5.93M
Categories: chemistrychemistry geographygeography

Мінерали та гірські породи

1.

МІНЕРАЛИ ТА
ГІРСЬКІ ПОРОДИ

2.

З яких речовин склдається земна кора?
РЕЧОВИНИ ЗЕМНОЇ КОРИ
МІНЕРАЛИ
ГІРСЬКІ ПОРОДИ
однорідні тіла, які
складаються з однієї
речовини.
а) сполучення кількох
мінералів;
кварц
граніт польовий шпат
слюда
б) скупчення одного у
великій кількості
мінералу.
вапняк, пісок…
кварц, польовий шпат,
слюда, кварцит, корунд,
алмаз…

3.

Як утворилися гірські породи?
ГІРСЬКІ ПОРОДИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ
1. МАГМАТИЧНІ
(з застиглої магми)
а) глибинні
(з застиглої під
землею магми)
граніт,
лабрадорит…
б) поверхневі
(з застиглої на
поверхні лави)
базальт, пемза,
туф…
2. ОСАДОВІ
а) уламкові
(в результаті
вивітрювання)
пісок, глина, галька,
щебінка, каолін…
б) органічні
(скам'янілі
рештки живих
вугілля,
торф,
істот)
крейда, нафта, газ…
в) хімічні
(відкладання на дні
моря речовин з
кухонна
та калійна
води)
солі, вапняк…
3.МЕТАМОРФІЧНІ
результат
метаморфізму
тиск
вапняк мармур
вугілля графіт
граніт гнейс
пісковик кварцит

4.

Корисні копалини
КОРИСНІ КОПАЛИНИ (мінеральні ресурси)
– мінерали та гірські породи, які використовує людина
1. ПАЛИВНІ
(для тепла та
енергії)
– кам'яне вугілля
– нафта
– торф
3. НЕРУДНІ
(для металургії)
– буре вугілля
– природний газ
2. РУДНІ
– залізні руди
– марганцеві руди
– мідні руди
– поліметалічні
руди
– алюмінієві руди
– олов'яні руди
– золото
– уранові руди
А. Хімічна сировина
– кухонна сіль
– калійна сіль
– самородна сірка
Б.Будівельна сировина
– каолін (біла глина)
– граніт
– вапняк
– крейда
В. Технічна сировина
– графіт
– алмази

5.

6.

Мінерали
≈3000
Мінерали – однорідні тіла, які складаються з однієї речовини.
Кварц
Димчастий
кварц
(раухтопаз)
Кварц
(аметист)
Прозорий
кварц
(гірський
кришталь)
Молочнобілий
кварц
Чорний
кварц
(моріон)
2

7.

Мінерали
≈3000
Мінерали – однорідні тіла, які складаються з однієї речовини.
Польовий шпат
Польовий шпат
(ортоклаз)
Польовий шпат
(мікроклін)
2

8.

Мінерали
≈3000
Мінерали – однорідні тіла, які складаються з однієї речовини.
Слюда
Слюда біла (мусковіт)
Слюда чорна
(біотит)
2

9.

Мінерали
≈3000
Мінерали – однорідні тіла, які складаються з однієї речовини.
Корунд
Кальцит
Алмаз
2

10.

Гірські породи
≈1500
Гірські породи – а) сполучення кількох мінералів;
Граніт
Польовий
шпат
Кварц
Слюда
2

11.

Гірські породи
≈1500
Гірські породи – а) сполучення кількох мінералів;
б) скупчення одного у великій кількості мінералу.
Мінерал кальцит
Гірська порода вапняк
2

12.

Гірські породи
≈1500
Гірські породи – а) сполучення кількох мінералів;
б) скупчення одного у великій кількості мінералу.
Мінерал кварц
Гірська порода пісок
2

13.

Магматичні глибинні породи
Магматичні глибинні гірські
породи утворюються з
застиглої під землею магми.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3

14.

Магматичні глибинні породи
Магматичні глибинні гірські
складаються з кристалів різної
величини залежно від глибини
залягання: чим ближче до
поверхні, тим кристали дрібніші.
Лабрадорит
Граніт
Габро
3

15.

Магматичні поверхневі породи
Магматичні поверхневі гірські
породи утворюються з
застиглої лави або
пресованого вулканічного
попелу.
Базальт
Пемза
Туф (вулканічний попіл)
У таких гірських порід немає
кристалів. Але їм властива
порожнистість – сліди від
виходів вулканічних газів.
3

16.

Магматичні поверхневі породи
Самородна сірка скупчується в
місцях викидів вулканічних
газів на земну поверхню.
Кристали
самородної сірки
3

17.

Осадові уламкові породи
Осадові уламкові гірські породи
утворюються внаслідок
вивітрювання (руйнування) інших
гірських порід.
Щебінка
Валун
Галька
Пісок
Глина
3

18.

Осадові органічні породи
Ліс кам'яновугільного періоду
Буре вугілля
Кам'яне вугілля з
відбитками листків
Осадові органічні гірські породи
являють собою скам'янілі рештки
давніх живих організмів.
Торф – відмерлі
3

19.

Осадові органічні породи
Нафта
Крейда під мікроскопом
Вапняк-черепашник
3

20.

Осадові хімічні породи
Кухонна сіль
(галіт)
Калійна сіль
(сільвін)
Вапняк
Осадові хімічні гірські породи є наслідком
відкладання розчинених у воді речовин на
дні океанів, морів та озер.
3

21.

Метаморфічні гірські породи
Мармур
Вапняк
Вугілля
Метаморфічні гірські породи пов'язані з процесом
метаморфізму – зміни гірських порід на великих
глибинах під дією високого тиску й температури.
Графіт
3

22.

Метаморфічні гірські породи
Гнейс
Граніт
Пісковик
Кварцит
Метаморфічні гірські породи пов'язані з процесом
метаморфізму – зміни гірських порід на великих
глибинах під дією високого тиску й температури.
3

23.

Кам'яне
вугілля
Кам'яне вугілля
Антрацит – найбільш
якісний сорт вугілля
4

24.

Відбиток листка давніх
папоротей у шарах вугілля
Ліси з деревоподібний папоротей
кам'яновугільного періоду
4

25.

Буре вугілля
Буре вугілля
Буре вугілля менш якісне,
ніж кам'яне.
Лігніт – низькоякісне буре вугілля
При спалюванні воно
дає вдвічі менше
тепла, оскільки
утворилося значно
пізніше, ніж кам'яне.
4

26.

Торф утворюється на
болотах з відмерлих
решток мохів. Це
низькоякісне паливо,
але цінне органічне
добриво.
Торф
Торф
3

27.

Основним
мінералом,
який містить
залізну руду є
магнетит, або
магнітний
залізняк.
Залізні руди
Магнетит (магнітний залізняк) Fe O
4

28.

Іншим мінералом,
який містить залізну
руду є гематит, або
червоний залізняк.
Гематит (червоний
залізняк) Fe2O3
Залізні руди
4

29.

Лімоніт (бурий залізняк)
FeO
Залізні руди
Утворення
лімоніту, або
бурого
залізняка
пов'яне з
діяльністю
залізобактерій
на дні давнього
моря.
4

30.

Піролюзит (МnО2) –
марганцева руда
Марганцеві руди
Марганцеві руди використовуються при виплавці сталі як
добавка для надання їй певних властивостей.
4

31.

Псиломелан –
марганцева руда
Марганцеві руди
4

32.

Мідні руди
Халькопірит, або
мідний колчедан
(Си Fe S )
4

33.

Поліметалічні руди
Галеніт, або
свинцевий блиск
(Pb S)
Сфалерит, або
цинкова обманка
(Zn S)
4

34.

Боксит
Алюмінієві руди
4

35.

Каситерит (SnO2)
Олов´яні руди
4

36.

Колекція уранових руд
Уранові руди
4

37.

Золото
Золото
Золотий
пісок
Самородок
золота
4

38.

Кухонна сіль
Кухонна сіль (NaCl)
4

39.

Калійна сіль
Калійна сіль, або сильвін (KCl)
4

40.

Самородна сірка
Кристали
сірки (S)
4

41.

Графіт
5

42.

Кар'єр з видобутку каоліну
Каолін
(біла глина)
Зразок каоліну
Порцелянові вироби з каоліну
4

43.

Українські граніти
Граніт
Гранатовий
граніт
Рожевий граніт
Сірий граніт
4

44.

Вапняк
Вапняк – будівельний камінь
4

45.

Вапняк-черепашник
4

46.

Кімберліт
(гірська
порода, що
містить
алмази).
Якутія (Росія)
Алмази
Діаманти –
оброблені
алмази
4
English     Русский Rules