ТЕМА 10: ТОРГОВИЙ КАПІТАЛ І ТОРГОВИЙ ПРИБУТОК
Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Формування торгового капіталу
Особливості лихварського капіталу
Особливості первісного нагромадження капіталу в Україні
Кругооборот промислового капіталу
Важливо!!!
Поступово з економічним розвитком відбувається
В чому полягає відокремлення товарного капіталу у товарно-торговий?
Товарний і торговий капітал різні!!!
Чому необхідне відокремлення торгового капіталу?
Чому не промисловий капітал обслуговує сферу обігу?
Сутність торгового капіталу
Торговий капітал -
Чому торговий капітал приймає форму самостійного виду капіталу?
Чому торговий капітал приймає форму самостійного виду капіталу?
Переваги для промислового капіталу від функціонування торгового капіталу
Переваги для суспільного капіталу від функціонування торгового капіталу
Склад торгового капіталу
Де джерело зростання торгового капіталу?
Де джерело додаткової вартості торгового капіталу?
Торговий прибуток -
Формування середньої норми прибутку як у промисловості, так і в торгівлі
Розмір отриманого прибутку
Механізм формування торгового прибутку
Ціна виробництва
Висновки по першому питанню
2 питання
Витрати обігу
Додаткові витрати обігу - витрати, обумовлені продовженням і завершенням процесу виробництва в сфері обігу
Особливість додаткових витрат
Чисті витрати
Приклад розподілу прибутку
Ціна виробництва
Висновки по другому питанню
3 питання
Сучасні форми торгівлі
Внутрішня торгівля
Зовнішня торгівля
Зовнішня торгівля
Роздрібна торгівля
Оптова торгівля – збут товарів великими партіями
Важливо!!!
Біржа –
Висновки по третьому питанню
Дякую за увагу!
946.66K
Categories: economicseconomics financefinance

Тема 10. Торговий капітал і торговий прибуток. Лекція 1. Торговий капітал як відокремлена частина промислового капіталу

1. ТЕМА 10: ТОРГОВИЙ КАПІТАЛ І ТОРГОВИЙ ПРИБУТОК

Лекція 1 Торговий капітал як відокремлена
частина промислового капіталу
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.

2. Питання лекції:

2
Питання лекції:
1. Сутність торгового капіталу та механізм
утворення торгового прибутку
2. Додаткові і чисті витрати обігу
3. Сучасні форми торгівлі, товарні біржи
14.10.16

3. Мета заняття:

3
Мета заняття:
з’ясувати сутність торгового капіталу, його
особливості, роль і місце в економічній структурі
капіталізму
скласти чітке уявлення про джерело торгового
прибутку і механізм його утворення.
14.10.16

4. 1 питання

4
1 питання
Сутність торгового капіталу та механізм утворення
торгового прибутку
14.10.16

5. Формування торгового капіталу

5
Формування
торгового капіталу
Торговий капітал був історичним попередником
промислового капіталу
Існував задовго до виникнення капіталізму в
рабовласницькому і феодальному суспільствах у
формі лихварського капіталу
Виступав як незалежна і самостійна форма
капіталу
14.10.16

6. Особливості лихварського капіталу

6
Особливості
лихварського капіталу
Формування великих прибутків (виступає
одним із джерел утворення промислових
підприємств та формування промислового
капіталу)
Розорення дрібних виробників (призводить
до формування класу найманих робітників)
Лихварський капітал сприяв первісному
нагромадженню капіталу
14.10.16

7. Особливості первісного нагромадження капіталу в Україні

7
Особливості первісного
нагромадження капіталу в Україні
роздержавлення і приватизація майна державних
підприємств
розкрадання державного майна
створення фіктивних підприємницьких структур
хабарництво державних чиновників
податкові пільги для «своїх»
формування тіньового капіталу
14.10.16

8. Кругооборот промислового капіталу

8
.
3 стадія
реалізації
Г‘ Г
1 стадія
авансування
ПП
Т‘
Т
ЗВ
ЗП
РС
…в…
2 стадія
виробництва
14.10.16

9. Важливо!!!

9
Важливо!!!
Кожна з функціональних форм капіталу здійснює
свій кругообіг і виконує особливі функції. Це і визначає
можливість відокремлення їх у відносно самостійні
форми капіталу.
14.10.16

10. Поступово з економічним розвитком відбувається

10
Поступово з економічним
розвитком відбувається
відокремлення частки промислового капіталу у
формі товарного капіталу (Т'–Г')
перетворення товарного капіталу в особливий
торговий капітал
перетворення функції товарного капіталу у функцію
особливої групи – торгових капіталістів
14.10.16

11. В чому полягає відокремлення товарного капіталу у товарно-торговий?

