Сили Цивільної оборони МНС
Основні завдання сил ЦО України
Дислокація та зони відповідальності військових частин та спеціалізованих формувань ЦО України
Війська Цивільної оборони України
Порядок реагування сил Цивільної оборони України до дій за призначенням
Дислокація та зони відповідальності військових частин та спеціалізованих формувань ЦО України
Порядок залучення сил Цивільної оборони до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Порядок реагування сил Цивільної оборони України до дій за призначенням
Укомплектованість окремих аварійно-рятувальних загонів військ Цивільної оборони
Перелік робіт, які в змозі виконувати аварійно-рятувальний загін оперативного реагування
Порівняльна характеристика надзвичайних ситуацій природного характеру до яких залучались війська ЦО у 2002 році
Порівняльна характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру до ліквідації яких залучались війська ЦО України у 2002 році
4.38M
Category: warfarewarfare

Сили Цивільної оборони МНС. Склад, призначення, можливості, порядок застосування, перспективи розвитку

1.

“Сили Цивільної оборони МНС.
Склад, призначення, можливості, порядок
застосування, перспективи розвитку”
Доповідач :
Заступник командувача сил МНС України начальник Штабу сил
генерал-майор В.В. Ващенко

2.

Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України)
є центральним органом виконавчої влади, який
забезпечує проведення у життя державної політики у
сфері
цивільної
оборони,
виконання
завдання
координації діяльності міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій,
підприємств, установ по захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям
та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків
Чорнобильської катастрофи, здійснює керівництво
дорученою
йому
сферою
управління,
несе
відповідальність за її стан і розвиток.

3. Сили Цивільної оборони МНС

Війська Цивільної оборони України
Державна воєнізована гірничо-
рятувальна (аварійно-рятувальна)
служба МНС України
Авіаційні пошуково-рятувальні сили
Центри реагування на надзвичайні
ситуації на водних об'єктах

4. Основні завдання сил ЦО України

• Захист населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха,
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.
• Здійснення екстрених і невідкладних заходів в умовах надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру на об’єктах і територіях з
метою рятування людей, захисту матеріальних цінностей, локалізації та
ліквідації
надзвичайних
ситуацій,
виконання
робіт,
що
потребують
застосування спеціального аварійно-рятувального оснащення і високої
кваліфікації рятувальників.
• Здійснення запобіжних заходів на потенційно-небезпечних об’єктах.
• Забезпечення координації та організація авіаційних робіт з пошуку та
рятування.
• Організація рятування людей на воді, ліквідація забруднення водних
об’єктів, пошук та знешкодження боєприпасів під водою.

5.

ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про війська Цивільної оборони”
Війська Цивільної оборони України - спеціалізовані військові
формування, які підпорядковуються керівнику центрального органу
виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і
призначені для захисту населення і територій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій спричинених аварією, стихійним лихом,
великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели
або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, ліквідації їх
наслідків та виконання інших передбачених законом завдань.
м. Київ
24 березня 1999 року
556/XIV
Президент України

6.

ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про загальну структуру і чисельність військ
Цивільної оборони України”
Загальна чисельність військ Цивільної
обoрони України 10 218 осіб, у тому числі
9 550 військовослужбовців.
м. Київ
22 грудня 1998 року
328/XIV
Президент України

7.

ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про Цивільну оборону України”
Стаття 8. Силами цивільної оборони є її війська, спеціалізовані та воєнізовані
формування.
Війська цивільної оборони виконують завдання щодо захисту населення від
наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, воєнних дій, а також проводять рятувальні та
інші невідкладні роботи. Комплектування військ цивільної оборони здійснюється на підставі
Закону України «Про загальний військових обов’язок і військову службу», а також за
контрактом.
здійснення заходів щодо підтримання органів управління, сил і засобів військ
Цивільної оборони України в стані постійної готовності до виконання поставлених завдань;
нагромадження, розміщення, зберігання та своєчасне відновлення озброєння,
військової та спеціальної техніки, інших матеріально-технічних засобів, призначених для
проведення аварійно-рятувальних робіт у мирний та воєнний час;
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах надзвичайної
екологічної ситуації, осередках ураження та районах стихійного лиха;
проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних
предметів;
сприяння Збройним Силам України в обороні України, захисті її суверенітету,
територіальної цілісності та недоторканості.

8.

