Монополистік нарық
Мазмұны:
Сұрақтар:
Монополия жағдайындағы нарық
Монополия: жабық, табиғи және ашық
Монополия болу үшін керек шарттар:
Шектік көрсеткіштер:
Монополистің жиынтық түсімін максималдау
Сұраныс икемділігінің бағалық ролі
Монополистің әрекеті
Кез-келген фирма немесе монополист өзінің тауарының бағасына әсерін тигізсе,онда ол нақты экономикалық билікке ие болады
Бағалық дискриминация және нарықты саралау
Тақырыпты бекітуге арналған викторина
Есеп: ситуациалық есептер
Тест
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1.20M
Category: economicseconomics

Монополистік нарық

1. Монополистік нарық

Орындаған: Улыбаева Жанар
Абен Назерке
(логистика)
Тексерген: Дуламбаева Р.Т.

2. Мазмұны:

Қарастырылатын сұрақтар
Сұрақтарға жауаптар
Тақырыпты бекітуге арналған викторина
Есеп және тест
Қолданылған әдебиеттер тізімі

3. Сұрақтар:

Монополия
жағдайындағы нарық
Монополистің жиынтық түсімін
максималдау
Сұраныс икемділігінің бағалық ролі
Монополистің әрекеті
Бағалық дискриминация және
нарықты саралау

4. Монополия жағдайындағы нарық

Монополия - өндірісті, сауданы және
қызметтердің басқа да түрлерін жүргізу
үшін жеке тұлғаға, белгілі бір адамдар
тобына немесе мемлекетке берілетін
ерекше құқық
Басқаша сөзбен, монополия – бұл “жалғыз
сатушының нарығы”

5. Монополия: жабық, табиғи және ашық

Табиғи: белгілі бір өнімнің көлемін
бір фирманың өндіруі көп фирманың
өндіруінен арзанырақ шығуы
Жабық: құқықтық шектеулермен
бәсекелестіктен қорғалады
Ашық: бәсекелестіктен
қорғаныс жоқ

6.

Монополист - үлкен компания немесе
бірнеше компаниялар жиынтығы

7. Монополия болу үшін керек шарттар:

Нарық секторына кіру бөгеті болуы
(экономикалық, өндіріс масштабының
тиімділігі, жасанды, патенттер, лицензиялар )
Фирма монополия болады, егер өзінің тауарға
деген бағасын өзгерте алса (сұраныс қисығы
нарықтық күштің арқасында еңкіш болып келеді –
D сұраныс қисығы)

8.

P
Q
TR
TC
П
15
0
0
1000
-1000
13
200
2600
1900
700
11
400
4400
2500
1900
9
600
5400
3000
2400
7
800
5600
3800
1800
5
1000
5000
5300
-300

9.

Монополист бағаны өзі қоя алады, бірақ жоғары
баға қоя алмайды
Сбебісұраныс аз болады
Кесте арқылы жалпы шығын мен жалпы табысты
және пайданы таба аламыз, сол арқылы сұраныс D
қисығын көрсетеміз
MR=∆TR/∆Q

10. Шектік көрсеткіштер:

P
Q
TR
TC
П
15
0
0
1000
-1000
13
200
2600
1900
11
400
4400
9
600
7
5
MR
MC
700
13
4,5
2500
1900
9
3
5400
3000
2400
5
2,5
800
5600
3800
1800
1
4
1000
5000
5300
-300
-3
7,5
MC= ∆TC/∆Q
MR & MC кестеде тізбек арасында жазылған,
себебі олар екі көршілес тізбектен есептеледі

11.

MR &MC қисықтары шектеседі Q= 600 болғанда
және фирма пайдасы максималды боолғанда.
Соған байланысты сұраныс D p=9 сатылады

12. Монополистің жиынтық түсімін максималдау

Алдындағы мысалдағы шектік пайда мен шектік
шығын тауар шығару көлеміне сәйкесб пайда содан
максималды. П= TR – TC – өндіріс көлемінің
функциясы блып табылады. Ол максимумға жету
үшін нольге теңестірілуі және туындысы болу
қажет:
П`= TR` – TC` = 0
MR=MC

13.

Демек, өндіріс көлемінің оптималды көлемін
болуына шарт ол – фирманың шектік табысы оның
шектік шығынына тең болу керек, Q* нүктесінде
MR мен MC қиылысуы қажет
Q < Q* = MR>MC, П` = MR- MC >0
Q> Q* = MR< MC , П` = MR- MC <0

14. Сұраныс икемділігінің бағалық ролі

Ортақ кіріс: TR=p*Q
Формула:
MR=
English     Русский Rules