11
В чому полягає відокремлення
товарного капіталу у товарноторговий?
товарний капітал Т´–Г´ здійснює самостійний
кругообіг Г–Т–Г´;
зі всього класу капіталістів виділяється особлива
група, яка робить перетворення товарного капіталу на
грошовий своєю спеціальністю;
грошовий капітал розподіляється між торговцями і
промисловцями.
14.10.16

12. Товарний і торговий капітал різні!!!

12
ТОВАРНИЙ КАПІТАЛ
- одна з
функціональних форм
промислового капіталу.
Виступає у вигляді
певної суми товарів і
втіленої в них вартості та
додаткової вартості
ТОРГОВИЙ КАПІТАЛ
- капітал, який
обслуговує процес
перетворення товарної
вартості у грошову в сфері
обігу
14.10.16

13. Чому необхідне відокремлення торгового капіталу?

13
Чому необхідне відокремлення
торгового капіталу?
для функціонування промислового капіталу
потрібна єдність виробництва і обігу
фази обігу потребують додаткових витрат
капіталу на транспортування, зберігання, упаковку
товару
додаткові витрати потрібні для зміни форми
вартості (товарної на грошову)
14.10.16

14. Чому не промисловий капітал обслуговує сферу обігу?

14
Чому не промисловий капітал
обслуговує сферу обігу?
Обслуговування обігу самим промисловим
капіталом недоцільно через додаткове відволікання
коштів із сфери виробництва
Інакше потрібно буде скоротити масштаби
продуктивного капіталу і за цей рахунок забезпечити
реалізацію товару
14.10.16

15. Сутність торгового капіталу

15
Сутність
торгового капіталу
.
Тор
кап говий
іта
л
Виступає як
відокремлена
частина промислового
капіталу
Перетворює товарний
капітал у грошовий
14.10.16

16. Торговий капітал -

16
Торговий капітал -
- частина промислового капіталу, що
відокремилася, авансується торговими
капіталістами і функціонує тільки у сфері обігу
14.10.16

17. Чому торговий капітал приймає форму самостійного виду капіталу?

17
Чому торговий капітал приймає
форму самостійного виду капіталу?
торговець авансує гроші (капітал обігу), вартість
якого зростає як капітал
торговий капітал функціонує виключно для
перетворення товару у гроші
власники торгового капіталу – особлива група
капіталістів, що функціонують тільки у сфері обігу
Відокремлення
торгового
капіталу
відбувається
в
інтересах
промислового
капіталу через те що
не відволікає промисловий капітал на
процес обігу
не
скорочує
виробництво
додаткової
вартості
14.10.16

18. Чому торговий капітал приймає форму самостійного виду капіталу?

18
Чому торговий капітал
приймає форму
самостійного виду
капіталу?
торговець авансує грошовий капітал (капітал
обігу), вартість якого зростає як капітал
функціонує торговий капітал виключно для
перетворення товару в гроші
власники торгового капіталу – особлива група
капіталістів, що функціонують тільки в сфері обігу
14.10.16

19. Переваги для промислового капіталу від функціонування торгового капіталу

19
Переваги для промислового капіталу
від функціонування торгового капіталу
Зменшення потреби в обсязі капіталу для реалізації
товарів за рахунок спеціалізації
Збільшення продуктивного капіталу (за рахунок
зменшення часу обігу)
Збільшення продуктивного капіталу через зменшення
капіталу обігу
14.10.16

20. Переваги для суспільного капіталу від функціонування торгового капіталу

20
Переваги для суспільного капіталу
від функціонування торгового капіталу
зменшує розміри суспільного капіталу
прискорює обіг суспільного капіталу
сприяє скороченню часу обігу
зменшує ту частину суспільного капіталу, яка має
постійно знаходитись у сфері обігу
14.10.16

21. Склад торгового капіталу

21
Склад торгового капіталу
капітал обігу, авансований на купівлю товару
капітал, авансований на обслуговування
процесу продажу товару
14.10.16

22. Де джерело зростання торгового капіталу?