Схема розвитку
військових частин сил ЦО МНС України з 1992 по 1998 рік
Чернігів
Суми
Луцьк
Ніжин
Житомир
Львів
оммбр
Тернопіль
Стрий
Дрогобич
Івано-Франківськ
Ужгород
Чернівці
Якушинці
1995 рік
Сформовано 823 рркц (м.Керч)
1996 рік
до складу сил Цивільної оборони
введено :
76 оарб (м. Ромни);
215 оарб (м. Вінниця);
319 оарб (м. Мазанка);
290 озор (м. Кіровоград).
1998 - 1999 роки
в складі сил Цивільної оборони
формуються :
123 оарб (м. Рівне);
245 оарб (м. Хмельницький).
Харків
ПереяславХмельницький
Хмельницький
238 оубр
Ромни
Вінниця
Мерефа
439 оммп
Полтава
Черкаси
473 оммп
Лоскутівка
Дніпропетровськ
Верхівцеве
Кіровоград
262 оммп
Червонознам'янка
Миколаїв
Одеса
Балаклея
186о
м
м
б
р
Луганськ
Дніпродзержинськ
Донецьк
Запоріжжя
264оммп
Мелітополь
Херсон
823рркц
Джанкой
Сімферополь
Леніне
Мазанка
Керч

9. Дислокація та зони відповідальності військових частин та спеціалізованих формувань ЦО України

МНС
Чернігів
10 АРЗОР
ЦВАРЗ
Луцьк
Житомир
Львів
Ужгород
1 НЦЦО
Переяслав
- Хмельницький
24 АРЗ
Дрогобич
25 АРЗ
21 АРЗ
Ромни
692 ВЗ
Тернопіль
12 АРЗОР
Суми
301 ВЗ
22 АРЗ
Полтава
20 АРЗ
Хмельницький
Якушинці
Вінниця
Івано-Франківськ
Харків
Черкаси
Мерефа
17 АРЗОР
439 АРЗОР
Лоскутівка
Дніпропетровськ
13 АРЗОР
11 АРЗОР
26 АРЗ
Верхівцеве
Чернівці
Луганськ
Кіровоград
Донецьк
Запоріжжя
14 АРЗОР
15 АРЗОР
Червонознам'янка
Одеса
Наказ Міністра від 08.05.2002 року № 123-ДСК “Про порядок
залучення військ та спеціалізованих формувань Цивільної
оборони України до виконання завдань передбачених законами
України”
Миколаїв
Мелітополь
Херсон
Сімферополь
23 АРЗ
Мазанка
Леніне
295 АРЗ
Керч

10.

СТРУКТУРА ВІЙСЬК ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Управління командування військ ЦО Украї ни
Військові частини
10 аварійно-рятувальний
загін оперативного
реагування
м. Київ (Д0040)
20 аварійно-рятувальний
загін
м. Вінниця (Д0055)
21 арз м. Ромни (Д0060)
11 арзор м. Донецьк (Д0065)
22 арз м. Рівне (Д0080)
12 арзор м. Дрогобич (Д 0090)
13 арзор м. Кіровоград (Д0070)
23 арз м. Мазанка (Д0990)
24 арз м. Хмельницький (Д0160)
25 арз м. Ужгород (Д0180 )
26 арз м. Чернівці (Д0190)
14 арзор с.Червонознам’янка (Д0100)
15 арзор м. Мелітополь (Д0130)
295 арз м. Керч (Д0120)
16 арзор м. Верхівцеве (Д0140)
17 арзор с.Лоскутівка (Д0150)
1 навчальний центр
Цивільної оборони
м. Мерефа (Д0050)
692 вузол зв'язку
м. П-Хмельницький (Д3728)
Підрозділи забезпечення:
- 301 вузол зв’язку,
- окремий показовий оркестр МНС України,
- Центральна лабораторія вимірювальної техніки,
- Центральна аптека МНС України,
- Хіміко-радіометричні лабораторії - 5,
- мобілізаційні групи - 20,
- матеріально-технічні склади - 20,
- відділення ВОХ0Р - 18,
- відокремлені відділи схову - 3.
1 загін забезпечення
м. Київ (Д1001)
Військово-навчальні заклади:
- спеціальний факультет МНС України ВІІ Кам’янець
Подільської державної аграрно-технічної академії,
- військова кафедра при Київському національному
університетові будівництва та архітектури,
- військова кафедра при СІЯЕІП, м.Севастополь,
- курси Цивільної оборони - 26.
(Утримуються за рахунок військ)

11. Війська Цивільної оборони України


Управління командування військ ЦО України
Сили оперативного реагування (18 військових частин та
1 спеціалізоване формування) :
8 окремих аварійно-рятувальних загонів оперативного реагування
• 1 окремий навчальний центр Цивільної оборони
• 7 окремих аварійно-рятувальних загонів
• 1 аварійно-рятувальний загін
• 1 вузол зв’язку
Центральний воєнізований аварійно-рятувальний загін (м. Київ)

12.

