142.75K
Category: lawlaw

Жеке адамға қарсы құқық бұзушылықтар. 1-тарау

1.

1-тарау. Жеке адамға қарсы
құқық бұзушылықтар
Ю-21-5 ИБАДИЛЬДАЕВ ДУЛАТ

2.

99-бап. Адам өлтіру
Қылмыстың объектісі: адамның өмірі
Объективтік жағы:белсенді әрекет түрінде жасалады,
басқа адамды өмірінен айыру
Субъектісі: ақыл есі дұрыс қылмыс жасаған уақытында
14 жасқа толған адам. жалпы субъект
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты: 1т-ауыр,2-3т аса ауыр
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай::1т-негізгі,2т-дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына
қарай:материалды

3.

100-бап.Жаңа туған баланы анасының
өлтіруі
Қылмыстық объектісі:жаңа туған нәрестенің өмірі
Қылмыстың объективтік жағы: жаңа босанған әйелдің
психикасын күйзелтетін жағдайлардың әсерінен өзінің
баласын өлтіруі
Қылмыстың субъектісі:16 жасқа толған арнаулы
субъект(әйел адам)
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақана
Қылмыс санаттары бойынша: ауырлығы орташа
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды
Қылмыс санаттары бойынша: ауырлығы орташа

4.

101-бап. Аффект жағдайында жасалған
адам өлтiру
Қылмыстың объектісі:адамның өмірі
Қылмыстың бъективтік жағы:белсенді әрекет түрінде
жүзеге асырылады,жан күйзелісі жағдайында адамның
өмірін айыруы
Субъектісі:16 жасқа толған есі дұрыс адам
Субъективтік жағы: қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
негізгі; 2т-дәрежеленген
Қылмыс санаты: -ауырлығы орташа
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
материалды

5.

102-бап. Қажеттi қорғаныс шегiнен
шығу кезiнде жасалған адам өлтіру
Қылмыстың объектісі: адам өмірі
Қылмыстың объективтік жағы: қажетті қорғаныс
шегінен шығу кезінде адамның өміріне жасалған
қасақана зиян келтіру.
Қылмыстың субъектісі: 16 жастағы есі дұрыс адам
Қылмыстың убъективтік жағы: қасақана
Қылмыс санаты бойынша:онша ауыр емес қылмыс
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
материалды

6.

103-бап. Қылмыс жасаған адамды ұстап алу үшiн қажеттi
шаралар шегінен шығу кезiнде жасалған адам өлтiру
Қылмыстың объектісі:: ұсталған тұлғаның өмірі
Қылмыстың объективтік жағы:
қылмыс жасаған адамды ұстау үшін қажетті шараларды асыра
қолдану кезінде өмірін қию арқылы сипатталады,басқа адамды
өмірінен заңсыз айыру
Қылмыстың субъектісі: арнаулы субъект
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей немесе жанама
қасақаналық
Қылмыс санаты: ауырлығы орташа
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды

7.

104-бап. Абайсызда қазаға ұшырату
Қылмыстың объектісі: адамның өмірі
Қылмыстың объективтік жағы: адамды
абайсызда өлтіру
Қылмыстың субъектісі:16-жастағы есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: абайсызда
Қылмыс санаты: ауырлығы орташа
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай: 1-негізгі,2-дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне
қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
материалды

8.

105-бап. Өзiн-өзi өлтiруге дейiн жеткiзу
Қылмыстың объектісі: адамның өмірі
Қылмыстың бъективтік жағы: белсенді әрекет түрінде
,қорлау ,қинау, қадір қасиетіне қол сұға отырып адамды өзін өзі
өлтіруге жеткізу
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған жалпы субъект
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты 1- ауырлығы орташа
2-3- ауыр
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1тнегізгі 2,3тдәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды

9.

106-бап. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян
келтiру
Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы және өмірі
Қылмыстың объективтік жағы:денсаулыққа қасақана ауыр
зиян келтіру
Қылмыстың субъектісі: 14-жасқатағы есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты: ауыр
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1тнегізгі;2,3-т – дәрежеленген.
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай;3- т –
күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды
Қылмыс санаты: ауыр

10.

107-бап. Денсаулыққа қасақана
ауырлығы орташа зиян келтiру
Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы:денсаулыққа қасақана
ауырлығы орташа зиян келтіру
Қылмыстың субъектісі:14-жастағы есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты: 1т– онша ауыр емес;
2 т– ауырлығы орташа
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай:негізгі2-т – дәрежеленген.
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
материалды

11.

110-бап. Қинау
Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы ,психикасы
Қылмыстың объективтік жағы:ұдайы ұрып –соғу немесе
өзге күш қолдану әрекеттерімен азаптау
Қылмыстың субъектісі: 16-жасқа толған есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақана
Қылмыс санаты бойынша: 1– онша ауыр емес
2– ауыр қылмыс
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:1-т–
негізгі,2-т– дәрежеленген.
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды

12.

