1.82M
Category: informaticsinformatics

Поняття текстового документа, його об'єктів. Текстовий процесор, його призначення. Середовище текстового процесора

1.

2.

1
2
3
• Які об’єкти може містити текстовий
документ
• Що являє собою середовище текстового
процесора
• Як у середовищі текстового процесора
виділяти об’єкти текстового
документа, знаходити на екрані
елемента вікна текстового процесора.
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

3.

Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

4.

Текстовий документ — документ, який
складається з текстових об'єктів
(символів, слів, абзаців) та, можливо,
інших об'єктів (таблиць, формул,
діаграм, схем, карт тощо).
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

5.

Перш ніж ти отримаєш друкований текстовий документ, на
комп'ютері необхідно створити його електронну версію.
Для створення й опрацювання електронних текстових документів
використовують спеціальні програми
Програми для роботи з
текстовими документами
Текстові
редактори
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна
Текстові
процесори

6.

Текстові редактори призначені для опрацювання документів, які
містять лише звичайний текст.
Прикладом найпростішого
текстового редактора є програма
Блокнот , що входить до набору
Стандартних програм
операційної системи Windows.
Файли текстових документів,
створені в середовищі цієї
програми, мають розширення txt
(від англ. text — текст).
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

7.

Текстовий процесор — програма,
призначена для створення й
опрацювання текстових документів.
Широко розповсюдженим текстовим процесором є програма з
пакета Microsoft Office — Microsoft Word. Розширення файлів docx чи
doc (від англ. document — документ).
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

8.

Іншим прикладом текстового процесора є програма з
пакета LibreOffice — Writer. Файли, створені в цій програмі,
мають розширення odt (від англ. open document — відкритий
документ).
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

9.

вказівка Головного меню
Пуск/Усі програми /Міcrosoft
Office/Місrоsoft Word
ярлика програми на Робочому
столі;
значка програми на панелі
швидкого запуску ОС.

10.

Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

11.

Вікна програм
текстових процесорів
мають елементи,
схожі з елементами
вікна редактора
презентацій:
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна
Основні вказівки для
роботи з текстовим
документом подалоу
вигляді меню. У Microsoft
Word вони розміщені у
вкладці Файл, а в
LibreOffice Writer — у меню
Файл

12.

Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

13.

У рядку стану виводяться такі повідомлення:
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

14.

Назва
об’єкта
Тлумачення
Перелік властивостей
Символ
Літера, цифра, знак пунктуації Шрифт,
тощо
накреслення
розмір,
Слово
Набір символів, уміщених між Шрифт, розмір, колір, накресдвома пропусками
лення символів
Речення
Одне
чи
кілька
логічно
пов'язаних слів, що закінчуються Шрифт, розмір, колір, накрескрапкою або знаками оклику чи лення символів
питання
Абзац
Довільна послідовність сим- Вирівнювання, відступи, міжрядволів, що закінчується на- ти ковий інтервал, інтервал після
снен ням клавіш і Enter
абзацу, інтервал перед абзацом
Сторінка
Складова
текстового
кумента, крім тексту,
містити й інші об'єкти
до- Розміри сторінки, розміри полів,
може орієнтація
сторінки,
нумерація
сторінок
Графічний
0б'єкт текстового документа: Розмір,
місце
об'єкт
рисунок, схема, діаграма
обрамлення
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна
колір,
розташування,

15.

Текстовий
документ
об'єкти
текстового
документа
текстовий
процесор
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

16.

1.Під час уроку я…
• дізнався…
• зрозумів…
• навчився…
2. Найбільше мені сподобалося…
3. На уроці найкраще в мене виходило…
4. Я мав труднощі з…
5. Я хотів би ще дізнатися про .....
Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна

17.

Учитель інформатики Галайко Ольга Валеріївна
English     Русский Rules