Нарық механизмі
Нарық механизмінің негізгі элементтері
Көрінбейтін қол
- Бұл нарыққа кіру де, шығу да оңай
- Сатушылар өзара баға туралы алдын ала келісіп ала алмайды, себебі нарықта сатушылар өте көп
Монополистік бәсеке
Монополистік бәсеке
Монополистік бәсеке
Олигополия
Монополистік бәсеке
Назарларыңызға рахмет !!!
1.01M
Categories: economicseconomics financefinance

Нарық механизмі

1. Нарық механизмі

2. Нарық механизмінің негізгі элементтері

- баға
- сұраныс пен ұсыныс
- бәсеке

3.

Бәсеке
Бәсеке – нарық субъектілерінің
пайданы
барынша
ұлғайтуға,
яғни қойылған мақсатты жүзеге
асыру жолында өндірістің аса
қолайлы
жағдайлары
үшін
кәсіпкерлердің
өзара
күресқатынастары ретінде көрінетін
экономикалық жарысы.

4. Көрінбейтін қол

- бәсеке
Адам Смит

5.

6.

“Мемлекет араласпау
керек” – деді А. Смит
Мемлекет

7.

Даму масштабы бойынша
- Жергілікті бәсеке
- Сала ішіндегі бәсеке
- Сала арасындағы бәсеке
- Ұлттық бәсеке
- Ғаламдық бәсеке

8.

Жүргізу әсеріне қарай
- Бағалық бәсеке
- Бағасыз бәсеке

9.

Ниеттері бойынша
- Адал ниетті бәсеке
- Адал ниетсіз бәсеке

10.

Бәсеке даму сипатына қарай
Жетілген бәсеке
Жетілмеген бәсеке

11.

ұқсас тауарларды
сататын көптеген
сатушылардың
арасында орын алады
Жетілген бәсеке

12. - Бұл нарыққа кіру де, шығу да оңай

- Ешқандай бір сатушы да, сатып алушы да нарық
тепе-теңдігіне әсер ете алмайды
- Тауарлардың ұқсас, біркелкі болғаны үшін,
тұтынушыға кімнен сатып алса да бәрібір
- Тұтынушылар нарықтағы бағаны жақсы біледі,
сол себепті сатушы тауар бағасын көтере
алмайды

13. - Сатушылар өзара баға туралы алдын ала келісіп ала алмайды, себебі нарықта сатушылар өте көп

- Тәуелсіз фирмалар көп
- Бағаны қадағалау жоқ. Бағаны
нарық белгілейді

14.

Бәсеке даму сипатына қарай
Жетілмеген бәсеке
•Тауар өндірушілер тауардың
бағасына әсер ете алады
• Тауар көлемі шектеулі
• Бұл нарыққа кіру мүмкіндігі шектелген

15. Монополистік бәсеке

Жетілмеген бәсеке
Монополистік бәсеке
Олигополия
Таза монополия

16. Монополистік бәсеке

17. Монополистік бәсеке

Жетілмеген бәсеке
Монополистік бәсеке
Олигополия
Таза монополия

18. Олигополия

Нарықта бірнеше ірі
сатушылардың бар болуымен
байланысты

19. Монополистік бәсеке

Жетілмеген бәсеке
Монополистік бәсеке
Олигополия
Таза монополия

20.

Монополия – ерекше тауардың бір
ғана сатушысы
Монопсония – тауарды бір ғана
сатып алушының болуы.

21. Назарларыңызға рахмет !!!

English     Русский Rules