111-бап. Аффект жағдайында
денсаулыққа зиян келтiру
Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: жан күйзелісі
жағдайында, жәбірленушіге зиян келтіру
Қылмыстың субъектісі: 16-жастағы есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақаналық
Қылмыс санаты: онша ауыр емес
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай:негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне
қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
материалды

13.

112-бап. Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезiнде
денсаулыққа ауыр зиян келтiру
Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы және өмірі
Қылмыстың объективтік жағы: Қажеттi қорғаныс шегiнен
шығу кезiнде жасалған, денсаулыққа қасақана ауыр зиян
келтiру
Қылмыстың субъектісі: 16-жасқа толған есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақана
Қылмыс санаты бойынша: 1– онша ауыр емес қылмыс;
2– онша ауыр емес
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:1т –
негізгі;2т- - дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:1т-жай 2т
– күрделі құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды

14.

114 -бап. Денсаулыққа абайсызда
зиян келтiру
Қылмыстың объектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың бъективтік жағы: әрекет арқылы
адамның денсаулығына абайсызда зиян келтіру
Субъектісі: 16-ға толған есі дұрыс адам
Субъективтік жағы: абайсызда
Қылмыс санаты: онша ауыр емес
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай: 1 – негізгі;2,3,4- – дәрежеленген.
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне
қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
материалды

15.

115-бап. Қорқыту
Қылмыстың объектісі : адамдардың өмірі және
денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: өлтіремін немесе
денсаулығына ауыр зиян келтіремін деп қауіпті тәсілмен
қорқыту
Субъектісі: 16-ға толған есі дұрыс адам
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты: онша ауыр емес
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
формальды

16.

116-бап. Адамның ағзалары мен тiндерiн алып
қоюға мәжбүрлеу немесе заңсыз алып қою
Қылмыстың объектісі: адамдардың өмірі мен денсаулығы
Объективтік жағы: ағзаларды заңсыз мәжбүрлеп алу
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты : 1-–ауырлығы орташа қылмыс;2-3-б – ауыр
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1-
негізгі;
2,3- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай құрам;3күрделі құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальдық, 3
материалды
Қылмыс заты :адамның ағзалары ,алынған мүшелері

17.

117-бап. Соз ауруын жұқтыру
Қылмыстың сбъектісі: адамның денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: өзінде соз ауруы бар
екендігін білген адамның өзге адамдарға жұқтыруы
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: қасақана немесе
байсызда
Қылмыс санаты: онша ауыр емес
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
1,2 - дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:
формальды

18.

118-бап. Адамның иммун тапшылығы вирусын
(АИТВ/ЖИТС)жұқтыру
Қылмыстың объектісі : адамдардың өмірі мен денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы: басқа адамды көрінеу
көрсетілген ауруды дұқтыру қаупінде қалдыру
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты: 1– онша ауыр емес; 2– ауырлығы орташа
қылмыс; 3– ауыр
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі
2-3 дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: келте
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды

19.

119-бап. Қауiптi жағдайда қалдыру
Қылмыстың объектісі: қауіпті жағдайда қалған адамның
өмірі мен денсаулығы
Қылмыстың объективтік жағы:әрекетсіздік арқылы,
өміріне немесе денсаулығына қауіпті жағдайда адамды
көмексіз қалдыру
Қылмыстың субъектісі: 16-жасқа толған есі дұрыс адам
Қылмыстың убъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты: онша ауыр емес
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі;
2,3,4 – дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: 1,2– жай
құрам; 3,4– күрделі құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды

20.

120-бап. Зорлау
Қылмыстың объектісі: әйелдің жыныстық еркі, денсаулығы ар
намысы
Объективтік жағы: белсенді әрекет,жәбірленушіге күш
қолданып қорқытып немесе жәбірленушінің дәрменсіз күйін
пайдаланып жыныстық қатынас жасау арқылы көрініс табады
Субъектісі: 14-ке толған ер азамат
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты:ауыр,3-4-аса ауыр
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1-негізгі;2-34-дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:1-2 жай,3-4күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: материалды

21.

121-бап. Сексуалдық сипаттағы зорлықзомбылық әрекеттері
Қылмыстың объектісі: жәбірленішінің жыныстық
бостандығы
Қылмыстың объективтік жағы: жәбірленушіге күш
қолданып жасалған еркек пен еркектің әйел мен әйелдің
жыныстық қатынасы
Субъектісі: 14-ке толған ер немесе әйел адам
Қылмыс санаты: 1-2- – ауыр; 3- 4 аса ауыр
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі;
2,3,4– дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: 1,2 – жай;
3,4– күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды

22.

