Мета
Хто такий юрист?
Основні юридичні професії
Маючи освіту юриста, можна працювати в:
Експерт-криміналіст
Оперативні працівники
Працівники прокуратури
Суддя
Нотаріус
Вимоги до юристів
Як стати юристом
Найвідоміші та найавторитетніші вищі навчальні заклади, які готують юристів
Спеціаліст, магістр з права після закінчення академії може займати такі посади
Національний університет імені Тараса Шевченка (м.Київ)
Національна юридична академія (м.Одеса)
Львівський національний університет імені І.Франка
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Щоб стати правоохоронцем, потрібно вступати до навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України
Література
2.91M
Category: lawlaw

Світ юридичних професій

1.

Світ юридичних
професій
Чумаченко Л.Д.- вчитель-методист вищої
категоріїЧаплинської спеціалізованої
школи

2. Мета

• Дати уявлення про юридичні професії та
основні повноваження представників.
• Ознайомити з вимогами, яким мають
відповідати особи, що збираються працювати
в галузі права.
• Визначити, які навчальні заклади здійснюють
підготовку юристів.

3. Хто такий юрист?

Спеціаліст, який має юридичні знання
Вміє вчиняти юридичні дії
Юрист це
Вміє складати юридичні документи
Приймає рішеня, які змінюють долю людей
Робота – є боротьбою за право

4. Основні юридичні професії

На службі держави:
Суддя, слідчий, працівник прокуратури,
нотаріус, експерт-криміналіст, оперативний
працівник
На недержавній службі:
Адвокат, юрисконсульт

5. Маючи освіту юриста, можна працювати в:

Юрист
Суд
Податкова
служба
Прокуратура
Міліція
Нотаріат
Органи
самоврядування
Адвокатура
юстиція
РАЦС

6.

Основні повноваження представників
юридичних професій
Слідчий
Проводить досудове
розслідування кримінальної
справи.
Збирає інформацію про скоєний
злочин.
Встановлює винуватця злочину.
Проводить допити, очні
ставки,вивчає документи.
З дозволу суду проводить обшук в
помешканні підозрюваного, на
місці його роботи.
Шукає і аналізує докази злочину.
У роботі слідчим допомагають
ЕКСПЕРТИ-КРИМІНАЛІСТИ.

7. Експерт-криміналіст

Спеціалісти різних галузей
науки;
досліджують відбитки пальців;
сліди гальмування автомобіля;
Пошкоджені відмичкою чи
сокирою двері, кулі та гільзи,
знайдені на місці злочину;
досліджувати можуть записки
чи документи (почерк),
бухгалтерські документи.

8. Оперативні працівники

Розшукують злочинців, затримують їх;
робота досить небезпечна, а від її
успіху залежить безпека нашого
існування;
іноді потрапляють під кулі чи ножі
злочинців;
часом йдуть в саме “пекло”.

9. Працівники прокуратури

Розслідування найтяжчих
злочинів;
контролюють правомірність дій
правоохоронців;
наглядають за тим ,як
провадять досудове слідство
слідчі всіх правоохоронних
органів;
після закінчення досудового
слідства, виконують роль
державних обвинувачів в суді;
нагляд за дотриманням прав
людини в усіх організаціях,
установах, на підприємствах.

10. Суддя

Розглядає справи не лише
кримінальні, а й цивільні, сімейні,
трудові;
При розгляді справи повинен бути
неупередженим, підкорятися тільки
закону;
Приймає рішення від імені законів
України;
Суддям надаються гарантії та
пільги, гарантовано недоторканість;
Водночас висуваються високі
вимоги щодо професійної
підготовки, знань і моральних
якостей.

11. Нотаріус

Засвідчує копії
документів,
заповіти,
довіреності.
Якщо документ
незаконний,
засвідчення не
відбувається.
Вирішує
питання
Спадщини.
в
Перевіряє
відповідність
документів
до вимог закону.
Пояснює особі,
яка підписує
документ
його зміст.

12.

Юристи на недержавній службі:
адвокат і юрисконсульт
Добровільне недержавне
професійне об’єднання,
Адвокатура
Забезпечує захист законних прав
та інтересів людей, організацій
І надає їм юридичну допомогу

13.

