Стереотипи та їх роль у житті суспільства
Етнічні стереотипи
Гендерні стереотипи
Ксенофо́бія
Дискримінація
Расизм
Акції простесту
Упердження
Толерантність
9.10M
Category: sociologysociology

Стереотипи та їх роль у житті суспільства

1. Стереотипи та їх роль у житті суспільства

2. Етнічні стереотипи

Стереотип виникає при відсутності чи недостатності
інформації про визначеного індивіда, етнічну групу;
Чим більша кількість людей погоджується з даним
етнічним стереотипом - тим більше правдивим він
вважається;
Якщо дві різні групи людей мають визначений
стереотип про третю групу - він вважається більш
правдивим.

3. Гендерні стереотипи

Ґендерні стереотипи — сформовані культурою
узагальнені уявлення (переконання) про те,
як поводяться чоловіки і жінки.
Характеристики емоційної сфери: «чоловічі»
холоднокровність, стриманість, вміння
відокремити раціональні доводи від емоційних
протиставляються
«жіночим» емоційності,
сприйнятливості,
сугестивності, чутливості,
здатності до співчуття.

4.

Характеристики, співвідносні з
позиціями влади і управління.
Чоловічими якостями вважаються
прагнення до лідерства, амбітність,
владність, сила, об'єктивність, уміння
приймати рішення, реалістичність;
жіночими - покірність, безпорадність,
залежність, безвідповідальність,
слабкість, віра в
перевагу
чоловічої статі,
упередженість,
необ'єктивність.

5.

Стереотипізації піддається коло соціальних
ролей чоловіків і жінок. Маскулінність
традиційно пов'язується з публічною
сферою, з участю в житті суспільства,
фемінінність - з приватної (сім'я, будинок,
виховання дітей, побут). Чоловік
сприймається, в першу чергу, як працівник
і громадянин, а жінка - як дружина і мати.

6. Ксенофо́бія

Ксенофоо бія
Ксенофоо бія (від грец. ξένος (ксенос), що
означає «чужинець», «незнайомець», та
φόβος (фобос), що означає «страх») —
поняття, що позначає нав'язливий страх
стосовно чужинців чи просто чогось
незнайомого, чужоземного або страх перед
чужоземцями та ненависть до них.

7. Дискримінація

Дискримінація - невиправдане
відмінність у правах і обов'язках
людини за певною ознакою.
Обмеження прав може бути
підкріплено законодавством
(правова, де юре), прийнятою в
країні релігією чи може
грунтуватися виключно на
сформованих моральних нормах
(неофіційна, де факто).

8.

В якості ознаки може виступати будь-яке
значиме відмінність людини, наприклад,
раса, національність, громадянство,
спорідненість, стать, релігійні
переконання, сексуальна орієнтація, вік,
інвалідність, рід занять і т.д.

9. Расизм

Расио зм — світогляд, а також політичні теорії і
практичні дії, що ґрунтуються на расовій
дискримінації, на поділі людей на біологічно
різні групи на основі видимих особливостей
зовнішнього вигляду, як-от: колір шкіри,
структура та колір волосся, риси обличчя,
будова тіла тощо,
тобто на раси, і різному
ставленні до людей та
їхніх спільнот залежно
від приналежності до
цих груп (рас).

10.

Згідно з расистськими теоріями,
люди різних рас розрізняються за
соціально-біологічною поведінкою.
Тобто, до зовнішніх ознак
«прив'язуються» важливі
психологічні, розумові та фізичні
особливості, або робляться грубі
узагальнення на зразок: «усі негри
ліниві», «усі жиди жадібні» тощо.

11. Акції простесту

12.

13.

14. Упердження

Уперео дження — негативна,
несправедлива думка, яка
складається щодо кого-, чого-небудь
наперед, без ознайомлення, та
пов'язане з нею відповідне ставлення.
Упередження частіше за все є
процесом попередньої "оцінки" чогонебудь, висловлювання думки про
що-небудь без достатніх на те
підстав, або без прямого досвіду.

15.

Стосовно соціальних груп, упередження
загалом посилається на існуючі уяви по
відношенню до членів таких груп, часто
базованих на соціальних стереотипах.

16.

17.

18.

19. Толерантність

Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у
загальному
значенні
ослаблення
чи
відсутність
можливості реакції на який-небудь несприятливий
фактор в результаті зниження чутливості до його
впливу. На індивідуальному рівні – це здатність
сприймати без агресії думки, які відрізняються від
власних, а також – особливості поведінки та способу
життя інших. Терпимість до
чужого способу життя, поведінки,
звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є
умовою стабільності та єдності
суспільств, особливо тих, які не є
гомогенними ні у релігійному, ні в
етнічному, ні в інших
соціальних вимірах.

20.

Презентацію підготували
Крижанівська Ірина
Приймак Вадим
Небогатих Богдан
English     Русский Rules