122-бап. Он алты жасқа толмаған адаммен жыныстық
қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер
жасау
Қылмыстың объектісі: 16 жасқа толмаған адамның
жыныстық бостандығы
Қылмыстың объективтік жағы: 16 жасқа толмағаны
айқын адаммен жыныстық қатынаста болу
Қылмыстың субъектісі: 18-ге толған ер немесе әйел адам
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты: 1-2 ауыр,3– аса ауыр қылмыс
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі;
2-3-дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай; 2-3 жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды

23.

123-бап. Жыныстық қатынас жасауға, еркек пен еркектiң
жыныстық қатынас жасауына, әйел мен әйелдің жыныстық
қатынас жасауына немесе сексуалдық сипаттағы өзге де
әрекеттерге мәжбүр ету
Қылмыстың объектісі: жыныс бостандығы,
жәбірленушінің ар намысы
Қылмыстың объективтік жағы: адамды бопсалау қорқыту
жолдарымен жәбірленішінің материалдық өзге
тәуелділігін пайдаланып жыныстық қатынас жасауға
мәжбүр ету
Субъектісі: 16-ға толған әйел немесе еркек адам
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты: онша ауыр емес
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды

24.

124-бап. Жас балаларды азғындық
жолға түсіру
Қылмыстың объектісі: жас балалардың адамгершілік
тұрғысынан дұрыс қалыптасуы
Қылмыстың бъективтік жағы: 14 жасқа жетпегендігі
айқын адамға қатысты күш қолданусыз азғындық іс
әрекеттерді жасау
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған ер немесе әйел адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты:1-2- ауыр,3– аса ауыр
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
негізгі,2-3-дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды

25.

125-бап. Адамды ұрлау
Қылмыстың объектісі: адамның жеке бостандығы,
қосымша тікелей объект – жәбірленушінің
өмірі,денсаулығы,меншігі
Қылмыстың объективтік жағы: белсенді әрекет, тірі
адамды оның еркінен ұрлап әкету
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты:1-2 ауыр,3- аса ауыр
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1негізгі,2 3- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды

26.

126-бап. Бас бостандығынан заңсыз
айыру
Қылмыстың объектісі: адамның жеке басының
бостандығы, адам өмір мен денсаулығының қауіпсіздігі
Қылмыстың объективтік жағы: адамды бас
бостандығынан айыру яғни жәбірленушінің еркіне тыйым
салу
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты: 1т-ауырлығы орташа; 2-3т-ауыр
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1тнегізгі; 2-3т- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды

27.

127-бап. Психиатриялық стационарға
заңсыз орналастыру
Қылмыстың сбъектісі: адамның бостандығын реттейтін
қоғамдық қатынас
Қылмыстың объективтік жағы: адамды психиатриялық
стационарға заңсыз орналастыру немесе заңсыз ұстау
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған тұлға
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санатты: 1т- ауырлығы орташа қылмыс; 2-т ауыр
қылмыс
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1тнегізгі; 2-т- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды

28.

128-бап. Адам саудасы
Қылмыстың объектісі: адамдардың бостандығы мен еркі,
ар намысы, адамгершілігі
Қылмыстың объективтік жағы: белсенді әрекет арқылы,
әртүрлі тәсілдермен адамды сату
Қылмыстың субъектісі: 16-ға толған кез келген адам
Қылмыстың субъективтік жағы:қасақана
Қылмыс санаты: 1-т – ауырлығы орташа ; 2-3т– ауыр; 4-т
– аса ауыр
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1т–
негізгі; 2,3,4 т – дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: 1-тармағы
– жай; 2-тармағы – жай; 3,4-тармағы – жай;
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды

29.

129-бап. Адамды клондау
Қылмыстың объектісі: адамның ар намысы,қадір
қасиеті,беделі
Қылмыстың объективтік жағы: юелсенді әрекет арқылы
басқа адамның ар намысына нұқсан келітретін өтірік
ақпарат тарату арқыылы жүзеге асырылады
Қылмыс субъектісі: 16-ға толған есі дұрыс адам
Қылмыстың субъективтік жағы: тікелей қасақана
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай: 1-т–
негізгі; 2,3-т дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай: жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
Қылмыс санаты : 1-т-ауырлығы орташа; 2-3-т ауыр;

30.

131-бап. Қорлау
Қылмыстың объектісі: адамның ар намысы , қадір
қасиеті және беделі
Объективтік жағы: басқа адамның ар намысын
кемсіту
Субъектісі: 16-ға толған адам
Субъективтік жағы: тікелей қасақана
Қылмыс санаты: онша ауыр емес
Іс әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай:
негігізгі; 2- дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай:жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай: формальды
English     Русский Rules