188.89K
Category: lawlaw

Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 1-тарау

1.

Ерекше бөлiк
1-тарау. Жеке адамға қарсы
қылмыстық құқық
бұзушылықтар
Орындаған: Жанкина Малика Ю-21-3
Қабылдаған: Жумагулова Шолпан

2.


Объектісі (негізгі) – басқа адамның өмірі
Объективтік жағы (қоғамдық қауіпті әрекет) - басқа
адамға қаза келтіруге бағытталған белсенді іс-әрекет
немесе әрекетсіздік
Субъектісі (жалпы) – 14 жасқа толған ақыл-есі дұрыс
адам
Субъективтік жағы (кінә) – қасақаналық (тікелей немесе
жанама)
Қылмыс санаты - 1тармақ ауыр, 2,3 тармақ аса ауыр.
Қоғамға қауіптілік дәрежесі – 1тармағы негізгі
2,3 тармағы дәрежеленген
Қылмыс құрамынаның сипатталу дәрежесіне қарай 1,2,3 тармағы жай
Қылмыс құрамының құрылысы қарай -материалды
99-Бап. Адам өлтіру

3.


Объектісі – өмірі мен денсаулығы
Объективтік жағы – жаңа туылған баланың
денсаулығы
Субъектісі (жалпы) – анасы
Субъективтік жағы – тікелей қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай – негізгі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай–
материалды
Қылмыс құрамының сипатталуы - жай
100-бап. Жаңа туған баланы анасының өлтіру

4.


Объектісі – адамның өмірі
Объективтік жағы – күйзеліс жағдайында
адамның өмірін айыру
Субъектісі – жасы 14 жасқа толған ақыл есі
дұрыс адам
Субъективтік жағы – тікелей қасақаналық
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай – негізге, 2 тарм дәрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысына қарай–
материалды
Қылмыс құрамының сипатталуы – жай
101-бап. Аффект жағдайында жасалған адам өлтiру

5.


Объектісі – адамның өмірі мен денсаулығы
Объективтік жағы - қажетті қорғаныс шегінен шығу
кезінде адамның өміріне жасалған қасақана
зиян келтіру
Субъектісі – 16 жасқа толған есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақанс
Қылмыс санаты - орташа
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
негізгі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– материалды
Қылмыс құрамының сипатталуы -жай
102-бап. Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезiнде жасалған
адам өлтіру

6.


Объектісі – адамның өмірі
Объективтік жағы - адам өміріне қарсы белсенді
әрекет
Субъектісі – арнайы
Субъективтік жағы – абайсыздық
Қылмыс санаты – ауыр
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
негізгі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– материалды
Қылмыс құрамының сипатталуы - жай
103-бап. Қылмыс жасаған адамды ұстап алу үшiн қажеттiшаралар шегінен шығу
кезiнде жасалған адам өлтiру

7.


Объектісі – адамның өмірі
Объективтік жағы – адамды абайсызда өлтіру
Субъектісі – 14 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – абайсызда
Қылмыстың санаты – онша ауыр емес
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
1-жеңілдетілген құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай - материалды
Қылмыс құрамының сипатталуы - жай
104-бап. Абайсызда қазаға ұшырату

8.


Объектісі – денсаулыққа ауыр зиян келтіру
Объективтік жағы – адами қадір-қасиетін үнемі қорлау
Субъектісі – 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – жанама қасақаналық
Қылмыс санаты – 1,2тарм орташа ауыр, 3тарм ауыр
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай-негізгі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– материалдық
Қылмыс құрамының сипатталуы – жай құрам
105-бап. Өзiн-өзi өлтiруге дейiн жеткiзу

9.


Объектісі – адамның денсаулығы
Объективтік жағы – денсаулыққа қасақана ауыр зиян
келтіру
Субъектісі – 14 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақаналық (тікелей немесе
жанамалық)
Қылмыс санаты – 1тарм орташа ауыр, 2-3 аса ауыр
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
негізгі,2,3-тарм-ры - дәрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– материалды
Қылмыс құрамының сипатталуы – жай құрам; 3тарм
күрделі
106-бап. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян
келтiру

10.


Объектісі – адамның денсаулығы
Объективтік жағы – денсаулығы қасақана
ауырлығы орташа зиян келтіру
Субъектісі – 14 жасқа толған есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – тікелей қасақаналық
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай – 1тарм негізгі, 2тарм дәрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысына қарай–
материалды
Қылмыс құрамының сипатталуы - жай
107-бап. Денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа
зиян келтiру

11.


