Знати право,  служити праву і захищати право
 Юрист – це спеціаліст в галузі права, правознавець, людина з юридичною освітою. Слово «юрист» походить з латині і
КРОКИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БАНКРУТОМ АБО ВІДНОВЛЕННЯ ЇЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
Обмеження, пов’язані з відновленням платоспроможності фізичної особи
9.43M
Category: lawlaw

Знати право, служити праву і захищати право

1. Знати право,  служити праву і захищати право

Знати право,
служити праву
і захищати право

2.  Юрист – це спеціаліст в галузі права, правознавець, людина з юридичною освітою. Слово «юрист» походить з латині і

Юрист – це спеціаліст в галузі права, правознавець, людина з
юридичною освітою. Слово «юрист» походить з латині і перекладається
як
«право».
Тобто
юрист

це
людина,
яка
повинна знати право, служити праву і захищати право.
Основними юридичними професіями (спеціальностями ) є:
суддя;
слідчий;
прокурор;
адвокат;
нотаріус;
приватний виконавець;
експерт-криміналіст;
юрисконсульт
Людина, яка здобула юридичну освіту, може працювати в:
суді;
прокуратурі;
поліції;
нотаріаті;
податковій службі;
органах державної влади та місцевого самоврядування;
юстиції;
органах виконання рішень;
юрисконсультом на підприємствах та організаціях;
адвокатурі і т.ін.

3.

4.

5.

6.

7.

• Адвокат — фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в
порядку, що передбачені Законом України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє
державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала
кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом),
склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю.
1.
2.
• Нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну
діяльність. Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну
освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, має стаж роботи у сфері права не
менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної
нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав
свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
3.
4.
• Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та Закону України
«Про судоустрій та стутус суддів» призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в
одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. На посаду судді може
бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти
п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права
щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.
• Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу
юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у
галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав
кваліфікаційний іспит.

8.

«…У далекій від нас країні жила собі одна заможна вдова з трьома дочками. Дві з них
були їй рідні, а третя — пасербиця. Вдова своїх доньок дуже любила, гарно їх одягала
й усі їхні примхи сповняла. А вже ту, нерідну доньку, так ненавиділа, що ані наїстись
як слід їй не давала, тільки все лаяла та до праці силувала. Ще й на світ не
благословиться, а вже та бідна пасербиця була на роботі, вже й сонце давно лягло
спочивати, а вона все ще мусила працю кінчати. А тим часом навіть за спільний стіл
сісти не сміла. Та й як же їй було з такими панянками попліч сідати, коли ж ходила
вона в старих лахах, а спала просто на долівці, під піччю! Цілими днями й доброго
слова ні від кого не чула, бо мачуха все її вичитувала, а сестри коли й озивались до неї,
то лише з глумом і глузуванням. Найбільше ж усі чіплялись до неї за те, що вона раз у
раз була замазана попелом. Тому й звали її не хресним найменням, а вигадали для неї
прізвисько Попелюшка.»
Порушення якого права людини описується у наведеній частині казки «Попелюшка»?

9.

ррро

10. КРОКИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БАНКРУТОМ АБО ВІДНОВЛЕННЯ ЇЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

1) Подати до господарського суду відповідну заяву про визнання особи банкрутом. Така заява подається
боржником за його місцем знаходження.
2) Відкриття провадження про неплатоспроможність фізособи за таких умов, якщо:
● розмір прострочених зобов'язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів
мінімальної заробітної плати (2102 грн *30=63060 грн);
● боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків
місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов'язань упродовж двох місяців;
● ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути
звернено стягнення;
● існують інші обставини, що свідчать про загрозу неплатоспроможності.
3) Подати декларацію про свій майновий стан за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду
відповідної заяви, і така декларація повинна містити інформацію не тільки щодо майна боржника, а і щодо
майна, доходів та витрат членів його сім'ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
4) Авансувати (покласти кошти на депозит господарського суду) винагороду керуючому реструктуризацією за
три місяці роботи в розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожен місяць роботи. Загалом
сума на початок 2020 року складатиме 31 530 грн.
5) В процедурі банкрутства фізичної особи є дві стадії: 1) реструктуризація боргів та 2)визнання боржника
банкрутом і введення процедури погашення боргів, яка розпочинається, якщо план реструктуризації боргів
боржника не було затверджено кредиторами або вони вирішили перейти до процедури погашення боргів
боржника.
6) Кодекс містить певні обмеження щодо майна боржника, за рахунок якого можна погасити його борги.
Так, до складу ліквідаційної маси не включається: 1) житло, яке є єдиним місцем проживання сім'ї боржника
(квартира загальною площею не більше 60 квадратних метрів або житловою площею не більше 13,65
квадратного метра на кожного члена сім'ї боржника чи житловий будинок загальною площею не більше 120
квадратних метрів) та не є предметом забезпечення, а також інше майно боржника, на яке згідно із
законодавством не може бути звернено стягнення; 2) кошти, що перебувають на рахунках боржника у пенсійних
фондах та фондах соціального страхування.

11.

12. Обмеження, пов’язані з відновленням платоспроможності фізичної особи

1) Якщо боржник перешкоджає своїми діями проведенню процедур, передбачених Кодексом
України з процедур банкрутства, суд може тимчасово заборонити боржнику без його дозволу
виїжджати за кордон на час розгляду справи про неплатоспроможність.
2) Кодекс містить низку обмежень щодо фізичних осіб, які визнані банкрутом. Так, повторно не
можна відкривати справу про банкрутство фізичної особи за її заявою протягом п'яти років
після визнання її банкрутом, за винятком коли боржник погасив всі борги в повному обсязі.
3) Також фізична особа-банкрут протягом п'яти років після визнання її такою, зобов'язана перед
укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки або договорів
застави письмово повідомляти іншу сторону договору про факт своєї неплатоспроможності.
4) Протягом трьох років після визнання банкрутом, фізична особа не може вважатися такою,
яка має бездоганну ділову репутацію.

13.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules