6.30M
Category: geographygeography

Ресурсні властивості літосфери

1.

2.

Гірські породи та закономірності їх поширення
• магматичні (первинні), які утворилися внаслідок охолодження й
затвердіння магми;
• осадові (вторинні), які виникли в поверхневих шарах земної кори
внаслідок руйнування (вивітрювання) первинних порід;
• метаморфічні (видозмінені), утворені з вивержених і осадових порід
внаслідок перекристалізації та зміни структури під дією високих
температур і тисків.

3.

Мінеральні ресурси
або корисні копалини — гірські породи, що використовуються в різних
сферах господарства для виробництва енергії, різних матеріалів шляхом
їх видобутку та переробки
Види мінеральних
ресурсів
Паливні (горючі)
Рудні (металеві)
Нерудні (неметалеві)
• Паливні - використовуються як паливо та для отримання гуми і латексу
• Рудні - з яких виплавляють метали (руди чорних і кольорових металів)
• Нерудні — використовуються як сировина для хімічної промисловості
(калійна сіль, фосфорити, сірка), будівництва і як технічна сировина
(азбест, графіт, алмази)

4.

Мінеральні ресурси
ПАЛИВНІ (ЕНЕРГЕТИЧНІ)
кам'яне вугілля
горючі
сланці
буре вугілля
нафта, природний газ,
кам’яне та буре вугілля,
уранові руди, горючі
сланці, торф
тор
ф
переважно осадове
органічне походження
чохли давніх докембрійських
платформ, передгірні прогини
природний
нафта

5.

Мінеральні ресурси
РУДНІ
залізна руда
церій
скандій
марганцева
Руди чорних
Руди кольорових
металів
металів
залізні,
алюмінієві, мідні,
марганцеві
поліметалеві,
руди
олов’яні, вольфрамові
алюмінієва
мідна руда
Рідкоземельні
Благородні метали
метали
золото, срібло,
церій, лантан,
платина, іридій,
скандій, самарій,
осмій, паладій,
європій, ітрій,
родій
тулій, лютецій та ін.
переважно магматичне або
осадове уламкове
платина
походження
щити давніх платформ;
давні, середні та молоді пояси
складчастості
паладій

6.

Мінеральні ресурси
НЕРУДНІ
сірка
мармур
граніт
фосфорити
хімічна сировина
фосфорити, кухонна сіль,
калійна сіль, самородна
сірка…
технічна сировина
алмази, графіт…
будівельна сировина
граніт, мармур,
вапняки, пісок,
глина…
осадове, магматичне,
метаморфічне походження
алмаз
графіт
різні тектонічні структури залежно
від походження
вапняк
пісок

7.

Поняття про ресурсозабезпеченість
Мінеральні ресурси відносять до невідновлюваних природних багатств
нашої планети
Ресурсозабезпеченість
— це співвідношення між розвіданими запасами мінеральних ресурсів та
обсягом їх використання
Способи обчислення ресурсозабезпеченості

8.

Обчислити ресурсозабезпеченість України залізними рудами, якщо їх
загальні запаси складають 32 млрд т, щорічний видобуток —
у середньому 170 млн т, а кількість населення — 44 млн осіб.
І спосіб:
32 000 000 000 ÷ 170 000 000 = 32 000
÷ 170 ≈ 188,2 роки
→зверніть увагу, що при обчисленні
ресурсозабезпеченості значення
числівника та знаменника слід
привести до однакового класу або
розряду
ІІ спосіб:
32 000 000 000 ÷
English     Русский Rules