Поняття текстового документа, його об’єктів
Ти дізнаєшся:
Текстовий документ
Текстовий документ
Текстовий процесор
Робота з текстом
Повторення. Курсор
Друкування документа
Текстовий процесор
Текстовий процесор
Запуск програми Microsoft Word
Запуск програми Microsoft Word
Запуск програми Microsoft Word
Вікно програми Microsoft Word 2013
Лінійки
Рядок стану
Режими перегляду документа
Режими роботи
Об’єкти текстового документа
Виділення окремих складових тексту
Виділення окремих складових тексту
Повторюємо
Робота в зошиті
Завдання 15 Розгадайте кросворд
Домашнє завдання
Фізкультхвилинка
Працюємо за комп’ютером
4.75M
Category: informaticsinformatics

Поняття текстового документа, його об’єктів. Урок 18

1. Поняття текстового документа, його об’єктів

Урок 18
6
Поняття
текстового
документа,
його об’єктів
За новою програмою

2. Ти дізнаєшся:

Розділ 4
§ 4.1
Ти дізнаєшся:
Які об’єкти може
містити
текстовий
документ
© Вивчаємо інформатику
6
Що являє собою
середовище
текстового
процесора
teach-inf.at.ua
Як у середовищі
текстового
процесора
виділяти об’єкти
текстового
документа

3. Текстовий документ

Розділ 4
§ 4.1
Текстовий документ
6
Текстовий документ — документ,
який складається з текстових об'єктів
(символів, слів, абзаців) та, можливо,
інших
об'єктів
(графічних,
мультимедійних тощо).
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

4. Текстовий документ

Розділ 4
§ 4.1
Текстовий документ
6
Для створення й опрацювання електронних
текстових документів використовують спеціальні
програми
Текстові редактори
(опрацювання
документів, які
містять лише
звичайний текст)
Блокнот
(розширення
файлів - .txt)
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Текстові процесори
(робота з
документами, які
містять, крім тексту,
й інші об'єкти)

5. Текстовий процесор

Розділ 4
§ 4.1
Текстовий процесор
6
Додавати текст
Зберігати
Текстовий
процесор
Переглядати,
друкувати
© Вивчаємо інформатику
Додавати
інші об’єкти
(малюнки,
таблиці,
графіки,
формули)
Редагувати,
форматувати
teach-inf.at.ua

6. Робота з текстом

Розділ 4
§ 4.1
Робота з текстом
6
Робота з
текстом
Редагування
– внесення
змін,
виправлень
та доповнень
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Форматування
- зміна
зовнішнього
вигляду тексту

7. Повторення. Курсор

Розділ 4
§ 4.1
Повторення. Курсор
6
Місце введення
символів позначається
вертикальною рискою,
що блимає, курсором.
Видалити
символ
ліворуч
від
курсора
© Вивчаємо інформатику
Видалити
символ
праворуч
від
курсора
teach-inf.at.ua

8. Друкування документа

Розділ 4
§ 4.1
Друкування документа
6
Друкування документа — отримання
копії документа, зазвичай на папері.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

9. Текстовий процесор

Розділ 4
§ 4.1
Текстовий процесор
6
Текстовий процесор — програма,
призначена
для
створення
й
опрацювання текстових документів.
Широко
розповсюдженим
текстовим
процесором є програма з пакета Microsoft Office
— Microsoft Word. Розширення файлів .docx чи
.doc (від англ. document — документ).
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

10. Текстовий процесор

Розділ 4
§ 4.1
Текстовий процесор
6
Іншим прикладом текстового процесора є
програма з пакета LibreOffice — Writer. Файли,
створені в цій програмі, мають розширення odt
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

11. Запуск програми Microsoft Word

Розділ 4
§ 4.1
Запуск програми
Microsoft Word
6
Завантажити текстовий процесор Microsoft
Word можна кількома способами.
Наприклад відкрити документ, що має один із
значків:
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

12. Запуск програми Microsoft Word

Розділ 4
§ 4.1
Запуск програми
Microsoft Word
6
Пуск Усі програми Microsoft Office Microsoft Word
3
4
2
1
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
00

13. Запуск програми Microsoft Word

Розділ 4
§ 4.1
Запуск програми
Microsoft Word
6
Якщо
на
Робочому столі або на Панелі
швидкого запуску є значок програми Microsoft
Word,
то для запуску програми можна навести
вказівник на значок і двічі клацнути ліву кнопку
миші.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

14. Вікно програми Microsoft Word 2013

Розділ 4
§ 4.1
Вікно програми
Microsoft Word 2013
Вкладка Файл
(Office - Word 2007)
Вкладки
Стрічка
Панель
швидкого
доступу
Група
інструментів
Робоча
область
Рядок стану
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
6

15. Лінійки

Розділ 4
§ 4.1
Лінійки
6
У верхній частині вікна програми може
розташовуватися горизонтальна лінійка з
маркерами, а в лівій - вертикальна лінійка, на
якій
розміщено
шкалу
в
сантиметрах.
Використовуючи маркери та позначки на цих
лінійках, можна швидко змінювати значення
деяких
властивостей
об'єктів
текстового
документа (розміри полів, відступи абзаців
тощо).
Маркери
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