22
Де джерело зростання
торгового капіталу?
Функціональні форми торгового капіталу
- товарна
- грошова
Стадії руху торгового капіталу
- купівля товарів Г–Т
- продаж товарів Т–Г´
Специфічні риси руху торгового капіталу створюють
видимість його самостійності, незалежності від сфери
виробництва, а також те, що джерело його зростання
знаходиться в самій сфері обігу
14.10.16

23. Де джерело додаткової вартості торгового капіталу?

23
Де джерело додаткової
вартості торгового капіталу?
в кругообігу торгового капіталу Г–Т–Г´ реалізується
вартість і додаткова вартість створена в процесі
виробництва
14.10.16

24. Торговий прибуток -

24
Торговий прибуток -
особлива, перетворена форма додаткової вартості,
її джерелом є неоплачена праця найманих
робітників, зайнятих у сфері матеріального
виробництва
14.10.16

25. Формування середньої норми прибутку як у промисловості, так і в торгівлі

25
У промисловість авансовано 900 грн.
Кав = 900 грн. (720с + 180v)
норма додаткової вартості m’ = 100%
вартість продукту 1080 грн.
720с + 180v + 180m = 1080w
Норма прибутку промислового капіталу
m
p
100%
c v
180
p
100%
900
20%
У торгівлю авансовано 100 грн.
Весь авансований капітал 1000 грн. (900+100)
Середня норма прибутку промислового і торгового
капіталу 18%
p
180
100%
1000
14.10.16

26. Розмір отриманого прибутку

26
маса прибутку промисловців не 180грн., а 162грн.
(не 20%, а 18% від 900грн.)
маса прибутку торговців – 18грн. (18% від
100грн.)
Таким чином, суспільна вартість виробництва
складається із наступних елементів:
капіталістичні витрати виробництва
промисловий прибуток
торговий прибуток
Створена в процесі виробництва m (180 грн.)
розподіляється між промисловцем та торговцем за
законом середньої норми прибутку
14.10.16

27. Механізм формування торгового прибутку

27
Механізм формування торгового
прибутку
Торговий капітал приймає участь у міжгалузевій
конкуренції
Торговий прибуток не може бути ні чим іншим,
як частиною додаткової вартості, якою промислові
капіталісти “поступаються” торгівцям за реалізацію
своїх товарів
14.10.16

28. Ціна виробництва

28
Ціна виробництва
відокремлення товарного капіталу в торговий
припускає виникнення двох різних по своєму рівню
цін виробництва
ціна виробництва роздвоюється на ціну
виробництва для промисловців, і дійсну ціну
виробництва, яка включає і торговий прибуток
Ц = (С + V) + Рср. пром. + Рср. торг.
14.10.16

29. Висновки по першому питанню

29
Висновки
по першому питанню
Виділення торгового капіталу в самостійну форму
капіталу сприяє прискоренню обігу промислового
капіталу
Виникнення торгового капіталу об’єктивно
обумовлене та економічно доцільне
Торговий капітал є відокремленою частиною
промислового капіталу, і функціонує тільки у сфері
обігу
14.10.16

30. 2 питання

30
2 питання
Додаткові та чисті витрати обігу
14.10.16

31. Витрати обігу

31
Витрати обігу
Витрати обігу – це витрати у грошовій формі,
пов’язані з процесом обігу, реалізацією
товарів та послуг
додаткові витрати
чисті витрати
14.10.16

32. Додаткові витрати обігу - витрати, обумовлені продовженням і завершенням процесу виробництва в сфері обігу

32
Додаткові витрати обігу - витрати,
обумовлені продовженням і завершенням
процесу виробництва в сфері обігу
витрати на продуктивні операції:
транспортування
зберігання
сортування
фасування
упакування та ін.
Продовжують процес виробництва у сфері
обігу
14.10.16

33. Особливість додаткових витрат

33
Особливість додаткових витрат
Праця, затрачена на ці процеси є продуктивною
При виконанні операцій створюється як вартість (в
т.ч. і додаткова), так і споживна вартість
Відшкодування капіталу, витраченого на додаткові
витрати обігу, загалом нічим не відрізняється від
відшкодування продуктивного капіталу
14.10.16

34. Чисті витрати

34
це витрати, що обумовлені самим процесом
купівлі-продажу і необхідні для перетворення
вартості з товару в гроші або з грошей у товар
на утримання торговельних приміщень
оплату праці торгових працівників і службовців
утримання апарату інформації
ведення бухгалтерії,
рекламу та ін.
Операції є непродуктивними, працівники, які
виконують їх не створюють ні вартості, ні додаткової
вартості
14.10.16

