ТЕМА № 1.4 МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
План
Інформаційні джерела
1. Сутність та класифікація методів регулювання економіки КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ДРЕ
2. Правові та адміністративні методи регулювання економіки
3. Економічні та пропагандистські методи регулювання економіки Інструменти економічного регулювання
Пропагандистські (морально-етичні) методи ДРЕ – це звернення держави до гідності, честі й совісті людини (підприємця, найманого
4. Способи державного регулювання економіки
204.98K
Category: economicseconomics

Методи регулювання економіки

1. ТЕМА № 1.4 МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Викладач – д.е.н., професор,
завідувач кафедри економіки
підприємств
Котикова Олена Іванівна

2. План

1.
2.
3.
4.
Сутність та класифікація методів
регулювання економіки
Правові та адміністративні методи
регулювання економіки
Економічні та пропагандистські методи
регулювання економіки
Способи державного регулювання
економіки

3. Інформаційні джерела

Нормативно-правові акти: 1, 7, 21 51,
59, 60
Основна література: 4, 6, 8, 10, 11, 14,
16, 18, 19
Допоміжна література: 2, 6, 8, 11, 13,
14, 15, 23, 24, 28, 32, 37

4. 1. Сутність та класифікація методів регулювання економіки КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ДРЕ

За формами
впливу
прямі
непрямі
За засобами
впливу
правові
адміністративні
економічні
пропагандистські

5.

Інструменти
прямого
державного
регулювання
• нормативно-правові акти,
• директивні заходи макроекономічних планів і цільових
комплексних програм,
• державні замовлення,
• централізовано встановлені ціни,
• нормативи,
• ліцензії,
• квоти,
• державні бюджетні витрати,
• ліміти тощо
Інструменти
непрямого
державного
регулювання
• оподаткування, рівень оподаткування і система
податкових пільг;
• регулювання цін, їх рівні та співвідношення;
• плата за ресурси, відсоткові ставки за кредит і
кредитні пільги;
• митне регулювання експорту й імпорту;
• валютні курси та умови обміну валют;
• інвестиційне, амортизаційне та інноваційне
регулювання

6. 2. Правові та адміністративні методи регулювання економіки

Правове
регулювання
Адміністративні
методи ДРЕ
• це діяльність держави щодо встановлення
обов'язкових для виконання юридичних
норм (правил) поведінки суб'єктів права.
Необхідний у цьому разі примус
забезпечується розвитком громадської
свідомості та силою державної влади
• це інструменти прямого впливу держави
на діяльність суб'єктів ринку

7. 3. Економічні та пропагандистські методи регулювання економіки Інструменти економічного регулювання

фіскальна
політика
бюджетна
політика
грошовокредитна
політика
податкова
політика
амортизаційна
політика

8.

Інструменти
фіскальної
політики
• державні закупівлі, які характеризують
бюджетні видатки, і податки, які визначають
бюджетні доходи
Інструменти
бюджетної
політики
• пряме фінансування установ сектору загального
державного управління, фінансування
інвестиційних програм, обслуговування
державного боргу
Інструменти
податкової
політика
• визначення видів податків і встановлення
податкових ставок,
• надання податкових пільг окремим суб'єктам
(особам) з метою впливу на інвестиційний
клімат і рівень грошових доходів населення

9.

Інструменти
грошовокредитного
регулювання
Інструменти
амортизаційної
політики
• грошова емісія,
• операції з державними цінними
паперами на відкритому ринку,
• зміна норми обов'язкових резервів,
• маніпулювання обліковою ставкою
• механізм прискореної амортизації

10. Пропагандистські (морально-етичні) методи ДРЕ – це звернення держави до гідності, честі й совісті людини (підприємця, найманого

робітника, державного службовця).
Елементи
Суть
Ефективність
• охоплюють заходи виховання, роз'яснення та
популяризації цілей і змісту економічної політики,
засоби морального заохочення тощо
• формувати та підтримувати в людях певні переконання,
духовні цінності, моральні позиції, психологічні
настанови щодо діяльності держави
• залежить від належної організації пропагандистських
акцій та ступеня довіри людей до держави

11. 4. Способи державного регулювання економіки

автоматичні
регулятори
• це сукупність важелів, що пов'язані з
економічною діяльністю держави і діють
автономно незалежно від актів державної
політики (податки)
антициклічне
регулювання
• це сукупність важелів фіскальної
(бюджетної) та кредитної політики
державне
програмуван
ня
• передбачає складання центрального
плану для економіки загалом

12.

Антициклічні
заходи
фіскальної
політики
• державні закупівлі
• державні капіталовкладення,
• регулювання податкових ставок,
• регулювання правил і норм амортизації
основного капіталу, що використовується під
час розрахунків оподаткування
Антициклічні
заходи
кредитної
політики
• зміна облікової ставки позичкового відсотка,
• зміна норми обов'язкових резервів
комерційних банків,
• кількісні обмеження кредиту,
• зміна умов споживчого, іпотечного та
біржового кредиту

13.

Програмування
діє в таких
напрямках
• координація діяльності
державних підприємств та
установ;
• довгострокове планування
державних капіталовкладень;
• субсидування і підтримка
певних галузей;
• координація виробничих планів
монополій згідно із
загальноекономічним
довгостроковим прогнозом
English     Русский Rules