Бурахан Асқар
Құқық
Құқықтың екі түрлі түсінігі болады:
Құқықтық норма
Жеке және жария құқық
Жария құқық
Құқықтық реттеу әдісі дегеніміз — біртектес қоғамдық қатынастарды сапалы құқықтың реттеуді жүзеге асыруға көмектесетін заңдық тәсілдер
3.57M
Category: lawlaw

Құқықтың екі түрлі түсінігі болады

1. Бурахан Асқар

БУРАХАН АСҚАР

2. Құқық

(ағылш. 1. law (наука); 2. right) –
мемлекет орнатқан және оның күшімен
қорғалатын, жалпыға
бірдей қоғамдық қатынастарды
реттейтін тәртіп ережелерінің ( нормалардың )
жиынтығы. Құқықтың түсініктері бірнеше, бірақ
мазмұндары біреу-ақ.

3. Құқықтың екі түрлі түсінігі болады:

Біріншісі – құқықтың
обьективтік түсінігі, қоғамның
обьективтік дамуына сәйкес
жаңа қатынастардың
қалыптасуы;
Екіншісі – құқықтың
субьективтік түсінігі обьективтік
қалыптасқан қатынастарды
реттейтін, басқаратын
нормативтік актілерді
уақытында қабылдап бекіту.

4.

- қоғамның және
адамдардың мүддемақсатын қорғау, орындау;
- қарым-қатынастарды
реттеп, басқару;
- қоғамды дағдарысқа
ұшыратпай, экономикалық,
саяси, әлеуметтік,
мәдениеттік т.б. бағытын
дамытып, нығайту;
- мемлекеттік органдардың,
ұйымдардың құзіретін, арақатынасын реттеп басқару.

5.

6.

Құқықтың реттеу функциясы –
нормативтік актілер арқылы қоғамдық
қатынастардың байланысын,
орындалу жолдарын, бағыттарын
анықтап отыру.
Құқықтың қорғау функциясы –
нормативтік актілердің қоғамдағы
қарым-қатынасқа ықпалын, әсерін
күшейту, жаман қатынастарға тыйым
салу.

7. Құқықтық норма

– құқықтың бір клеткасы,
қоғамдық қатынастардың
жақсы дамуының үлгісі
деуге болады. Ол адам
істерінің, жұмысының,
тәртібінің шеңберін
анықтап, олардың
бостандығын және
қарым-қатынасын реттеп,
басқарып отырады.

8. Жеке және жария құқық

Жеке құқық – бұл оған
мемлекет араласпайтын
барлық нәрсе.
Жеке қатынастар бұл – өзара
бағыну емес келісімді
қатынастар.
-құқықтық қатынас
тараптарының салыстырмалы
бостандылығымен және
дербестілігімен;
Жеке құқықтық қатынастар
сипатталады: – құқықтық
қатынас тараптарының
теңдігімен

9. Жария құқық

Жария құқық бұл – жария–құқықтық саладағы
мемлекеттік қызметті реттейтін құқықтық
нормалар. Онымен реттелетін қатынастарда
мемлекеттік мүдде көрініс табады. Ол көлденең
емес - тік, яғни бағыныстылық қатынастарын
реттейді. Жария құқық саласында «тиым
салынбағанның барлығы рұқсат етілген» деген
емес, «құқық соған жол беретін ғана рұқсат
етілген» деген қағидат іске асуы тиіс.

10. Құқықтық реттеу әдісі дегеніміз — біртектес қоғамдық қатынастарды сапалы құқықтың реттеуді жүзеге асыруға көмектесетін заңдық тәсілдер

Құқықтық реттеу әдісі дегеніміз — біртектес қоғамдық қатынастарды сапалы
құқықтың реттеуді жүзеге асыруға көмектесетін заңдық тәсілдер. Құқықтық
реттеудің мынадай негізгі әдістері бар:
перспективті (тегеуірі
нді түрде) — тыйым
салу, міндеттеу және
жазалауға негізделген
жазбаша өкім әдісі;
диспозитивті — рұқсат етілуге,
үйлестіруге, бостандық пен
теңдікке негізделген
тараптардың тең құқықты әдісі.
Құқықтық
реттеу әдісі
Сондайақ қосымша әдістер
де болады:
көтермелейтін —
құрметтеуге лайықты
іс-өрекет үшін
марапаттау әдісі;
ұсынылатын —
мемлекет пен қоғам
үшін лайықты мінезқұлықты жүзеге асыруға
кеңес беру әдісі
English     Русский Rules