Основні завдання військ ЦО України
здійснення заходів щодо підтримання органів управління,
сил і засобів військ Цивільної оборони України в стані
постійної готовності до виконання поставлених завдань;
нагромадження, розміщення, зберігання та своєчасне
відновлення озброєння, військової та спеціальної техніки,
інших матеріально-технічних засобів, призначених для
проведення аварійно-рятувальних робіт у мирний та воєнний
час;
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах
надзвичайної екологічної ситуації, осередках ураження та
районах стихійного лиха;
проведення
піротехнічних
робіт,
пов’язаних
із
знешкодженням вибухонебезпечних предметів;
сприяння Збройним Силам України в обороні України,
захисті її суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканості.

13. Порядок реагування сил Цивільної оборони України до дій за призначенням

Визначено наказом Міністра від 8.05.2002 р. № 123-ДСК “Про порядок
залучення військ та спеціалізованих формувань Цивільної оборони
України до виконання завдань передбачених законами України”:
для приведення в готовність підрозділів сил Цивільної оборони до
виконання завдань за призначенням встановлено сигнал “Збіраварія”;
• готовність до виходу основних підрозділів на виконання завдань за
призначенням :
• військових частин ЦО - Д0050, Д0060, Д0100, Д0130, Д0140, Д0150 - до
2 годин;
• військових частин ЦО Д0040, Д0055, Д0065, Д0070, Д0080, Д0090,
Д0120, Д0160, Д0180, Д0190, Д0990 - 4 години.
• готовність чергових підрозділів :
- рятувального відділення військової частини та аварійнорятувального взводу спеціалізованого формування - 15 хвилин,
- пошуково-рятувальної групи
- 40 хвилин.

14. Дислокація та зони відповідальності військових частин та спеціалізованих формувань ЦО України

МНС
Чернігів
10 АРЗОР
ЦВАРЗ
Луцьк
Житомир
Львів
Ужгород
1 НЦЦО
Переяслав
- Хмельницький
24 АРЗ
Дрогобич
25 АРЗ
21 АРЗ
Ромни
692 ВЗ
Тернопіль
12 АРЗОР
Суми
301 ВЗ
22 АРЗ
Полтава
20 АРЗ
Хмельницький
Якушинці
Вінниця
Івано-Франківськ
Харків
Черкаси
Мерефа
17 АРЗОР
439 АРЗОР
Лоскутівка
Дніпропетровськ
13 АРЗОР
11 АРЗОР
26 АРЗ
Верхівцеве
Чернівці
Луганськ
Кіровоград
Донецьк
Запоріжжя
14 АРЗОР
15 АРЗОР
Червонознам'янка
Одеса
Наказ Міністра від 08.05.2002 року № 123-ДСК “Про порядок
залучення військ та спеціалізованих формувань Цивільної
оборони України до виконання завдань передбачених законами
України”
Миколаїв
Мелітополь
Херсон
Сімферополь
23 АРЗ
Мазанка
Леніне
295 АРЗ
Керч

15.

Додаток 3
СТРУКТУРА ШТАБУ СИЛ МНС УКРАЇНИ
(з червня 2002 року)
ШТАБ СИЛ
Відділ
морально-психолочного
забезпечення дій сил
та виховної роботи
5/1
Управління
командування
військ
10/1
4/1
3/0
Головний центр
координації
авіаційних робіт
з пошуку і рятування
10/9
Управління
тилового
забезпечення
5/3
технічного
забезпечення
4/4
2/1
Відділ
інженерно-технічного
та автомобільного
забезпечення 2/2
Відділ
підготовки
Служба
речового
забезпечення
1/1
Служба
продовольчого
забезпечення
1/1
Служба
пально-мастильних
матеріалів
1/1
Група
служби військ
2/0
Чисельність
офіцерів
працівників
Загальна чисельність
офіцерів
працівників
Управління
Відділ
спеціального
забезпечення
Оперативний
відділ
36/18
-
35
26
9
54
36
18
Наказ Міністра МНС від 27.06.02 № 163
Служба
КЕС
1/0
Служба
безпеки дорожнього
руху 1/0

16.

Відповідно до причин походження події, що може
зумовити
виникнення
надзвичайної
ситуації,
розрізняється 135 надзвичайних ситуацій, з них:
техногенного характеру
– 53,
природного характеру
– 62,
соціально-політичного характеру – 20.
Всього війська Цивільної оборони України
залучаються
до
ліквідації
наслідків
надзвичайних ситуацій - у 116 випадках, що
становить більш ніж 86% від загальної
кількості
визначених
надзвичайних
ситуацій.

