412.33K
Category: lawlaw

Бегзада сұлтан Ю-21-3. Қылмыстық есеп

1.

БЕГЗАДА СҰЛТАН
Ю-21-3
ҚЫЛМЫСТЫҚ
ЕСЕП

2.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 100-БАП. ЖАҢА
ТУҒАН БАЛАНЫ АНАСЫНЫҢ ӨЛТIРУI
Объектісі:жаңа туған бала
Объективті жақ:жаңа туған баланың оміріне қарсы
әрекет
Субъектісі:жаңа туған баланың анасы
Субъективті жақ:қасақаналық
Қылмыс санаты :ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне қарай:
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

3.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 101-БАП. АФФЕКТ
ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСАЛҒАН АДАМ
ӨЛТIРУ
Объектісі: адам өмірі
Объективті жақ:адам өміріне бейморальдық әрекет
Субъектісі:аффект жағдайындағы адам
Субъективті жақ:без исходность
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2-тармақ өте ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне қарай:1тармақ негізгі ,2-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

4.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 102-БАП.
ҚАЖЕТТI ҚОРҒАНЫС ШЕГIНЕН ШЫҒУ
КЕЗIНДЕ ЖАСАЛҒАН АДАМ ӨЛТІРУ
Объектісі: адам өмірі
Объективті жақ:адам өміріне қорғаныс шегінен
шығу барысындағы әрекет
Субъектісі:қорғаныс жасаушы тұлғаға өміріне
немесе мүлкіне қарсы жасаған құқық бұзушы
Субъективті жақ:абайсызда
Қылмыс санаты :ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне қарай:
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

5.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 103-БАП.
ҚЫЛМЫС ЖАСАҒАН АДАМДЫ ҰСТАП
АЛУ ҮШIН ҚАЖЕТТIШАРАЛАР ШЕГІНЕН
ШЫҒУ КЕЗIНДЕ ЖАСАЛҒАН АДАМ
ӨЛТIРУ
Объектісі: қылмыс жасаған адам өмірі
Объективті жақ:адам өміріне қарсы байқаусыздағы
әрекет
Субъектісі:қылмыс жасаған адамды ұстап алған
немесе өлтіріп алған адам
Субъективті жақ:абайсызда
Қылмыс санаты :ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне қарай:
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

6.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 104-БАП.
АБАЙСЫЗДА ҚАЗАҒА ҰШЫРАТУ
Объектісі: адам өмірі
Объективті жақ:адам өміріне қарсы абайсыз әрекет
Субъектісі:абайсызда қазаға ұшыратып алған адам
Субъективті жақ:абайсызда
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2-тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне қарай:
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

7.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 105-БАП. ӨЗIНӨЗI ӨЛТIРУГЕ ДЕЙIН ЖЕТКIЗУ
Объектісі: адам өмірі(өзін өзі өлтірген адам өмірі)
Объективті жақ:адам өміріне қарсы белсенді әрекет
Субъектісі:жалпы
Субъективті жақ:қасақана
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2,3-тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2,3-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2,3-тармақ жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:қорлау
арқылы

8.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 106-БАП.
ДЕНСАУЛЫҚҚА ҚАСАҚАНА ЗИЯН
КЕЛТІРУ
Объектісі: адам өмірі
Объективті жақ:адам өміріне қарсы белсенді әрекет
Субъектісі:жалпы
Субъективті жақ:қасақана
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2,3-тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2,3-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2,3-тармақ жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

9.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 107-БАП.
ДЕНСАУЛЫҚҚА ҚАСАҚАНА АУЫРЛЫҒЫ
ОРТАША ЗИЯН КЕЛТІРУ
Объектісі: адам өмірі
Объективті жақ:адам өміріне қарсы белсенді әрекет
Субъектісі:өзін өзі өлтіруге жеткізген адам
Субъективті жақ:қасақана
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2-тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2-тармақтар жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

