286.08K
Category: lawlaw

Мемлекеттiң конституциялық құрылысының негіздеріне жəне қауiпсiздiгiне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 5-тарау

1.

5-тарау.МЕМЛЕКЕТТIҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ
ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІНЕ
ЖƏНЕ ҚАУIПСIЗДIГIНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
Тапсырған:Левицкая Динара
Ю21-5
Қабылдаған:Жумагулова Шолпан

2.

175-бап.Мемлекетке опасыздық жасау
Қылмыстың тікелей объектісі:ҚР сыртқы қауіпсіздігі мен егемендігі.
Объективті жағы:белсенді әрекет арқылы
Субъектісі:16-жасқа толған ҚР азаматы
Субъективті жағы:тікелей қасақаналық
Қылмыстың заты:мемлекеттік н/е әскери құпия болып табылатын мәліметтер н/е
шетелдік барлаудың тапсырмасы бойынша жиналып,ҚР сыртқы қауіпсіздігі мен
егемендігіне нұқсан келтірілетіндей етіп пайдалануы мүмкін басқа да мәліметтер
Қылмыс құрамы:формалды
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптулік дәрежесіне қарай:негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс санаты:аса ауыр қылмыс

3.

176-бап.Тыңшылық
Қылмыстың тікелей объектісі:Қр сыртқы қауіпсіздігі мен егемендігі
Объективті жағы:белсенді əрекет арқылы жасалады
Субъектісі:16-жасқа толған,ақыл есі дұрыс жалпы субъект
Субъективті жағы:
Қылмыстың заты:Мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтер,сондай-ақ
шетелдің барлаудың тапсырмасы бойынша жиналатын басқа да мəліметтер болуы
мүмкін
Қылмыс құрамы:формалды
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптулік дəрежесіне қарай:негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай:жай
Қылмыс санаты:а а ауыр қылмыс

4.

177-бап.Қазақстан Республикасы Тұңғыш
Президентiнің – Елбасының өмiрiне
қолсұғушылық
Қылмыстың тікелей объектісі:ҚР Тұңғыш президентінің өмірі мен денсаулығы
Объективті жағы:ҚР Президентінің өміріне қарсы жасалған қастандық
Субъектісі:16-жасқа толған,ақыл есі дұрыс жалпы субъект
Субъективті жағы:тікелей қасақана
Қылмыстың заты:жоқ
Қылмыс құрамы:формалды ж/е материалды
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптулік дəрежесіне қарай:негізі
Қылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай:күрделі
Қылмыс санаты:аса ауыр қылмыс

5.

178-бап.Қазақстан Республикасы
Президентiнiң өмiрiне қолсұғушылық
Қылмыстың объектісі:ҚР Президентінің қызметін реттейтін қоғамдық қатынастар
Объективті жағы:ҚР Президентінің өміріне қастандық жасау
Субъектісі:14- жасқа толған
Субъективті жағы:тікелей қасақана
Қылмыс құрамы:формалды
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптулік дəрежесіне қарай:негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай:күрделі
Қылмыс санаты:аса ауыр қылмыс

6.

179-бап.Билікті басып алуды немесе ұстап тұруды насихаттау
немесе оған жария түрде шақыру, сол сияқты билікті басып алу
немесе ұстап тұру не Қазақстан Республикасының
конституциялық құрылысын күштеп өзгерту
Қылмыстың объектісі:республиканың саяси жүйесіне қылмыстық қол сұғу
Объективті жағы:Конституцияны бұзып өкіметті күшпен басып алу,өкіметті күшпен ұстап
тұру,ҚР Конституциялық құрылысын күшпен өзгертуге бағытталған іс-əрекеттер
Субъектісі:16-жасқа толған ақыл есі дұрыс жалпы субъект
Субъективті жағы:тікелей қасақана
Қылмыс құрамы:материалды
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптулік дəрежесіне қарай:дəрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай:балама
Қылмыс санаты:1,2,4-тармағы ауырлығы орташа,3-тармағы ауыр қылмыс

7.

180-бап. Сепаратистік әрекет
Объектісі:ҚР Конституциялық құрылысы,оның саяси жүйесі,қауіпсіздігі
Объективті жағы:өкіметті күштеп басып алуға,мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан
келтіруге,конституциялық құрылысты күштеп өзгерту
Субъектісі:16-жасқа толған,ақыл есі дұрыс жалпы субъект
Субъективті жағы:тікелей қасақана
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптілік дəрежесіне қарай:дəрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды
Қылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай:жай
Қылмыс санаты:1,2-тармақ ауырлығы орташа қылмыс,3-тармақ ауыр қылмыс

8.