35. Приклад розподілу прибутку

35
Приклад розподілу прибутку
У промисловість авансовано 900 грн.
У торгівлю авансовано 100 грн.
К ав = 1000 грн. (промисловість 900, торгівля 100)
Середня норма прибутку промислового і
торгового капіталу 18%
Чисті витрати обігу 50 грн.
Додаткова вартість, що буде поділена між
промисловим і торговим капіталом 130 грн. (180-50)
(180 50)
p
100% 12,38%
900 100 50
14.10.16

36. Ціна виробництва

36
Ціна виробництва
Середній прибуток промисловця складе 111,43
грн. (12,38% від 150 грн.)
Ціна, по якій куплять товари торгівці, буде рівною
1011,43 грн. (900+111,43)
Продажна ж ціна складе 1080 грн. (900+111,43 +
50 + 18,57), тобто буде відповідати дійсній ціні
виробництва
14.10.16

37. Висновки по другому питанню

37
Висновки по другому питанню
торговий капітал не знижує середньої норми
прибутку, а сприяє її підвищенню
чисті витрати обігу є прямим відрахуванням із
сукупної додаткової вартості
функціонування торгового капіталу посилює
процес концентрації капіталу та усуспільнення
праці в сфері обігу
14.10.16

38. 3 питання

38
3 питання
Сучасні форми торгівлі, товарні біржі
14.10.16

39. Сучасні форми торгівлі

39
.
Сучасні форми торгівлі
Внутрішня торгівля
Форми
торгівлі
Зовнішня торгівля
Роздрібна торгівля
Оптова торгівля
14.10.16

40. Внутрішня торгівля

40
Внутрішня торгівля
– реалізація товарів в межах національної
митної території
14.10.16

41. Зовнішня торгівля

41
Зовнішня торгівля
– торгівля даної країни, її господарських суб’єктів з
другими країнами, базується на міжнародному поділі
праці
виступає засобом економічних зв’язків між
державами, які входять у світовий економічний простір
є ареною конкурентної боротьби за ринки збуту,
джерела сировини і сфери застосування капіталу.
14.10.16

42. Зовнішня торгівля

42
Зовнішня торгівля
Зовнішня торгівля кожної країни включає експорт
(вивіз) та імпорт (ввіз) товарів. Співвідношення між
ними називається торговим балансом
Потоки експорту та імпорту можна розглядати
у натурально-речовому аспекті
у вартісному аспекті
У натурально-речовинному аспекті велике значення
має структура експорту (перевага в експортному потоці
сировинної продукції, або наукомісткої)
14.10.16

43. Роздрібна торгівля

43
Роздрібна торгівля
– реалізація товарів і послуг безпосередньо
споживачам.
У результаті роздрібної торгівлі товари виходять
із сфери обігу і надходять до сфери споживання .
14.10.16

44. Оптова торгівля – збут товарів великими партіями

44
.
Оптова торгівля – збут
товарів великими партіями
здійснює посередницькі функції між
промисловими і роздрібними торгівцями
пов’язує між собою райони виробництва товарів з
районами їх споживання
організує реалізацію товарів, вироблених у
промисловості та сільському господарстві
формує замовлення виробництву і забезпечує
постачання товарів роздрібній торгівлі
14.10.16

45. Важливо!!!

45
Важливо!!!
При оптовій торгівлі продані товари, переходячи від
одного підприємця до іншого та не залишають
каналів обігу
14.10.16

46. Біржа –

46
Біржа –
це оптовий ринок, на якому торгують не наявними
товарами, а за зразками й стандартами
Види бірж
Відкрита біржа
Відкрита біржа змішаного типу
Біржа закритого типу
Ф'ючерсна біржа
«Паперова» строкова товарна біржа
14.10.16

47. Висновки по третьому питанню

47
Висновки по третьому питанню
Виділяють наступні сучасні форми торгівлі –
внутрішня, зовнішня, роздрібна та оптова
Важливим інститутом оптової торгівлі є товарна
біржа
Торговий капітал, будучи необхідним елементом
процесу відтворення виробництва, разом з тим
порушує пропорції між складовими частинами
суспільного
капіталу,
сприяє
зниженню
його
ефективності.
14.10.16

48. Дякую за увагу!

48
Дякую за увагу!
.
14.10.16
English     Русский Rules