Тема 3. Товарне виробництво. Товар і гроші Лекція 2: Вартість товару, еволюція форм вартості
Питання лекції
Мета заняття:
1 Питання
Взаємозв'язок вартості і споживчої вартості товару
Величина вартості товару
Індивідуальний робочий час
Суспільно-необхідний робочий час
Приклад формування СНРЧ
Фактори, що впливають на величину вартості товару
Продуктивність та Інтенсивність праці
Вплив продуктивності та інтенсивності праці на величину вартості товарів
Еволюція форми вартості
Форма вартості - це форма прояву вартості у процесі обміну
Форми вартості
Форми вартості
Недоліки повної або розгорнутої Форми вартості
Форми вартості
Недоліки загальної Форми вартості
Форми вартості
Вимоги до матеріалу, що використовується у якості грошей
Сутність і функції грошей
Гроші, та їх функції
Функції грошей
Міра вартості
Засіб обігу
ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ
Закон грошового обігу
Обсяг грошової маси
Засіб нагромадження
Засіб платежу
Світові гроші
Висновки по 2 питанню
Закон вартості
Функції Закону Вартості
Механізм дії Закону Вартості
Висновки по 3 питанню
Товарный фетишизм
Риси товарного фетишизму
Таємниця товарного фетишизму
Висновки
2.25M
Categories: economicseconomics financefinance

Тема 3. Товарне виробництво. Товар і гроші. Лекція 2: Вартість товару, еволюція форм вартості

1. Тема 3. Товарне виробництво. Товар і гроші Лекція 2: Вартість товару, еволюція форм вартості

ТЕМА 3. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО. ТОВАР І
ГРОШІ
Лекція 2: Вартість товару, еволюція форм
вартості
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
14.10.16 22:11:50
1

2. Питання лекції

ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ
1. Величина вартості товару, форми вартості та
їх еволюція
2. Сутність і функції грошей
3. Закон вартості – економічний закон
товарного виробництва
4. Товарний фетишизм.
14.10.16 22:11:50
2

3. Мета заняття:

розкрити
еволюцію форм вартості товару
вивчити функції грошей
розглянути сутність закону товарного
виробництва
14.10.16 22:11:50
3

4. 1 Питання

Величина вартості товару, форми вартості
та їх еволюція
14.10.16 22:11:50
4

5. Взаємозв'язок вартості і споживчої вартості товару

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВАРТОСТІ І СПОЖИВЧОЇ
ВАРТОСТІ ТОВАРУ
Товар
Вартість
Споживча
вартість
Абстрактна
праця
Конкретна
праця
Протиріччя
Приватна
праця
Суспільна
праця
Ринковий обмін
14.10.16 22:11:50
5

6. Величина вартості товару

ВЕЛИЧИНА ВАРТОСТІ ТОВАРУ
Вартість товару (нім. Wert) – втілена в товарі
абстрактна праця
Мірою
вартості праці, й,
вартості товару є робочий час.
відповідно,
Індивідуальний
Робочий
час
Суспільно необхідний
14.10.16 22:11:50
6
мірою

7. Індивідуальний робочий час

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС
- час, що витрачає окремий виробник для
виробництва одиниці товару.
Суспільна
вартість товару не може визначатися
індивідуальним
робочим
часом.
Вона
має
визначатися суспільно-необхідним робочим часом.
14.10.16 22:11:51
7

8. Суспільно-необхідний робочий час

СУСПІЛЬНО-НЕОБХІДНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС
- час, що необхідний для виробництва товару за
даних суспільно необхідних умов виробництва, наявних
технологій,
середнього
рівня
майстерності
і
інтенсивності праці.
Суспільно-необхідні умови виробництва –
умови, за яких виробляється основна маса
товарів даного виду.
14.10.16 22:11:51
8

9. Приклад формування СНРЧ

ПРИКЛАД ФОРМУВАННЯ СНРЧ
Групи
товаровироб
ників
Обсяг
виробництва
шт.
Індивідуальні
витрати часу
на одиницю
товару
Суспільнонеобхідний
робочий час
Найкращі
100
3
4
Середні
600
4
4
Найгірші
200
5
4
14.10.16 22:11:51
9

