ПРОФЕСІЙНІ ЗАДАЧІ ГІРСЬКИХ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ ГРУП
3.83M
Categories: lawlaw warfarewarfare

Місце висотно-рятувальної підготовки у підготовці фахівця ДСНС України

1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТА РЯТУВАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Тема:
«Місце висотно-рятувальної підготовки
у підготовці фахівця ДСНС України»

2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТА РЯТУВАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Основні питання:
1. Підрозділи ДСНС України, які займаються
аварійно-рятувальними роботами (АРР) на висоті;
2. Завдання та функції підрозділів, що виконують
АРР на висоті;
3. Перспективні напрямки висотно-рятувальної
підготовки для фахівця ДСНС України.

3.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТА РЯТУВАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Керівні документи:
1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012
№ 5403-VI;
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо
розвитку
державних
аварійно-рятувальних
служб
і
здійснення заходів у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям
техногенного та природного характеру» від 24.09.2008 № 587-VI.
(чинний - редакція від 01.07.2013, підстава 5403-17);
3. Наказ МНС України «Правила безпеки праці в органах і
підрозділах МНС України» від 7.05.2007 року № 312.

4.

Підрозділи ДСНС України, до завдань та функцій яких
входять аварійно-рятувальні роботи (АРР) на висоті:
1. Спеціалізовані аварійно-рятувальні загони (САРЗ) ГУ
ДСНС України в областях:
• групи
аварійно-рятувальних
робіт
на
висотах
частин
аварійно-рятувальних та спеціальних робіт;
• гірські пошуково-рятувальні частини;
2.
Пожежно-рятувальні
вищезазначеними групами.
частини
при
взаємодії
із

5.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТА РЯТУВАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Основні завдання групи аварійно-рятувальних робіт на
висотах
1.
забезпечення готовності до дій за призначенням, сил та засобів,
призначених для реагування на надзвичайні ситуації;
2.
проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій;
3.
надання,
засобів,
з
використанням
оперативної
допомоги
спеціальних
аварійно-рятувальних
громадянам
(населенню)
у
разі
виникнення подій у побуті, які загрожують їхньому життю і здоров’ю або
можуть завдати матеріальної шкоди;
4.
надання додаткових платних послуг підприємствам, установам,
організаціям згідно з чинним законодавством України.

6.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТА РЯТУВАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Функції групи аварійно-рятувальних робіт на висотах
1. проведення аварійно-рятувальних робіт на висотах;
2. першочергові роботи під час загрози виникнення надзвичайних
ситуацій на висотних спорудах (конструкціях);
3. пошук і рятування людей на висотах, подання у можливих межах
невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у
небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події;
4. виконання складних пошуково-рятувальних робіт в опорному і
безопорному просторі на висоті вище 5 м.;
5. Пошук уражених під завалами, діставання постраждалих із завалів,
палаючих будинків, загазованих і задимлених приміщень;
6. відкопування і виявлення завалених і зруйнованих захисних споруд та
порятунок людей, які там знаходяться;
7. виконання стропильних робіт під час проведення аварійнорятувальних
робіт
із
застосуванням
підйомних
кранів,
вантажопідіймальних механізмів (лебідок);

7.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТА РЯТУВАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Функції групи аварійно-рятувальних робіт на висотах
8. монтаж і демонтаж підйомно-спускового обладнання під час
проведення аварійно-рятувальних робіт;
9. підіймання, спуск, переміщення вантажу, під час розбирання
конструкцій;
11. проведення рятувальних робіт, які виникли внаслідок природних
катаклізмів, стихійних лих (землетрусів, буревіїв, зсувів грунту, обвалів,
сельових потоків, повені, снігових заметів, обледеніння тощо);
12. проведення рятувальних робіт, які виникли внаслідок аварій та
катастроф на промислових об’єктах всіх галузей народного господарства;
13. контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними
обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;
14. організація ремонту та технічного обслуговування аварійнорятувальних засобів;
15. здійснення підбору особового складу відповідно кваліфікаційного
рівня та за станом здоров’я, придатних до роботи за фахом;

8.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ
ВИСОТНИХ ОБ'ЄКТАХ ТА СПОСОБИ ЕВАКУАЦІЇ З НИХ

9.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ НА ЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ
ТА СПОСОБИ ЕВАКУАЦІЇ З НИХ
9

10.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ
ВИСОТНИХ ОБ'ЄКТАХ ТА СПОСОБИ ЕВАКУАЦІЇ З НИХ
10

11.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ГІРСЬКИХ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ ЧАСТИН
1. проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій та
надзвичайних подій на об'єктах туристичної діяльності і
територіях пошуково-рятувальних робіт;
2. ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків на
об'єктах туристичної діяльності і територіях;
3. виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та щодо захисту від них населення і територій.
11

12.

ФУНКЦІЇ ГІРСЬКИХ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ ЧАСТИН
• забезпечення готовності підпорядкованих органів управління, сил і
засобів до дій за призначенням;
• пошук і рятування людей, надання їм у можливих межах першої
медичної допомоги, надання допомоги особам, які перебувають у
небезпечному для життя і здоров'я стані на місці події та під час
евакуації;
• участь у розробленні та погодженні планів реагування на
надзвичайні ситуації на об'єктах туристичної діяльності і
територіях, що обслуговуються формуваннями ГПРЧ.
12

13.

ЗАВДАННЯ ГІРСЬКИХ
ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ ГРУП
•запобігання та реагування на НС в гірських, лісових, спелеологічних
районах та місцях масового відпочинку людей;
• проведення
профілактичних
заходів
пошуково-рятувального
характеру щодо мінімізації наслідків НС та нещасних випадків,
пов’язаних з діяльністю в туристичній галузі.
13

14. ПРОФЕСІЙНІ ЗАДАЧІ ГІРСЬКИХ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ ГРУП

Пошук і рятування потерпілих у
складних метеорологічних умовах
гірської та лісової місцевості
Пошуково-рятувальні (аварійнорятувальні) роботи з використанням
гелікоптера
Робота з пошуку та транспортування
потерпілих у місцях сходу сніжних
лавин
Пошуково-рятувальні (аварійнорятувальні) роботи та забезпечення
безпеки під час проведення спортивних
змагань на гірських річках
Пошуково-рятувальні (аварійнорятувальні) роботи на складному
гірському рельєфі
Пошуково-рятувальні (аварійнорятувальні) роботи на зруйнованих
висотних житлових будівлях та
промислових об’єктах
Пошуково-рятувальні (аварійнорятувальні) роботи у спелеологічних
районах (печерах)
Забезпечення профілактичних заходів
щодо туристичної діяльності (пропаганда
мір безпеки на туристичних маршрутах)
14

15.

ВЗАЄМОДІЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИСОТНОГО СПОРЯДЖЕННЯ
15

16.

ВЗАЄМОДІЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИСОТНОГО СПОРЯДЖЕННЯ
16

17.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
17
English     Русский Rules