10.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 111-БАП. АФФЕКТ
ЖАҒДАЙЫНДА ДЕНСАУЛЫҚҚА ЗИЯН
КЕЛТIРУ
Объектісі: адамның денсаулығы
Объективті жақ:Жан күйзелісі жағдайында,
жәбірленушіге қасақана ауыр немесе орташа
ауырлықтағы зиян келтіру
Субъектісі:жалпы
Субъективті жақ:абайсызда
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2-тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

11.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 112-БАП.
ҚАЖЕТТI ҚОРҒАНЫС ШЕГIНЕН ШЫҒУ
КЕЗIНДЕ ДЕНСАУЛЫҚҚА АУЫР ЗИЯН
Объектісі: адамның денсаулығы
КЕЛТIРУ
Объективті жақ:Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу
кезiнде жасалған, денсаулыққа қасақана ауыр зиян
келтiру
Субъектісі:қорғаныс кезіндегі субъект
Субъективті жақ:абайсызда
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2-тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2-жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

12.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 113-БАП.
ҚЫЛМЫС ЖАСАҒАН АДАМДЫ ҰСТАП
АЛУ КЕЗIНДЕ ДЕНСАУЛЫҚҚА АУЫР
Объектісі: адамның денсаулығы
Объективті жақ:Қылмыс жасаған адамды ұстап
алу үшiн қажеттi шаралар шегінен шығу
кезiнде денсаулыққа қасақана ауыр зиян
келтiру
Субъектісі:қылмыс жасаған адамды ұстап алған
адам
Субъективті жақ:абайсызда
Қылмыс санаты :ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша: негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

13.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 114 -БАП.
ДЕНСАУЛЫҚҚА АБАЙСЫЗДА ЗИЯН
КЕЛТIРУ
Объектісі: адамның денсаулығы
Объективті жақ:әрекет арқылы адамның
денсаулығына абайсызда зиян келтіру
Субъектісі:жалпы
Субъективті жақ:абайсызда
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2,3,4-тармақ аса
ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2,3,4-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2,3,4-жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

14.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 115-БАП.
ҚОРҚЫТУ
Объектісі: адамның денсаулығы
Объективті жақ:өлтіремін немесе денсаулыққа ауыр
зиян келтіремін деп жалпы қауіпті тәсілмен
қорқыту
Субъектісі:жалпы
Субъективті жақ:қасақана
Қылмыс санаты :ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша: негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

15.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 116 -БАП.
АДАМНЫҢ АҒЗАЛАРЫ МЕН ТIНДЕРIН
АЛЫП ҚОЮҒА МӘЖБҮРЛЕУ НЕМЕСЕ
ЗАҢСЫЗ АЛЫП ҚОЮ
Объектісі: адамның денсаулығы ,ағзаралы
Объективті жақ:Адамның ағзалары мен тiндерiн
алып қоюға мәжбүрлеу немесе заңсыз алып қою
Субъектісі:адам ағзаларын құқыққа қарсы алып
коюшы
Субъективті жақ:касақана
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2,3-тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2,3-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2,3-жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

16.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 117-БАП.
СОЗАУРУЫН ЖҰҚТЫРУ
Қылмыстың сбъектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: өзінде соз ауруы бар
екендігін білген адамның өзге адамдарға жұқтыру
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған жалпы субъект
Қылмыстың субъективтік жағы:қасақана/абайсызда
болуы мүмкін
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
негізгі;
2- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталутәсіліне қарай: жай
құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
формальды
Қылмыс санаттары бойынша: оншаауыр емес

17.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 118- АДАМНЫҢ
ИММУНТАПШЫЛЫҒЫ ВИРУСЫН(АИТВ/
ЖИТС)ЖҰҚТЫРУ
Объектісі: адамның денсаулығы
Объективті жақ:басқа адамды көрінеу көрсетілген
ауруды дұқтыру қаупінде қалдыру
Субъектісі:аитв ,житс ауруымен ауратын адам
Субъективті жақ:қасақана
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2,3-тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2,3--тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2,3-жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

