PRESENT PERFECT SIMPLE vs PAST SIMPLE
Snímka 2
Present Perfect Simple
Past Simple
Snímka 5
Snímka 6
Snímka 7
POROVNAJ!
Snímka 9
Snímka 10
921.00K
Categories: englishenglish lingvisticslingvistics

Present perfect simple and past simple

1. PRESENT PERFECT SIMPLE vs PAST SIMPLE

2. Snímka 2

3. Present Perfect Simple

• Spojenie s prítomnosťou
• KEDY sa niečo stalo NIE JE dôležité
• Neukončený dej v prítomnosti
• Doterajšie zážitky, skúsenosti , úspechy

4. Past Simple

• Ukončený dej v minulosti
• KEDY sa niečo stalo JE Dôležité
• Časový údaj: yesterday, last week, ago, in....,
when I was a child ,....

5. Snímka 5

6. Snímka 6

Tom has lost his key. ( he can´t get into the house)
PRESENT PERFECT SIMPLE
Tom lost his key yesterday. ( He couldn't get into the house.)
PAST SIMPLE

7. Snímka 7

8. POROVNAJ!

• It hasn't rained this week. (PP)
• It didn't rain last week. (PS)
• I have never played golf. (in my life) (PP)
• I didn't play golf last summer. (PS)
English     Русский Rules