати плату за нього від тих
користується,
споживач
негативного ефекту
отримати компенсацію своїх втрат
хто створив цей негативний ефект.
не може
хто ним
не може
від того
Негативні
8

9. Тенденції трансформаційного періоду

03.04.2017 21:56
ТЕНДЕНЦІЇ
ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
Державне регулювання
перестає бути всеосяжним
Змінюються форми і методи
державного регулювання економіки
На етапі переходу до змішаної економіки роль
державного регулювання більш значуща, ніж
в змішаній економіці
9

10. Висновки по 1 питанню:

Ринкова система не є досконалою.
Недосконалість ринку компенсує держава.
03.04.2017 21:56
ВИСНОВКИ ПО 1 ПИТАННЮ:
10

11. 2 питання

03.04.2017 21:56
2 ПИТАННЯ
Цілі і методи державного регулювання економіки
11

12. Державне регулювання економіки -

система заходів законодавчого, виконавчого і
контрольного характеру, що здійснюються з
метою стабілізації існуючої економічної системи і
пристосування її до умов, що змінюються.
03.04.2017 21:56
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ -
Правові методи
Економічні методи
12

13. Правові методи державного регулювання економіки

- заходи заборони,
- заходи дозволу,
- заходи примусу.
03.04.2017 21:56
Правові методи
державного регулювання економіки
13

14. Економічні методи державного регулювання економіки

Прямі методи державного регулювання:
- цільове фінансування,
- державні закупівлі
- діяльності державного сектора економіки.
03.04.2017 21:56
Економічні методи
державного регулювання економіки
Непрямі методи державного регулювання:
- грошово-кредитна політика,
- податково-бюджетна політика,
- політика прискореної амортизації,
- зовнішньоекономічні методи.
14

15. Висновки по другому питанню

1. Метою державного регулювання економіки є
стабілізація існуючої економічної системи і її
пристосування до умов, що змінюються.
2. Для регулювання економіки держава
використовує економічні та правові методи.
03.04.2017 21:56
ВИСНОВКИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ
15

16. Дякую за увагу!!!

03.04.2017 21:56
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
16
English     Русский Rules