18.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 119-БАП.
ҚАУIПТI ЖАҒДАЙДА ҚАЛДЫРУ
Объектісі: қауіпті жағдайда қалған адамның өмірі
мен денсаулығы
Объективті жақ:әрекетсіздік арқылы, өміріне немесе
денсаулығына қауіпті жағдайда өзін өзі сақтап қалу
шараларын қабылдау мүмкіндігінен айырылған
адамды көмексіз қалдыру
Субъектісі:жалпы
Субъективті жақ:абайсызда
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2,3,4-тармақ аса
ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2,3,4-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2,3,4-жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

19.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 120-БАП.
ЗОРЛАУ
Объектісі: әйелдің жыныстық еркі, денсаулығы ар
намысы
Объективті жақ:белсенді әрекет,жәбірленушіге күш
қолданып қорқытып немесе жәбірленушінің
дәрменсіз күйін пайдаланып жыныстық қатынас
жасау арқылы көрініс табады денсаулығына
абайсызда зиян келтіру
Субъектісі:жалпы
Субъективті жақ:қасақана
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2,3,4-тармақ аса
ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2,3,4-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2,3,4-жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

20.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 121-БАП.
СЕКСУАЛДЫҚ СИПАТТАҒЫ ЗОРЛЫҚЗОМБЫЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕРІ
Объектісі: сексуалды зорлық әрекет жәбірленушіс
Объективті жақ:жәбірленушіге күш қолданып
жасалған еркек пен еркектің әйел мен әйелдің
жыныстық қатынасы
Субъектісі:сексуалды зорлық жасаушысы
Субъективті жақ:қасақана
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2,3,4-тармақ аса
ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2,3,4-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2,3,4-жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

21.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 122-БАП. ОН АЛТЫ
ЖАСҚА ТОЛМАҒАН АДАММЕН ЖЫНЫСТЫҚ
ҚАТЫНАС НЕМЕСЕ СЕКСУАЛДЫҚ СИПАТТАҒЫ
ӨЗГЕ ДЕ ӘРЕКЕТТЕР ЖАСАУ
Объектісі: 16-жасқа толмаған әрекетсіздік
Объективті жақ:16-жасқа толған адаммен
сексуалды сипаттағы әрекетке түсу
Субъектісі:16-жасқа толмаған адаммен сексуалды
сипатткғы әрекетке түсуші
Субъективті жақ:қасақана
Қылмыс санаты :1-тармақ ауыр,2,3-тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармақ
негізгі,2,3-тармақ дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне
қарай:1,2,3-жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

22.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 123-БАП. ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС
ЖАСАУҒА, ЕРКЕК ПЕН ЕРКЕКТIҢ ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС
ЖАСАУЫНА, ӘЙЕЛ МЕН ӘЙЕЛДІҢ ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС
ЖАСАУЫНА НЕМЕСЕ СЕКСУАЛДЫҚ СИПАТТАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ
Объектісі: жыныс бостандығы, жәбірленушінің ар
намысы
Объективті жақ:адамды бопсалау қорқыту жолдарымен
жәбірленішінің материалдық өзге тәуелділігін
пайдаланып жыныстық қатынас жасауға мәжбүр ету
Субъектісі:адам әрекетіне қарсы сексуалды сипаттағы
қатысқа түсуші
Субъективті жақ:қасақана
Қылмыс санаты : ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша: жай
Қылмыс құрамының сипатталу дәрежесіне қарай:1жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:формадьды

23.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 124-БАП. ЖАС
БАЛАЛАРДЫ АЗҒЫНДЫҚ ЖОЛҒА
ТҮСІРУ
Қылмыстың объектісі: жас балалардың
адамгершілік тұрғысынан дұрыс қалыптасуы
Қылмыстың бъективтік жағы: 14 жасқа жетпегендігі
айқын адамға қатысты күш қолданусыз азғындық іс
әрекеттерді жасау
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған ер немесе әйел
адам
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1негізгі,2-3-дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталутәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
формальды
Қылмыс санаттары бойынша: 1-2 ауыр,3– аса ауыр