Объектісі – адамның психикасы және денсаулығы
Объективтік жағы – өзге күш қолдану
Субъектісі – 16 жасқа толған есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақаналық
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай
– 1тарм негізгі, 2тарм дәрежеленген
● Қылмыс құрамының құрылысына қарай–
материалды
● Қылмыс құрамының сипатталуы -жай
110-бап. Қинау

12.


Объектісі – адамның денсаулығы
Объективтік жағы – жәбірленушіге қасақана ауыр
немесе орташа ауырлықтағы зиян келтіру
Субъектісі – 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақаналық
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай
– негізгі
● Қылмыс құрамының құрылысына қарай– жай
● Қылмыс құрамының сипатталуы - материалды
111-бап. Аффект жағдайында денсаулыққа зиян
келтiру

13.


Объектісі – адамның өмірі мен денсаулығя
Объективтік жағы – қажетті қорғаныс шегінен шығу кезінде
жасалған, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру
Субъектісі – 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақана
Қылмыс санаты – 1,2тарм онша ауыр емес
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай – 1тарм
негізгі, 2тарм дәрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– жай, 2тарм күрделі
Қылмыс құрамының сипатталуы - материалды
112-бап. Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезiнде денсаулыққа
ауыр зиян келтiру

14.


Объектісі – адамның денсаулығы
Объективтік жағы - қылмыс жасаған адамды
Субъектісі – 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақана
ұстап алу кезiнде денсаулыққа ауыр зиян
келтiру
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай – негізгі
● Қылмыс құрамының құрылысына қарай–
материалды
● Қылмыс құрамының сипатталуы - жай
113-бап. Қылмыс жасаған адамды ұстап алу кезiнде
денсаулыққа ауыр зиян келтiру

15.


Объектісі – адам ленсаулығы
Объективтік жағы – денсаулыққа зиян келтіру
Субъектісі – 16 жасқа толған жеке тұлға
Субъективтік жағы – абайсызда
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай – 1тарм негізгі,2-3-4 дәрежеленген
Қылмыс санаты – онша ауыр емес
Қылмыс құрамының құрылысына қарай–
матерталды
Қылмыс құрамының сипатталуы – 1-2-3жай,
4тарм күрделі
114-бап. Денсаулыққа абайсызда зиян келтіру

16.


Объектісі (негізгі) – өмір мен денсаулық
Объективтік жағы – белсенді іс-әрекет қорқыту
Субъектісі – 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс
адам
Қылмыс санаты – онша ауыр емес
Субъективтік жағы – тікелей қасақаналық
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай – негізгі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– жай
Қылмыс құрамының сипатталуы - формальды
115-бап. Қорқыту

17.


Объектісі – адам денсаулығы
Объективтік жағы – адам ағзаларын заңсыз алып қоюға
мәжбүрлеу, алып қою
Субъектісі – 16 жасқа толған жеке тұлға
Субъективтік жағы – қасақана
Қылмыс санаты – 1тарм ауырлығы орташа, 2-3тарм ауыр
қылмыс
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
1тарм негізгі, 2-3 дәрежеленген
● Қылмыс құрамының құрылысына қарай– материалды
● Қылмыс құрамының сипатталуы -1-2жай, 3тарм күрделі
116- бап. Адам ағзалары мен тіндерін алыпқоюға
мәжбүрлеу немесе заңсыз алып қою

18.


Объектісі – адам денсаулығы
Объективтік жағы – адам денсаулығына қауіп тудыру
Субъектісі – 16 жасқа толған жеке тұлға
Субъективтік жағы – қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
1тарм негізгі, 2тарм дәрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– формальды
Қылмыс құрамының сипатталуы – жай
Қылмыс санаты- онша ауыр емес
117- бап. Соз ауруын

19.


Объектісі – жыныстық бостандық
Объективтік жағы – белсенді іс-әрекеті – жыныстық
қатынас жасау
Субъектісі – 14 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – тікелей қасақаналық
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
1тарм негізгі, 2,3,4 дәрежеленген
● Қылмыс құрамының құрылысына қарай– жай
● Қылмыс құрамының сипатталуы - материалды
120-бап. Зорлау

20.