16. Рядок стану

Розділ 4
§ 4.1
Рядок стану
6
У Рядку стану виводяться такі повідомлення:
Номер поточної
сторінки
Кількість
слів
Загальна кількість
сторінок
Кнопки режимів
перегляду документа
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Мова
тексту
Стан режиму
перевірки правопису
Повзунок і кнопки для
встановлення масштабу
відображення документу

17. Режими перегляду документа

Розділ 4
§ 4.1
Режими перегляду
документа
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
6

18. Режими роботи

Розділ 4
§ 4.1
Режими роботи
6
Текстовий процесор Microsoft Word
Режим розмітки сторінки
Робити
позначки
в тексті
Читати
текст
Виділяти
складові
тексту
© Вивчаємо інформатику
Режим читання
Записувати
примітки
до тексту
Працювати
з довідкою
teach-inf.at.ua

19. Об’єкти текстового документа

Розділ 4
§ 4.1
Об’єкти текстового
документа
Об’єкт
Тлумачення
Літера, цифра, знак
пунктуації тощо
Набір символів, уміщених
Слово
між двома пропусками
Одне чи кілька
логічно пов'язаних слів,
Речення
що закінчуються
крапкою або знаками
оклику чи питання
Довільна послідовність
символів, що
Абзац
закінчується
натисненням клавіш і
Enter
Складова текстового
документа, крім тексту,
Сторінка
може містити й інші
об'єкти
Графічний Об' єкт текстового
документа: рисунок,
об’єкт
схема, діаграма
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Символ
6
Перелік властивостей
Шрифт, розмір, колір,
накреслення
Шрифт,
розмір,
колір,
накреслення символів
Шрифт, розмір, колір,
накреслення символів
Вирівнювання, відступи,
міжрядковий інтервал,
інтервал після абзацу,
інтервал перед абзацом
Розміри сторінки, розміри
полів, орієнтація сторінки,
нумерація сторінок
Розмір, місце розташування,
обрамлення

20. Виділення окремих складових тексту

Розділ 4
§ 4.1
Виділення окремих
складових тексту
Об’єкт
Слово
Речення
Один абзац
Рядок
Увесь документ
© Вивчаємо інформатику
6
Дія
Двічі клацнути лівою клавішею миші в
межах слова
Клацнути мишею в межах будь-якого
слова при натисненій клавіші Ctrl
Тричі клацнути мишею в будь-якому
місці абзацу
або
двічі клацнути мишею на лівому полі
сторінки
Клацнути мишею на лівому полі
сторінки
Одночасно натиснути клавіші Ctrl+А
або
Тричі клацнути мишею на лівому полі
сторінки
teach-inf.at.ua

21. Виділення окремих складових тексту

Розділ 4
§ 4.1
Виділення окремих
складових тексту
6
Для виділення графічного об'єкта потрібно
клацнути мишею у будь-якому місці цього
об'єкта.
Клацнути
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

22. Повторюємо

Розділ 4
§ 4.1
Повторюємо
6
Текстовий
редактор
Графічні
об’єкти
Містить
Текстові
об’єкти
Слово
Речення
Миша
© Вивчаємо інформатику
Текстовий
документ
Абзац
Клавіатура
teach-inf.at.ua
Створюють
Текстовий
процесор
Сторінка

23. Робота в зошиті

Розділ 4
§ 4.1
Робота в зошиті
6
www.teach-inf.at.ua
Урок 18
Сторінка 60
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

24. Завдання 15 Розгадайте кросворд

Розділ 4
§ 4.1
Завдання 15
Розгадайте кросворд
1
6
С
2
т
К у р с
і
ч
4
5 3
6
7
к
Ф о Р
р м а
а
П
о р
т
е
д
Д р у к у в а н н я
г
о
ц
у
е
в
с
а
Д о к у м е н
н
н
р
у в а н н я
6.
2.
3.
4.
Об’єкт,
Створення
щозмін
вказує
копії
у вміст
на
5.
7.
Програма
Основний
для
об’єкт
1. Унесення
Об’єкт вікна
Word,
де
поточне
зовнішній
тексту
документа
місце
вигляд
на
папері
в тестовому
документі
тексту
опрацювання
текстових
у
розміщено
основні
документів
процесорі
елементи керування
об’єктами
т
я
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Далі

25. Домашнє завдання

Розділ 4
§ 4.1
Домашнє завдання
6
Проаналізувати
§ 4,1, ст. 111-117
© Вивчаємо інформатику
Виконати
Урок 18,
teach-inf.at.ua

26. Фізкультхвилинка

Розділ 4
§ 4.1
Фізкультхвилинка
6
www.teach-inf.at.ua
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

27. Працюємо за комп’ютером

Розділ 4
§ 4.1
Працюємо за комп’ютером
6
Виконати
ст. 115-116
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

28.

Урок 18
6
За новою програмою
English     Русский Rules