10. Фактори, що впливають на величину вартості товару

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА
ВЕЛИЧИНУ ВАРТОСТІ ТОВАРУ
14.10.16 22:11:51
10

11. Продуктивність та Інтенсивність праці

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ
Продуктивність
виробляється в
ефективності праці.
праці - кількість товару, що
одиницю часу. Є показником
На продуктивність праці впливають:
- Якість засобів виробництва.
- Організація праці.
- Кваліфікація робітників.
- Природні умови виробництва
Інтенсивність
праці - витрати робочої сили в
одиницю часу (показник напруженості праці).
14.10.16 22:11:51
11

12. Вплив продуктивності та інтенсивності праці на величину вартості товарів

ВПЛИВ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ
ПРАЦІ НА ВЕЛИЧИНУ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ
За 1 годину = 10 одиниць => 1 одиниця = 6 хвилин
За робочий день 8 годин = 10*8 = 80 одиниць => 6*80 =
480 хвилин
Продуктивність праці
зросла у двічі
Інтенсивність праці зросла
у двічі
За 1 годину = 20 одиниць => 1
одиниця = 3 хвилин
За 1 годину = 20 одиниць => 1
одиниця = 6 хвилин
За робочий день 8 годин =
За робочий день 8 годин =
20*8 = 160 одиниць => 3*160 = 20*8 = 160 одиниць => 6*160 =
480 хвилин
960 хвилин
Зміна ПП змінює вартість
одиниці товару, але не змінює
вартості усього випуску
Зміна ІП не змінює вартості
одиниці товару, але змінює
вартість усього випуску
14.10.16 22:11:51
12

13. Еволюція форми вартості

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМИ ВАРТОСТІ
Вартість
- властивість речі, яку можна виявити
лише в процесі обміну, коли один продукт праці
прирівнюється до іншого.
Джерелом вартості є — жива праця робітників
14.10.16 22:11:51
13

14. Форма вартості - це форма прояву вартості у процесі обміну

ФОРМА ВАРТОСТІ - ЦЕ ФОРМА ПРОЯВУ
ВАРТОСТІ У ПРОЦЕСІ ОБМІНУ
1.
Проста, одинична або випадкова ФВ
2. Повна або розгорнута ФВ
3. Загальна ФВ
4. Грошова ФВ
14.10.16 22:11:51
14

15. Форми вартості

ФОРМИ ВАРТОСТІ
Проста, одинична, або випадкова
X товару А = Y товару В
20 аршин полотна = 1 сюртуку
А – у відносній формі вартості
В – у еквівалентній формі
14.10.16 22:11:51
15

16. Форми вартості

ФОРМИ ВАРТОСТІ
Повна, або розгорнута форма
вартості
X товару А = Y товару В
або = Z товару С
або = К товару D
20 аршин полотна = 1 сюртукові
або = 10 кг чаю
або = 4 кг кави і т.д.
А – у відносній формі вартості
В, С, D – у еквівалентній формі
14.10.16 22:11:51
16

17. Недоліки повної або розгорнутої Форми вартості

НЕДОЛІКИ ПОВНОЇ АБО РОЗГОРНУТОЇ
ФОРМИ ВАРТОСТІ
1.
Велика кількість товарів еквівалентів, через
що вартість кожного товару не отримувала
закінченого вияву;
2.
Вартість
кожного
товару
не
мала
загальнозначущого вияву;
3. Безпосередній обмін одного товару на іншій
наштовхувався на тісні кордони.
14.10.16 22:11:51
17

18. Форми вартості

ФОРМИ ВАРТОСТІ
загальна форма вартості
2 сокири
1 мішок зерна
= 1 вівця
3 пари чобіт
X товару А
Y товару В
Z товару С
К товару D
А, В, С– у відносній формі вартості
D – у еквівалентній формі
14.10.16 22:11:51
18

19. Недоліки загальної Форми вартості

НЕДОЛІКИ ЗАГАЛЬНОЇ ФОРМИ ВАРТОСТІ
1.
Роль загального еквівалента виконували різні
товари - шкури, хутра, худоба, мушлі.
2.
Товари, що виконували роль загального
еквівалента, як правило, були важко подільні,
незручні при обміні,, неоднорідні, їх було складно
транспортувати
3. На різних ринках і в різний час роль загального
еквівалента виконували різні товари.
14.10.16 22:11:51
19