24.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 125-БАП.
АДАМДЫ ҰРЛАУ
Қылмыстың объектісі: адамның жеке бостандығы,
қосымша тікелей объект – жәбірленушінің
өмірі,денсаулығы,меншігі
Қылмыстың объективтік жағы: белсенді әрекет, тірі
адамды оның еркінен тыс а пунктінен б пунктіне
апару
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған субъект
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1негізгі,2 3- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
формальды

25.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 126-БАП. БАС
БОСТАНДЫҒЫНАН ЗАҢСЫЗ АЙЫРУ
Қылмыстың объектісі: адамның жеке басының
бостандығы, адам өмір мен денсаулығының
қауіпсіздігі
Қылмыстың объективтік жағы: адамды бас
бостандығынан айыру яғни жәбірленушінің еркіне
тыйым салу
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған жай адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1– негізгі; 2-3-- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
формальды

26.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 127-БАП.
ПСИХИАТРИЯЛЫҚ СТАЦИОНАРҒА
ЗАҢСЫЗ
Қылмыстың сбъектісі: адамның бостандығын
реттейтін қоғамдық қатынас
Қылмыстың объективтік жағы: адамды
психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру
немесе заңсыз ұстау
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған заңсыз псих.
Стационарға орналастыруға немесе заңсыз ұстауға
шешім қабылдаған адамдар
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1тнегізгі; 2-т- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына

27.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 128-БАП. АДАМ
САУДАСЫ
Қылмыстың объектісі: адамдардың бостандығы мен
еркі, ар намысы, адамгершілігі
Қылмыстың объективтік жағы: белсенді әрекет
арқылы, әртүрлі тәсілдермен адамды сату
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей
қасақаналықпен,пайдакүнемдік мақсатта
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
1т– негізгі; 2,3,4 т – дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: 1тармағы – жай; 2-тармағы – жай; 3,4-тармағы – жай;
Қылмыс құрамының құрылысына

28.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 129-БАП.
АДАМДЫ КЛОНДАУ
Қылмыстың объектісі: адамның ар намысы,қадір
қасиеті,беделі
Қылмыстың объективтік жағы: юелсенді әрекет
арқылы басқа адамның ар намысына нұқсан
келітретін өтірік ақпарат тарату арқыылы жүзеге
асырылады
Қылмыс субъектісі: 16-ға толған кез келген
адам,жалпы субъект
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1т– негізгі; 2,3-т дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
формальды

29.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 130-БАП.
ҚОРЛАУ
Қылмыстың объектісі: адамның ар намысы , қадір
қасиеті және беделі
Объективтік жағы: басқа адамның ар намысын
кемсіту
Субъектісі: 16-ға толған адам
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
негігізгі; 2- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
формальды
Қылмыс санаттары бойынша: онша ауыр емес

30.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 129-БАП.
АДАМДЫ КЛОНДАУ
Қылмыстың объектісі: адамның ар намысы,қадір
қасиеті,беделі
Қылмыстың объективтік жағы: юелсенді әрекет
арқылы басқа адамның ар намысына нұқсан
келітретін өтірік ақпарат тарату арқыылы жүзеге
асырылады
Қылмыс субъектісі: 16-ға толған кез келген
адам,жалпы субъект
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1т– негізгі; 2,3-т дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
формальды

31.

ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКС 129-БАП.
АДАМДЫ КЛОНДАУ
Қылмыстың объектісі: адамның ар намысы,қадір
қасиеті,беделі
Қылмыстың объективтік жағы: юелсенді әрекет
арқылы басқа адамның ар намысына нұқсан
келітретін өтірік ақпарат тарату арқыылы жүзеге
асырылады
Қылмыс субъектісі: 16-ға толған кез келген
адам,жалпы субъект
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1т– негізгі; 2,3-т дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
формальды
English     Русский Rules