Нарық
Нарық қызметтері
Нарықтық жүйенің негізгі белгілері мыналар:
Артықшылығы
Кемшіліктері
vk.com/economics_kz
Сау болыңыздар!
962.16K
Category: economicseconomics

Нарық. Экономикалық мақсаты бойынша

1. Нарық

2.

экономик
а
лық мақс
Нарық
аты бойы
нш
а:
• Тұтыну тауарлары мен қызметтер нарығы
• Өнеркәсіпке арналған тауарлар нарығы
• Ноу-хау нарығы
• Шикізат нарығы
• Еңбек нарығы
• Құнды қағаздар нарығы және т.б.

3.

Нарық
географи
ялық орн
аласуына
бойынша
:
• Жергілікті нарық
• Ұлттық нарық
• Әлемдік нарық

4.

Нарық
салалық
бағыты б
ойынша:
• Автокөлік нарығы
• Мұнай нарығы
• Компьютер нарығы
және т.б.

5. Нарық қызметтері

1) Ақпараттық қызмет
2) Делдалдық қызмет
3) Баға белгілеу қызметі
4) Реттеушілік қызметі
5) Санациялық қызмет

o
і
t
a
n
a
s
.
лат
е
у
а
с
,
у
е
д
м
ру
ы
ықт

6. Нарықтық жүйенің негізгі белгілері мыналар:

• өндіріс құрал жабдықтарының жеке меншіктің
қолында болуы;
• кәсіпкерлік еркіндіктің болуы;
• экономикалық байланыстарда
пайданың көзделуі;
• экономикалық коньюктураға
нарықтың өзін- өзі реттеуі;
•өндірушілер жұмысына
мейлінше аз араласу.
мемлекет
тек
соңғы
байланысты
тарапынан

7. Артықшылығы

- өзгеретін жағдайларға тез бейімделу және
икемделу;
- шығындарды азайту және пайданы көбейту
мақсатымен жаңа технологияларды оперативті
қолдану;
- шешім қабылдауда, келісім жасауда өндірушілер
мен тұтынушылардың тәуелсіздігі;
- әр түрлі қажеттіліктерді керекті мөлшерде және
жоғары сапамен қанағаттандыру қабылеті.

8. Кемшіліктері

нарық еңбек пен табысқа құқықтық кепіл
бермейді

9. vk.com/economics_kz

10. Сау болыңыздар!

English     Русский Rules