20. Форми вартості

ФОРМИ ВАРТОСТІ
Грошова форма вартості
2 сокири
1 мішок зерна
= 1 г золота.
З пари чобіт
X товару А
Y товару В
Z товару С
Металеві гроші
А, В, С, – у відносній формі вартості
Металеві гроші – у еквівалентній формі вартості
14.10.16 22:11:51
20

21. Вимоги до матеріалу, що використовується у якості грошей

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛУ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ЯКОСТІ ГРОШЕЙ
Стабільність
Портативність
Зносостійкість
Однорідність
Подільність
Взнаваємість
14.10.16 22:11:51
21

22.

Висновки по 1 питанню
1. Вартість – втілена в товарі абстрактна суспільна праця
2. Джерелом вартості товару є суспільно необхідна праця
товаровиробників
14.10.16 22:11:52
22

23. Сутність і функції грошей

2 питання
СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
14.10.16 22:11:52
23

24. Гроші, та їх функції

ГРОШІ, ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
Гроші - це особливий товар, який виконує роль
загального еквівалента.
14.10.16 22:11:52
24

25. Функції грошей

ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
Міра вартості
Засіб обігу
Засіб платежу
Засіб нагромадження
Світові гроші
14.10.16 22:11:52
25

26. Міра вартості

МІРА ВАРТОСТІ
Гроші
є засобом виміру вартості усіх товарів.
Вартість товару, виражена у грошах є ціною товару.
Для виконання цієї функції не потрібні наявні гроші
З даною функцією пов'язаний масштаб цін.
14.10.16 22:11:52
26

27. Засіб обігу

ЗАСІБ ОБІГУ
- здатність грошей бути посередником в обміні
товарів
Виконання функції здійснюється за формулою Т-Г-Т.
Акт купівлі-продажу призводить до розриву у часі та
просторі.
Металеві гроші в обігу можуть бути замінені
неповноцінними кредитними та паперовими грошима
(векселями, банкнотами, асигнаціями і т.і.).
14.10.16 22:11:52
27

28. ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ

V
P
М
Q
M – кількість грошей
V – швидкість обігу грошей
P – рівень цін
Q – кількість товарів та послуг
14.10.16 22:11:52
28

29. Закон грошового обігу

ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ
Встановлює
кількість грошей необхідних для
обігу.
Кількість грошей необхідних для обігу дорівнює
сумі цін усіх товарів поділеної на швидкість обігу
грошової одиниці
М = P*Q / V,
де
М – кількість грошей, необхідна для обігу
V - швидкість обігу грошової одиниці
Р – ціни товарів
Q - кількість усіх товарів
14.10.16 22:11:52
29

30. Обсяг грошової маси

ОБСЯГ ГРОШОВОЇ МАСИ
Р К П ВП
Г
Шо
Г кількість грошових одиниць, необхідних для обігу;
Р – сума цін товарів;
К – сума цін товарів, проданих в кредит, платежі за
якими виходять за межі даного періоду;
П – сума цін товарів, платежі за якими наступили;
ВП – сума взаємо-погашаємих платежів;
Ш - швидкість обігу грошей.
14.10.16 22:11:53
30

31. Засіб нагромадження

ЗАСІБ НАГРОМАДЖЕННЯ
Виконуючи
дану функцію гроші тимчасово виходять з
процесу обігу та накопичуються у вигляді скарбів.
Накопичення може відбуватися у двох формах
- у готівковій формі (золото, паперові гроші)
- У безготівковій формі (депозити)
Завдяки
цій функції гроші переносять свою
купівельну спроможність на майбутній період.
14.10.16 22:11:53
31

32. Засіб платежу

ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ
Виникає
з розвитком кредитних відносин та
обслуговує продаж товарів з відстрочкою платежу.
В даній функції акт купівлі-продажу розривається
в часі та у просторі.
Гроші виконують дану функцію при виплаті зарплати,
дивідендів, відсотків, оплату комунальних послуг і т.і.
14.10.16 22:11:53
32

33. Світові гроші

СВІТОВІ ГРОШІ
Дану
функцію гроші виконують виходячи за
межі національної економіки та обслуговуючи
міжнародну торгівлю.
Раніше цю роль виконували золото та
срібло.
Зараз - вільноконвертовані валюти
14.10.16 22:11:53
33

34.