181-бап. Қарулы бүлік
Объектісі:ҚР-ның Конституциясымен белгіленген саяси жүйесіне,аумақтық тұтастығына қылмыстық
қол сұғу
Объективтік жағы-а) қарулы бүлік ұйымдастырудан немесе; б)қарулы бүлікке белсенді түрде қатысу
Субъектісі-16-жасқа толған кез-келген адам
Субъективтік жағы-тікелей қасақаналықпен
Қылмыс санаты-Аса ауыр қылмыс
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптілік дəрежесіне қарай-негізгі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай-Формальды
Қылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай-күрделі

9.

182-бап. Экстремистік топ құру, оған
басшылық ету немесе оның әрекетіне
қатысу
Объектісі-Қ.Рның қауіпсіздігі, қорғаныс қабілеті, экономикалық күш-қуат
Объективтік жағы-экстремистік топ құру оған басшылық жасау, олардың ісəрекетіне белсенді түрде қатысу
Субьектісі-16-жасқа толған кез-келген адам
Субъективтік жағы-тікелей қасақаналықпен
қылмыс санаты-1,2,3-тармақ-Ауыр қылмыстар, 4-тармақ-аса ауыр
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптілік дəрежесіне қарай-дəрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысына қарай-формальды
Қылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай-жай

10.

183-бап. Бұқаралық ақпарат
құралдарында экстремистік материалдарды
жариялауға рұқсат беру
объектісі-мемлекет қауіпсіздігіне қарсы бағытталған қоғамдық қатынастар
Объективтік жағы-қылмыстық құқық бұзушылық белсенді əрекет арқылы, бапта
көрсетілген іс-əрекеттерді жүзеге асыру
Субьектісі-16-ға толған кез-келген адам
Субъективтік жағы-тікелей қасақанылықпен
Қылмыс санаты-Онша ауыр емес қылмыс
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптілік дəрежесіне қарай-негізгі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай-формальдыҚылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай-жай

11.

184-бап. Диверсия
Объектісі-Қ.Р-ның қауіпсіздігі, қорғаныс қабілеті жəне экономикалық күш- куаты
Объективтік жағы-заң қорғайтын объектілерді қирату немесе зақымдауға бағытталған
жарылыс жасау,жаппай улау немесе эпидемиялар мен эпизотиялар тарату
Субьектісі-14-жасқа толған кез-келген адам
Субъективтік жағы-тікелей қасақаналықпен қылмыс санаты-Аса ауыр қылмыс
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптілік дəрежесіне қарай-Дəрежеленген
қылмыс құрамының құрылысна қарай-Материалды
Қылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай-күрделі

12.

185-бап. Мемлекеттiк құпияларды заңсыз
жинау, тарату, жария ету
Объектісі-мемлекеттік құпияларды сақтаудың заңда белгіленген тəртібіне қол сұғу
Объективтік жағы-мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді заңсыз жинау,
тарату, заңсыз алу,жария ету
субьектісі-16-жасқа толған кез-келген адам
Субъективтік жағы-тікелей немесе жанама қасақаналықпен
Қылмыс санаты-Ауырлығы орташа қылмыс
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптілік дəрежесіне қарай-ДəрежеленгенҚылмыс құрамының құрылысына қарай-Материалды
Қылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай-жай

13.

186-бап. Мемлекеттiк құпиялары бар
мәліметтер жеткізгіштерді жоғалту
объектісі-мемлекеттік құпияны жəне қызметтік құпияны заңда белгіленген тəртібіне қол сұғу
Объективтік жағы-а) мемлекеттік құпиясы бар құжаттармен, сол сияқты олар туралы
мəліметтер мемлекеттік құпияны құрайтын заттармен, сондай-ақ қызметтік құпиясы бар
құжаттармен, осындай құпияны құрайтын заттармен жұмыс істеудің белгіленген ережерін
бұзуы жəне б) егер олардың абайсызда жоғалуына жəне ауыр зардаптарға əкеп сокса;
Субьектісі-16-жасқа толған кез-келген адам
субьективтік жағы-абайсыздық
Іс-əрекеттің қоғамға қауіптілік дəрежесіне қарай-дəрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысна қарай-формальды
Қылмыс құрамының сипатталу тəсіліне қарай-жай
English     Русский Rules