Объектісі – жыныстық бостандағымен денсаулығы
Объективтік жағы –адамдарға сексуалдық
әрекеттер жасау
Субъектісі – 14 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай – 1тарм негізгі, 2-3-4 тарм дәрежеленген
● Қылмыс санаты – 1-2тарм жай, 3-4 күрделі
● Қылмыс құрамының құрылысына қарай–
формальды
● Қылмыс құрамының сипатталуы - материалды
121- бап. Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық
әрекеттері

21.


Объектісі – жыныстық бостандығы мен денсаулығы
Объективтік жағы - : он алты жасқа толмаған
адаммен жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы
әрекеттер жасау
Субъектісі – 16 жасқа толған жеке тұлға
Субъективтік жағы – қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай – 1тарм
негізгі, 2-3 дәрежеленген
Қылмыс санаты – 1тарм ауырлығы орташа, 2тарм ауыр,
3тарм аса ауыр
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– формальды
Қылмыс құрамының сипатталуы - жай
122-бап.Он алты жасқа толмаған адамменжыныстық қатынас
немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер жасау

22.


Объектісі – жыныстық бостандығы мен денсаулығы
Объективтік жағы – сексуалдық сипаттағы
әрекеттерді жасауға мәжбүр ету
Субъектісі – 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақана
Қылмыс санаты – ауырлығы орташа
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
негізгі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– формальды
Қылмыс құрамының сипатталуы - жай
123-бап.Жыныстық қатынас жасауға, еркекпен еркектiң жыныстық қатынас
жасауына, әйел мен әйелдің жыныстық қатынас жасауына немесе сексуалдық
сипаттағы өзге де әрекеттерге мәжбүр ету

23.

Объектісі –
Объективтік жағы Субъектісі –
Субъективтік жағы –
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне
қарай – негізгі
● Қылмыс құрамының құрылысына қарай– жай
● Қылмыс құрамының сипатталуы - материалды
124-бап. Жас балаларды азғындық жолға түсіру

24.


Объектісі – жеке бас бостандық
Объективтік жағы – белсенді іс-әрекет – адамды
ұрлау
Субъектісі – 14 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақаналық
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
негізгі
Қылмыс санаты – 1-2 тарм ауыр, 3 тамр аса акыр
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– формальды
Қылмыс құрамының сипатталуы – 1 -2тарм жай, 3-4
тарм күрделі
125-бап. Адамды ұрлау

25.


Объектісі – бас бостандығы
Объективтік жағы – адамды заңсыз бас
бостандығынан айыру
Субъектісі – 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – тікелей қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
негізгі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– формальды
Қылмыс құрамының сипатталуы -жай
126-бап. Бас бостандығынан заңсыз айыру

26.


Объектісі – бас бостандығы
Объективтік жағы – психитриялық станционнарға заңсыз
орналастыруға бағытталған әрекет
Субъектісі – 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
1тарм негізгі,2-3 дәрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– формальды
Қылмыс құрамының сипатталуы - 1тарм жай, 2тарм
күрделі
127-бап. Психиатриялық стационарға заңсыз
орналастыру

27.

Объектісі – бас бостандығы
Объективтік жағы – адамды саудаға салу
Субъектісі – 16 жасқа толған жеке тұлға
Субъективтік жағы – қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай
– 1тарм негізгі, 2-3-4тарм дәрежеленген
● Қылмыс құрамының құрылысына қарай–
формальды
● Қылмыс құрамының сипатталуы – 1-2-3жай, 4тарм
күрделі
● Қылмыс санаты: 1-2-3 ауыр, 4 тарм аса ауыр
128-бап. Адам саудасы

28.


Объектісі – бас бостандығы
Объективтік жағы – адамдв клоундауға бағытталған
іс-әрекет
Субъектісі – 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам,
арнайы
Субъективтік жағы – қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
1тарм негізгі, 2тарм негізделген
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– формальды
Қылмыс құрамының сипатталуы – жай
Қылмыс санаты – 1тарм ауырлығы орташа, 2-3 тарм
ауыр
129-бап. Адамды клондау

29.


Объектісі – адам абыройы мен қадір-қасиеті
Объективтік жағы - адам абыройы мен қадір-қасиеті
қорлау
Субъектісі – 16 жасқа толған ақыл есі дұрыс адам
Субъективтік жағы – қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай –
1тарм негізгі, 2тарм дәрежеленген
Қылмыс құрамының құрылысына қарай– формальды
Қылмыс құрамының сипатталуы – жай
Қылмыс санаты - онша ауыр емес
131-бап. Қорлау
English     Русский Rules