ЗАПАСИ ЗОЛОТА У СВІТІ
США
8139 тон
(24,3%
світових
запасів)
Німеччина
– 3469 тон
(10,4%
світових
запасів)
Франція
– 3024
тон (9,0%
світових
запасів)
У світі нагромаджено приблизно
91 тис. тон золота
14.10.16 22:11:53
34

35. Висновки по 2 питанню

ВИСНОВКИ ПО 2 ПИТАННЮ
1.Гроші
виникли як наслідок розвитку
товарного виробництва
2.В економіці гроші виконують властиві їм
функції
14.10.16 22:11:53
35

36.

3 питання
Закон вартості – економічний закон товарного
виробництва
14.10.16 22:11:53
36

37. Закон вартості

ЗАКОН ВАРТОСТІ
- основний закон товарного виробництва, що
встановлює пропорції обміну товарів на ринку
відповідно до рівності втілених у них вартостей,
або суспільно-необхідного робочого часу.
14.10.16 22:11:53
37

38. Функції Закону Вартості

ФУНКЦІЇ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ
1)
розподіл і переміщення засобів виробництва і
трудових ресурсів між галузями та регіонами;
2) регулювання пропорцій суспільного виробництва
та обміну;
3) диференціація товаровиробників
14.10.16 22:11:53
38

39. Механізм дії Закону Вартості

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ
Регулює товарне виробництво через систему
ринкових цін, які можуть відхилятися від вартості
внаслідок дії попиту та пропозиції.
Попит
дорівнює пропозиції - ціна співпадає з вартістю
товару
Попит вище за пропозицію - ринкова ціна перевищує
вартість товару
Попит менший за пропозицію - ринкова ціна нижча за
вартість
14.10.16 22:11:53
39

40. Висновки по 3 питанню

ВИСНОВКИ ПО 3 ПИТАННЮ
1. Закон вартості є стихійним регулятором
усього суспільного виробництва.
2. Закон вартості є
основним законом
товарного виробництва
14.10.16 22:11:53
40

41.

4 питання
Товарний фетишизм
14.10.16 22:11:54
41

42. Товарный фетишизм

ТОВАРНЫЙ ФЕТИШИЗМ
- панування речей над людьми.
французьке fеtiche — фетиш, ідол,
португальське feitiço — колдовство, амулет
В умовах товарного виробництва люди вважають, що
їх доля залежить від поведінки вироблених ним
самим товарів на ринку.
Отже, не люди панують над продуктами своєї праці,
а продукти праці, став товарами, підпорядковують
своїх творців.
14.10.16 22:11:54
42

43. Риси товарного фетишизму

РИСИ ТОВАРНОГО ФЕТИШИЗМУ
Персоніфікація
речей – речі з неживих предметів
перетворюються на самостійних суб'єктів, наділеними
особливою суспільною силою.
Уречевлення осіб – означає, що люди стали
придатками речей, виконувачами їх волі. Із стану
суб'єктів суспільних відносин вони перетворились в
пасивних виконувачів волі речей.
14.10.16 22:11:54
43

44. Таємниця товарного фетишизму

ТАЄМНИЦЯ ТОВАРНОГО ФЕТИШИЗМУ
Виробник
не бачить зв'язку між суспільними
відносинами та вартістю. Йому здається, що речі
панують над ним.
У дійсності над виробниками панує система
виробничих відносин у вигляді речей, через їх вартість.
14.10.16 22:11:54
44

45. Висновки

ВИСНОВКИ
1. Товарний фетишизм – уречевлення виробничих
відносин між людьми в умовах товарного виробництва
2. Фетишизація відносин людей підсилюється із
розвитком товарної форми продукту і досягає найбільш
повного свого розвитку в грошах, стаючи грошовим
фетишизмом.
14.10.16 22:11:54
45

46.

Дякую за увагу !
14.10.16 22:11:54
46
English     Русский Rules