17. Порядок залучення сил Цивільної оборони до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Право на приведення військ ЦО та спецформувань у готовність до
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт надано :
Державному секретарю, першому заступнику Державного секретарякомандувачу сил МНС України, заступнику командувача сил – начальнику Штабу
сил;
начальнику чергової зміни МНС - у випадках, коли необхідні невідкладні
оперативні дії - з дозволу Державного секретаря, першого заступника Державного
секретаря - командувача сил МНС України.
Залучення військ ЦО до виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням
запобігання надзвичайним ситуаціям або пом'якшення їх можливих наслідків, на
договірних засадах відповідно до законодавства України - за рішенням першого
заступника Державного секретаря - командувача сил МНС України.
Начальникам Головних управлінь (управлінь) з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення Автономної Республіки Крим, Київської
міської, Рівненської, Харківської, Черкаської обласної державних адміністрацій,
начальникам Головних управлінь (управлінь) з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласних та
Севастопольської міської державних адміністрацій, в зонах відповідальності яких
залучаються війська, визначати їм завдання та здійснювати координацію їх дій.
14

18. Порядок реагування сил Цивільної оборони України до дій за призначенням

Визначено наказом Міністра від 8.05.2002 р. № 123-ДСК “Про порядок
залучення військ та спеціалізованих формувань Цивільної оборони
України до виконання завдань передбачених законами України”:
для приведення в готовність підрозділів сил Цивільної оборони до
виконання завдань за призначенням встановлено сигнал “Збіраварія”;
• готовність до виходу основних підрозділів на виконання завдань за
призначенням :
• військових частин ЦО - Д0050, Д0060, Д0100, Д0130, Д0140, Д0150 - до
2 годин;
• військових частин ЦО Д0040, Д0055, Д0065, Д0070, Д0080, Д0090,
Д0120, Д0160, Д0180, Д0190, Д0990 - 4 години.
• готовність чергових підрозділів :
- рятувального відділення військової частини та аварійнорятувального взводу спеціалізованого формування - 15 хвилин,
- пошуково-рятувальної групи
- 40 хвилин.

19. Укомплектованість окремих аварійно-рятувальних загонів військ Цивільної оборони

Укомплектованість окремих аварійнорятувальних загонів військ Цивільної оборони
оарз
ор
оарз
500
370
Спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі (САРМ)
6
6
Важка інженерна техніка : (БАТ-М, ІМР,
бульдозери, автогрейдери)
16
10
Автомобільні крани
3
2
Автомобільні вишки
2
1
Екскаватори
2
2
4
4
19
19
Особовий склад
Електростанції
(10 кВт, 30 кВт, 50 кВт, 100 кВт,)
Насосна група (МП-600, МП-800,
ПТГО-100/160, ПНУ)
МП-1600,
ПСГ-160,

20. Перелік робіт, які в змозі виконувати аварійно-рятувальний загін оперативного реагування

Перелік робіт, які в змозі виконувати аварійнорятувальний загін оперативного реагування
проведення рятувальних робіт,
пошук та евакуація постраждалих із зруйнованих
будівель та споруд,
евакуація
постраждалого
населення
із
зон
підтоплення, надання першої медичної допомоги
постраждалим та евакуація їх до медичних установ,
обладнання пунктів життєзабезпечення,
тимчасове забезпечення постраждалого населення
в зонах лиха електроенергією, водою та теплом,
добування та очистки води,
спеціальної обробки (дезинфекції, дезактивації,
дегазації та демеркуризації) техніки та територій,
знешкодження вибухонебезпечних предметів.

21.

Кількість залучень
аварійно-рятувальних загонів військ ЦО до
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
у період з 1998 по 2002 рік
Надзвичайні ситуації
1998
1999
2000
2001
2002
Всього залучень до ліквідації НС
992
1350
2314
2453
2538
Техногенного характеру
328
145
462
440
454
Природного характеру
121
448
860
702
596
Розмінування території та інші
543
757
992
1311
1488

22.

