Які договори є цивільно-правовими
Цивільно-правові відносини — це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини.
У цивільних правовідносинах всі учасники рівні. Рівність учасників — це головна відмінність цього виду правовідносин.
Договір — це домовленість двох або більше сторін, унаслідок якої змінюються їхні права та обов’язки
Чим відрізняються договори такого типу: а) людина придбала товар у магазині; б) позичила гроші; в) бабуся подарувала онуку будинок; г) ви пози
Елементи цивільно-правового договору
Підписано договір, і закон вимагає, щоб сторони виконали його умови. Всі ці відносини регулюються Конституцією та законами України, Цивіль
Фізична особа — людина, учасник цивільно-правових відносин. Цивільно-правова угода — погодження на базі взаємних інтересів та рівності. Д
Фізична особа у віці з чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право: 1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, ст
Поміркуйте
Домашнє завдання
1.59M
Category: lawlaw

Які договори є цивільно-правовими

1. Які договори є цивільно-правовими

Які
договори є
цивільноправовими

2. Цивільно-правові відносини — це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини.

3. У цивільних правовідносинах всі учасники рівні. Рівність учасників — це головна відмінність цього виду правовідносин.

4. Договір — це домовленість двох або більше сторін, унаслідок якої змінюються їхні права та обов’язки

5. Чим відрізняються договори такого типу: а) людина придбала товар у магазині; б) позичила гроші; в) бабуся подарувала онуку будинок; г) ви пози

Чим відрізняються
договори такого типу:
а) людина придбала товар
у магазині;
б) позичила гроші;
в) бабуся подарувала
онуку будинок;
г) ви позичили
однокласнику певну суму
грошей?

6.

ВИДИ ЦИВІЛЬНОПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ
• купівліпродажу
• дарування
• майнового
найму (оренди)
• займу

7. Елементи цивільно-правового договору

Елементи цивільноправового договору
• Сторони
• Предмет договору
• Зміст договору

8. Підписано договір, і закон вимагає, щоб сторони виконали його умови. Всі ці відносини регулюються Конституцією та законами України, Цивіль

Підписано договір, і
закон вимагає, щоб
сторони виконали
його умови. Всі ці
відносини
регулюються
Конституцією та
законами України,
Цивільним
кодексом.

9. Фізична особа — людина, учасник цивільно-правових відносин. Цивільно-правова угода — погодження на базі взаємних інтересів та рівності. Д

Фізична особа — людина, учасник цивільно-правових
відносин. Цивільно-правова угода — погодження на базі
взаємних інтересів та рівності. Договір є одним з
різновидів угоди.

10.

Згідно зі ст. 31. Цивільного кодексу особа, яка не
досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має
часткову цивільну дієздатність. Вона може:
1) самостійно
здійснювати дрібні
побутові угоди
2) здійснювати особисті
немайнові права на
результати інтелектуальної,
творчої діяльності, що
охороняються законом

11. Фізична особа у віці з чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право: 1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, ст

Фізична особа у віці з чотирнадцяти до
вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має
право:
1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією
або іншими доходами;
2) самостійно здійснювати права на результати
інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом;
3) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунка) і
розпоряджатися внеском, внесеним на своє ім’я (грошовими
коштами на рахунку). Неповнолітня особа здійснює інші угоди
за згодою батьків.

12. Поміркуйте

1. Чи може 15-річний Андрій:
а) придбати фотоапарат на зароблені ним
гроші;
б) позичити зароблені влітку гроші приятелю
в) покласти зароблені влітку гроші на депозит?
2. Чи може 6-річна Марія самостійно:
а) позичити однокласниці п’ять гривень;
б) придбати потрібний для навчання
відеодиск;
в) придбати квартиру?
3. Чи може 13-річний Сергій:
а) дати другові відеодиск для перегляду;
б) відкрити рахунок у банку;
в) подарувати подрузі коштовну прикрасу?

13.

1. Які відносини регулює цивільне право?
2. Що таке цивільно-правовий договір?
3. Назвіть та наведіть приклади основних
цивільно-правових договорів.

14. Домашнє завдання

Опрацювати
§13.
English     Русский Rules