Адвокат та юрисконсульт
Допомагає скласти заяву, договір,
Інший юридичний документ
Захищає людей у разі кримінального
переслідування – як під час досудового
слідства, так і в суді
Участь адвоката – захисника в розгляді
справи – є обов’язковою
Якщо в громадянина немає коштів на
адвоката, держава гарантує захисника
Працює захисником в різних фірмах,
організаціях, де відстоює їхні інтереси
Таких працівників називають
юрисконсультами

14. Вимоги до юристів

Особисті
якості
Здібності слідопита,
повинен вміти
організовувати
власний психічний
стан, зібраний, точний
та організований,
принциповий, високий
рівень
відповідальності за
власну діяльність,
чуйний, емоційний,
врівноважений, вміє
слухати, говорити.
Професійні
якості
Повинен знати
кримінальне право,
кримінальний процес,
криміналістику і
педагогіку,
бухгалтерський облік і
судову балістику,
спеціальні наукові
знання у сфері
психології і тактики,
Все акумулюється в глибину, широту, мобільність, швидкість,
самостійність, цілеспрямованість, критичність,гнучкість.

15. Як стати юристом

Отримати вищу юридичну освіту
!
п'ятий крок
Вступити до вищих навчальних закладів,
які готують юристів
Четвертий крок
Розвивати в собі відповідні якості
Третій крок
Продовжити вивчення
правознавства в старшій школі
Оволодіння юридичної науки
на уроках правознавства
Другий крок
Перший крок

16. Найвідоміші та найавторитетніші вищі навчальні заклади, які готують юристів

Національна юридична
академія
імені Ярослава Мудрого
(м. Харків)
Правознавство
Міжнародне право
Судова експертиза
Інтелектуальна
власність
Програми
Хартфордширського
університету.

17. Спеціаліст, магістр з права після закінчення академії може займати такі посади

Адвокат (помічник адвоката)
Прокурор (помічник прокурора)
Прокурор-криміналіст
Арбітр
Суддя
Нотаріус (помічник нотаріуса)
Слідчий
Начальник слідчого підрозділу
Слідчий в особливо важких справах
Радник з правових питань

18.

Юрисконсульт
Начальник юридичного відділу
Начальник відділу кадрів
Експерт по умовах праці
Спеціаліст з аналізу ринку праці
Спеціаліст з питань зайнятості
Соціальний працівник
Інспектор з виплати пенсій
Начальник митниці
Державний виконавець
Завідувачі відділів і інспектори органів
Державної реєстраційної служби тощо.

19. Національний університет імені Тараса Шевченка (м.Київ)

Спеціалізація:
господарське
право,
земельне та
екологічне право,
конституційне та
фінансове право,
судове пізнання,
судочинство,
цивільне та трудове
право.

20. Національна юридична академія (м.Одеса)

Кількість студентів – 15000 осіб
Факультет
міжнародноправових відносин і
юридичної
журналістики;
Факультет
адвокатури;
Факультeт цивільнoї
тa господарcької
юcтиції;
Факультeт соціальнопpавовий;
Інститут прокуратури
і слідства;
Інститут підготовки
професійних суддів.

21. Львівський національний університет імені І.Франка

Теорії та філософії права
Кримінального права та
кримінології
Кримінального процесу та
криміналістики
Історії держави, права та
політико-правових учень
Конституційного права
Адміністративного та
фінансового права
Трудового, аграрного та
екологічного права
Цивільного права та
процесу
Основ права
Лабораторія дослідження
теоретичних проблем прав
людини
Лабораторія практичного
права
Криміналістична

22. Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Національний університет “КиєвоМогилянська академія”
Міжнародне право;
Державно-правові науки;
Галузево-правові науки;
Кафедра ім. Жана Моне з
права Європейського
Союзу.

23. Щоб стати правоохоронцем, потрібно вступати до навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України

Національна академія Служби
безпеки України (м.Київ);
Національний університет
внутрішніх справ (м.Київ);
Університет внутрішніх справ
(М.Харків);
Університет внутрішніх справ
(м.Луганськ);
Академія податкової служби
(м.Ірпінь Київської області).

24.

Вершини професійної
майстерності
Розпочинається
шлях
Завершивши
навчання у
ВНЗ
юридичного
профілю
Отримавши
відповідну
освіту

25. Література

1. О.Д.Наровлянський. Правознавство.Практичний курс.
9клас/О.Д.Наровлянський.–К.:Грамота,2009.
2. Журнал //Позакласний час//.№21-22’2012 – К.
3. КоноваловаВ.Е. Правова психологія.-Харків,1997.
4. Романов В.Юридична психологія.-М.,1998.
5. Юридична деонтологія. - К.,2002.
6. Актуальні проблеми правознавства.-Тернопіль,
ЮІТАНГ, 2001.
7. Головченко В.В., Ковальський В.С.
Юридична термінологія:Довідник.-К.:Юрінком
Інтер,1998.
8. Савчук П.С., Самойленко Ю.П. Основи
правознавства.К.:А.С.К., 2000.
9. Юридичний словник-довідник. /За ред.
Ю.С.Шемшученка.
-К.:Феміна, 1996.
10.Правознавство / За ред. В.В.Копєйчикова.- К.:Юрінком
Інтер, 2001.
English     Русский Rules