Аналіз залучень
військ ЦО до ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій у 2002 році в областях України
73
51
МНС
Д0080
м. Рівне
161
47
179
в/ч Д0080
97
в/ч Д0090
Д0050
м. Мерефа
Д0040
м. Київ
в/ч Д0160
Д0160
Хмельницький
м. Хмельницький
в/ч Д0190
55
104
56
Д0190
м. Чернівці
96
Д0060
м. Ромни
в/ч Д0055
Якушинці
338
150
118
69
109
в/ч Д0060
Ромни
в/ч Д0050
в/ч Д0150
Лоскутівка
в/ч Д0140
в/ч Д0070
160
в/ч Д0065
91
Д0070 Кіровоград
м. Кіровоград
Д0055
м. Вінниця
116
Верхівцеве
92
Донецьк
40
в/ч Д0100
в/ч Д0130
Д0140
м. Верхівцеве
Червонознам'янка
Мелітополь
Д0100
с. Червонознамянка
Д0065
м. Донецьк
212
191
Д0130
м. Мелітополь
69
- кількість залучень
Д0065
с. Лоскутівка
Мерефа
165
- кількість НС
153
100
Житомир
99
Дрогобич
Д0180
м. Ужгород
в/ч Д0040
259
ЦВАРЗ
Д0090
м. Дрогобич
в/ч Д0180
142
74
117
113
Д0990
м. Мазанка
в/ч Д0990
Мазанка
в/ч Д0120
Керч
269
269
Д0120
м. Керч

23.

Динаміка росту
залучень військ Цивільної оборони
у період з 1998 по 2002 рік
3000
2314
2500
2000
1311
1350
1500
992
1000
2538
2453
543
328
121
992
757
145
448
860
702
440
1488
596
454
462
500
0
1998
1999
Всього залучень до ліквідації НС
Природного характеру
2000
2001
2002
Техногенного характеру
Розмінування території та інші

24. Порівняльна характеристика надзвичайних ситуацій природного характеру до яких залучались війська ЦО у 2002 році

Пошуково-рятувальні
роботи
6%
Підтоплення
населеного пункту
40%
Санітарно-епідемічні
роботи
16%
Шквальний вітер
6%
Зсуви грунту
5%
Лісові пожежі
1%
Снігопод та ожеледь
26%

25. Порівняльна характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру до ліквідації яких залучались війська ЦО України у 2002 році

Транспортні аварії
15%
Аварії в житловокомунальному
господарстві
30%
Пожежі в житловому
секторі
5%
Виявлення та
вилучення отруйних
речовин
9%
Аварії на
промислових об'єктах
5%
Аварії на
енергетичних
системах
24%
Аварії на
трубопроводі
7%
Інші НС
5%

26.

Кількість залучень
аварійно-рятувальних загонів військ ЦО до
знешкодження вибухонебезпечних предметів та
кількість знешкоджених ВНП у 2002 році
1998
1999
2000
2001
2002
543
757
992
1311
1488
6010
4158
21709
13709
15226
400
265
384
1573
575
- артилерійських снарядів
2442
2277
17417
7769
10004
- мінометних мін
1710
1175
2786
2558
3396
- гранат
1458
441
1122
1809
1251
Кількість залучень до
виявлення та знешкодження ВНП
Кількість знешкоджених ВНП у
тому числі :
- авіаційних бомб

27.

Ліквідація наслідків повені
у Закарпатській області
Ліквідація наслідків шквального
вітру у 19 областях України
Ліквідація наслідків грунту у
м. Куп’янську Харківської області

28.

Ліквідація наслідків руйнування
споруд у м. Чернівці та смт. Жовква
Львівської області
Ліквідація наслідків руйнування
споруд у м. Хотин Чернівецької
області
Ліквідація наслідків шквального
вітру у м. Бердичеві Житомирської
області

29.

м. Браїлов Жмеринського району
Вінницької області :
знешкоджено 2919 ВНП
Виконання “Програми знешкодження вибухонебезпечних предметів, які залишились з часів другої
Світової війни в районі м.м. Севастополь та Керч
на 2000-2005 роки” - знешкоджено 2477 ВНП.
с. Заводи Ізюмського району
Харківської області :
знешкоджено 456 ВНП

30.

Мета реалізації Державної програми
перетворення військ Цивільної оборони України у
Державну службу Цивільного захисту
Метою реалізації Програми є - покращення
ефективності забезпечення захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій та функціонування єдиної
державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру як в мирний час, так і в особливий період,
підвищення рівня готовності військ Цивільної оборони
України до дій за призначенням 25 липня 2002 року №
664/2002 Указом Президента України затверджена
Державна програма перетворення військ Цивільної
оборони України у Державну службу цивільного захисту
на 2003-2012 роки.

31.

Етапи перетворення
військ Цивільної оборони України у
Державну службу Цивільного захисту
Реалізація
Державної
програми
проводиться протягом 2003 – 2012 років у
три етапи.
Перший етап
- до 31 грудня 2005 року.
Другий етап
- до 31 грудня 2008 року.
Третій етап
- до 31 грудня 2012 року.
English     Русский Rules