ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ ТА ЙОГО ОБ’ЄКТИ.
Розгадайте ребус
Розгадайте ребус
Розгадайте ребус
Розгадайте ребус
Текстовий документ та його об’єкти
Текстовий документ та його об’єкти
Текстовий документ та його об’єкти
Текстовий редактор
Текстовий документ та його об’єкти
Запуск програми Microsoft Word
Повторюємо. Запуск програми Microsoft Word
Вікно програми Microsoft Word
Рядок стану
Текстовий документ та його об’єкти
Об’єкти текстового документа
Відкриття текстового документу
Створення текстового документа на основі шаблону
Збереження текстового документа
Текстовий документ та його об’єкти
Запитання та завдання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!!!
2.42M
Category: informaticsinformatics

Текстовий документ та його об’єкти

1. ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ ТА ЙОГО ОБ’ЄКТИ.

2. Розгадайте ребус

Слово
Допомога при вивченні інформатики

3. Розгадайте ребус

Речення
Допомога при вивченні інформатики

4. Розгадайте ребус

Абзац
Допомога при вивченні інформатики

5. Розгадайте ребус

Документ
Допомога при вивченні інформатики

6.

1. Що таке браузер?
2. Що таке сайт та веб-сторінка? Яка
між ними різниця?
3. Як називаються слова, по яких
здійснюється пошук?
4. Що таке гіперпосилання?
5. Які Ви знаєте пошукові сайти?
Допомога при вивченні інформатики

7. Текстовий документ та його об’єкти

Текстовий документ — документ, який
складається з текстових об'єктів: символів,
слів,
абзаців,
сторінок
та,
можливо,
графічних об'єктів.
Допомога при вивченні інформатики

8. Текстовий документ та його об’єкти

Для створення й опрацювання електронних текстових
документів використовують спеціальні програми
Текстові редактори
(опрацювання
документів, які містять
лише звичайний текст)
Блокнот
(розширен
ня файлів
* .txt)
Допомога при вивченні інформатики
Текстові процесори
(робота з документами,
які містять, крім тексту, й
інші об'єкти)

9. Текстовий документ та його об’єкти

Текстовий
процесор

програма,
призначена для створення й опрацювання
текстових документів.
Широко розповсюдженим
текстовим
процесором
є
програма з пакета Microsoft
Office

Microsoft
Word.
Розширення файлів *.docx чи
*.doc (від англ. document —
документ).
Допомога при вивченні інформатики

10. Текстовий редактор

Програма, призначена для створення й
опрацювання
текстів,
називається
текстовим редактором.
Блокнот
WordPad
Допомога при вивченні інформатики
Word

11. Текстовий документ та його об’єкти

Завантажити текстовий процесор Microsoft
Word можна кількома способами.
Наприклад відкрити документ, що має один
із значків:
Допомога при вивченні інформатики

12. Запуск програми Microsoft Word

Пуск Усі програми Microsoft Office Microsoft Word
3
2
1
Допомога при вивченні інформатики
4
00

13. Повторюємо. Запуск програми Microsoft Word

Якщо на Робочому столі або на Панелі швидкого
запуску є значок програми Microsoft Word,
то для запуску програми можна навести вказівник
на значок і двічі клацнути ліву кнопку миші.
Допомога при вивченні інформатики

14. Вікно програми Microsoft Word

Лінійки
Рядок заголовка
Робоча область
Допомога при вивченні інформатики
Закладки
Рядок стану
Стрічка
Кнопки керування
вікном
Смуги прокручування

15. Рядок стану

У Рядку стану виводяться такі повідомлення:
Номер поточної
сторінки
Кількість
слів
Загальна кількість
сторінок
Кнопки режимів
перегляду документа
Допомога при вивченні інформатики
Мова
тексту
Стан режиму
перевірки правопису
Повзунок і кнопки для встановлення
масштабу відображення документу

16. Текстовий документ та його об’єкти

Додавати інші
об’єкти
Додавати
(малюнки,
текст
таблиці, графіки,
формули)
Можливості
програми
Word
Переглядати,
друкувати,
зберігати
Допомога при вивченні інформатики
Редагувати,
форматувати

17. Об’єкти текстового документа

Об’єкт
Символ
Слово
Речення
Абзац
Сторінка
Графічний
об’єкт
Тлумачення
Літера, цифра, знак
пунктуації тощо
Набір символів, уміщених між
двома пропусками
Одне чи кілька логічно
пов'язаних слів, що
закінчуються крапкою або
знаками оклику чи питання
Перелік властивостей
Шрифт, розмір, колір,
накреслення
Шрифт,
розмір,
накреслення символів
колір,
Шрифт, розмір, колір,
накреслення символів
Вирівнювання, відступи,
міжрядковий інтервал, інтервал
після абзацу, інтервал перед
абзацом
Складова текстового
Розміри сторінки, розміри полів,
документа, крім тексту, може орієнтація сторінки, нумерація
містити й інші об'єкти
сторінок
Об'єкт текстового документа: Розмір, місце розташування,
рисунок, схема, діаграма
обрамлення
Довільна послідовність
символів, що закінчується
натисненням клавіш і Enter
Допомога при вивченні інформатики

18. Відкриття текстового документу

Файл Відкрити
За
допомогою
вказівки
Останні
можна
відкрити
один із документів,
з якими працювали
останнім часом.
Допомога при вивченні інформатики

19. Створення текстового документа на основі шаблону

Завантажити текстовий Microsoft Word
Файл
Створити
Допомога при вивченні інформатики

20. Збереження текстового документа

Файл Зберегти
або
Файл Зберегти як…
Натиснути кнопку
Зберегти на Панелі
швидкого доступу
Допомога при вивченні інформатики

21. Текстовий документ та його об’єкти

Графічні
об’єкти
Містить
Текстовий
документ
Текстовий
редактор
Створюють
Текстові об’єкти
Текстовий
процесор
Слово
Речення
Миша
Допомога при вивченні інформатики
Абзац
Клавіатура
Сторінка

22. Запитання та завдання

Назвіть номери команд алгоритму запуску
текстового процесора Word у правильній
послідовності.
Microsoft Office
3
Microsoft Office Word
4
Пуск
1
Усі програми
2
Допомога при вивченні інформатики

23.

Допомога при вивченні інформатики

24. Працюємо за комп’ютером

Допомога при вивченні інформатики
English     Русский Rules