Самостійна робота №2
План
Ресурсозабезпеченість -співвідношення між розмірами запасів природних ресурсів і обсягами їх використання; виражається
Паливні ресурси завжди мають осадове походження. У світі відомо 3,6 тис. вугільних басейнів. Із загальних запасів 60% припадає
Мінеральні ресурси є основою для розвитку головної сфери матеріального виробництва — промисловості. Більшість їх видів належить
Закономірності поширення мінеральних ресурсів. До щитів давніх платформ приурочені родовища гірських порід переважно
Розміщення родовищ нерудних копалин.
537.16K
Category: geographygeography

Ресурсозабезпеченість країн світу

1. Самостійна робота №2

Тема: Ресурсозабезпечиність країн світу.
Мета: Надбання навичок і умінь працювати з підручником
та довідковою літературою.
Айдогдиєв Дмитро Романович
Група №151

2. План

1.
2.
3.
4.
Поняття ресурсозабезпеченості.
Розміщення родовищ паливних ресурсів .
Розміщення родовищ рудних ресурсів
Розміщення родовищ нерудних копалин.

3. Ресурсозабезпеченість -співвідношення між розмірами запасів природних ресурсів і обсягами їх використання; виражається

Ресурсозабезпеченість співвідношення між розмірами
запасів природних ресурсів і
обсягами їх використання;
виражається кількістю років, на яку
вистачить певного ресурсу, або його
запасами із розрахунку на душу
населення.

4. Паливні ресурси завжди мають осадове походження. У світі відомо 3,6 тис. вугільних басейнів. Із загальних запасів 60% припадає

Паливні ресурси завжди мають осадове походження. У світі
відомо 3,6 тис. вугільних басейнів. Із загальних запасів 60%
припадає на кам'яне і 40% — на буре вугілля. Понад 90% усіх
запасів міститься в північній півкулі. На Азію припадає 3/5
світових запасів, на Північну Америку — 1/4. У трьох країнах
— Росії, США, КНР зосереджено 80% запасів вугілля. Значні
родовища вугілля є в Німеччині, Великобританії, Канаді, ПАР.
У світі розвідано понад 600 нафтогазоносних басейнів. У
країнах Близького й Середнього Сходу
зосереджено більшеполовини світових розвіданих запасів
нафти. Значні запаси є також у Південно-Східній Азії, на
півночі Африки та Південної Америки, на шельфі Північного
моря та Мексиканської затоки, у Сибіру.

5. Мінеральні ресурси є основою для розвитку головної сфери матеріального виробництва — промисловості. Більшість їх видів належить

до вичерпних та невідновних.
Протягом тривалого періоду, від епохи середньовіччя до промислових революцій XVIII-XIX ст.,
основу мінерально-сировинної бази людства становили переважно руди металів, а саме:
мідь, золото, залізо, срібло, олово, свинець, ртуть. Крім того, досить великий попит був на
виробне та коштовне каміння. З середини XX ст. у зв’язку з розвитком науково-технічного
прогресу мінерально-сировинна база значно розширилася. Символами нашого часу стали
алюміній, титан, кобальт, берилій, літій та інші речовини, без яких неможливо уявити
розвиток найсучасніших виробництв. Сьогодні використовують понад 200 видів мінеральної
сировини, в тому числі в Україні — близько 50. За господарським призначенням корисні
копалини поділяють на паливно-енергетичні, руди металів, хімічні, технічну та будівельну
сировину. За походженням вони бувають магматичними, осадовими та метаморфічними,
тому їх розміщення тісно пов’язане з будовою земної кори.

6. Закономірності поширення мінеральних ресурсів. До щитів давніх платформ приурочені родовища гірських порід переважно

магматичного походження: залізні руди, руди
деяких кольорових металів, алмази, граніт. У чохлах давніх та
молодих платформ є великі запаси порід осадового
походження: нафти, природного газу, вугілля, кухонної та
калійної солей тощо. У поясах складчастості містяться запаси
мінеральних ресурсів переважно магматичного походження:
руди більшості кольорових металів, самородна сірка. В
передгірних прогинах у шарах осадових порід знаходять
нафту, природний газ, солі.

7. Розміщення родовищ нерудних копалин.

Г і р н и ч о х і м і ч н і м і н е р а л ь н і р е с у р с и (апатити, фосфорити,
сірка, солі тощо) є в Росії, Марокко, Китаї, США, Західній Сахарі,
Австралії, Тунісі, Перу. Значні запаси сірки залягають у надрах Росії,
Польщі, України, Іраку, США, Мексики, Чилі.
М і н е р а л ь н і т е х н і ч н і р е с у р с и мають унікальні фізичні
властивості й тому є дуже цінними для економіки. Наприклад, алмаз
— найтвердіший з мінералів, азбест — вогнестійкий і кислототривкий,
графіт — вогнестійкий, пластичний, хімічно інертний, слюда — не
проводить електричного струму.
Найбільш відомі родовища алмазів зосереджено в Африці (понад 90%
світового видобутку). Лідерами з видобування алмазів є ПАР, Росія,
США, Бразилія, Індія. Великі родовища азбесту є в Росії, Китаї, Канаді,
США, Японії, ПАР. Промислові родовища графіту зосереджено в Росії,
Китаї, Чехії, Індії, Швеції, Мексиці, Мадагаскарі. Слюда є в надрах
Індії, Бразилії, США, Росії, Канади.
English     Русский Rules