6.13M
Category: geographygeography

Рудні корисні копалини України

1.

Уроки з географії
Методична розробка вчителя-методиста
ліцею “Гранд”
Коваленка Романа
Романовича (м. Київ)
Подільська
височина

2.

КОРИСНІ КОПАЛИНИ
(≈50 видів;
родовищ: розвідано >7000, розробляється ≈4500)
1. ПАЛИВНІ
(для тепла та
енергії)
– кам'яне вугілля
– буре вугілля
– нафта
– природний газ
– торф
2. РУДНІ
3. НЕРУДНІ
(для металургії)
– залізні руди
– марганцеві руди
– ртутні руди
– нікелеві руди
А. Хімічна сировина
– кухонна сіль
– калійна сіль
– самородна сірка
Б.Будівельна сировина
– каолін (біла глина)
– граніт
– багатокомпо- – вапняк – крейда
нентні солі
– титанові руди
– золото
– уранові руди
В. Технічна сировина
– графіт
– мінеральні води

3.

- золото
- уранові руди
Іршанськ
Мужіївське
Вишково
- залізні руди
- марганцеві руди
Кременчуцьке
Микитівка
Побузьке
Жовті Води
Нікополь
Кривий
Ріг
Великий
Інгулецьке Білозерське Токмак
- ртутні руди
- нікелеві руди
- титанові руди
- магнієві солі
Керч
3

4.

Основним мінералом,
який містить залізну
руду є магнетит, або
магнітний залізняк.
Магнетит
(магнітний залізняк)
Fe3O4
В Україні розвідано
83 родовища
залізних руд. В
межах нашої
держави
зосереджено 9%
світових запасів цієї
сировини.
4

5.

Іншим мінералом,
який містить залізну
руду є гематит, або
червоний залізняк.
Гематит (червоний
залізняк) Fe2O3
4

6.

Гематит (червоний
залізняк) Fe2O3
Залізні руди мають здебільшого
магматичне походження й
утворилися у докембрійський час
у межах Українського щита.
4

7.

Джеспіліт – залізна руда
Залізо
В Україні часто зустрічається
джеспіліт метаморфічного
походження, який являє собою
чергування прошарків магнетиту
та гематиту.
• Багатими вважаються залізні
руди, які містять понад 50%
корисної речовини;
• Середніми – 20-50% ;
• Бідними – до 20%.
4

8.

Залізорудний кар'єр
у Кривому Розі
Понад 2/3 запасів залізної руди України знаходяться
у Криворізькому басейні (Кривбасі). Ці поклади були
відомі ще за часів скіфів (VІ-ІІ ст. до н.е.).
Промислове освоєння розпочалось у другій половині
ХІХ ст. Нині тут у шахтах видобувають багаті
руди (50-60%Fe), а з кар'єрів – середні та бідні.
4

9.

Шахтарі виходять з кліті
(Кривий Ріг)
4

10.

Лімоніт (бурий залізняк)
FeO
Лімоніт, або бурий залізняк має осадове походження,
пов'яне з діяльністю залізобактерій на дні давнього
моря. Це бідні руди зі вмістом металу (20-22%).
4

11.

Залізорудний
кар'єр у Керчі
В Україні поклади бурого залізняка відомі у Керченському
родовищі. Вони приурочені до осадового чохла молодої Скіфської
платформи, тому розробляються кар'єрним способом.
4

12.

Піролюзит (МnО2) –
марганцева руда
Відвали пустої породи
після збагачення
кам'яного вугілля
Марганцеві руди використовуються при виплавці сталі як
добавка для надання їй певних властивостей. Утворення цих руд
пов'язують з пізнім палеогеном на дні давнього морського
басейну, що вкривав південь Українського щита. В умовах
теплого і вологого клімату поверхня базальтів (які містять до
1% Mn) руйнувалась.
4

13.

Псиломелан –
марганцева руда
4

14.

В Україні знаходиться один з найбільших у світі районів
покладів марганцевих руд – Південноукраїнський
марганцеворудний басейн. Глибина залягання руди – 15-140 м,
потужність шарів – 1,5-5 м.
Марганцеворудний кар'єр
4

15.

Освоєння родовищ марганцю в Україні розпочалося у
1886 р. До 1952 р. переважав шахтний видобуток,
нині 2/3 видобутку – у кар'єрах.
м. Марганець, вагонетки з марганцевою рудою
4

16.

м. Марганець, вагонетки з марганцевою рудою
та гори пустої породи
4

17.

Кіновар (HgS)–
ртутна руда
4

18.

Нікелева руда
4

19.

Ільменіт (FeTiO3) –
титанова руда
4

20.

Іршанський ГОК з
видобутку титанової руди
4

21.

Золото
Золотий
пісок
Самородок
золота
4
English     Русский Rules