Пра́во — це система загальних загальнообов`язкових, формально-визначених правил поведінки, які встановлюються, охороняються і
Джерела права :
Форми права:
Нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, виданий уповноваженим органом у встановленій формі, який містить
Правовий прецедент — це перше рішення суду або адміністративного органу з конкретної справи, яке стало обов'язковим правилом
Правовий санкціонований (узаконений) звичай — це звичай, який у практиці суспільних відносин існував як неписане правило
Нормативний договір — це договір, у якому висловлена узгоджена воля кількох суб'єктів правовідносин, що передбачає встановлення
Індивідуальний правовий акт — це індивідуальний правовий припис, що виступає засобом реалізації нормативних актів
Правова доктрина — це ідеї чи принципи, розроблені вченими з метою удосконалення правового регулювання суспільних відносин і
Принципи права:
Функції права — це основні напрями впливу права на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин з метою розв'язання
За сферою правового впливу розрізняють такі функції: - економічна; - політична; - ідеологічна; - екологічна; -
За характером впливу на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин:
За характером впливу:
За сферою на яку поширюються функції права:
Система права – це обумовлена характером суспільних відносин внутрішня будова (структура) права що полягає в об’єднанні
Ознаки системи права: - цілісне структурне утворення; - розкриває внутрішню умову організації системи права; - має об’єктивних
Галузь права — це система правових норм, які властивими їм методами врегульовують відносини у певній сфері суспільного життя.
В Україні існують такі галузі права:
Галузь права може включати в себе підгалузі, наприклад:
Правові норми поділяють на норми публічного та норми приватного права.
Публічне право — це система правових норм, що врегульовують відносини між державними органами, а також між державою та особою і
Приватне право — це система правових норм, що врегульовують відносини між фізичними та юридичними особами.
227.60K
Category: lawlaw

Право. Система права

1.

Підготувала:
учениця 10 кл.
Цинчик Жанна

2. Пра́во — це система загальних загальнообов`язкових, формально-визначених правил поведінки, які встановлюються, охороняються і

Пра́во — це система загальних
загальнообов`язкових,
формально-визначених правил
поведінки, які встановлюються,
охороняються і гарантуються
державою з метою
врегулювання найважливіших
суспільних відносин.

3. Джерела права :

- Правовий звичай;
- Релігійно-правові норми;
- Правовий прецедент;
- Нормативно-правовий акт;
- Нормативний договір;
- Міжнародно-правовий акт.
o

4. Форми права:

нормативно-правовий акт ;
- правовий прецедент ;
- правовий санкціонований
(узаконений) звичай ;
- нормативний договір ;
- індивідуальний правовий акт ;
- правова доктрина .
-

5. Нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, виданий уповноваженим органом у встановленій формі, який містить

правові норми, що
врегульовують певну групу
однорідних суспільних відносин.

6. Правовий прецедент — це перше рішення суду або адміністративного органу з конкретної справи, яке стало обов'язковим правилом

для
розв'язання подальших
аналогічних випадків.

7. Правовий санкціонований (узаконений) звичай — це звичай, який у практиці суспільних відносин існував як неписане правило

незалежно
від волі держави, але з часом
був санкціонований
(узаконений) державою і став
офіційним правилом.

8. Нормативний договір — це договір, у якому висловлена узгоджена воля кількох суб'єктів правовідносин, що передбачає встановлення

прав і обов'язків, що
забезпечуються державою.

9. Індивідуальний правовий акт — це індивідуальний правовий припис, що виступає засобом реалізації нормативних актів

уповноваженими органами
у конкретних випадках
правовідносин.

10. Правова доктрина — це ідеї чи принципи, розроблені вченими з метою удосконалення правового регулювання суспільних відносин і

визнані державою
як обов'язкові.

11. Принципи права:

принцип свободи;
- принцип справедливості;
- принцип рівності;
- принцип гуманізму;
- принцип демократизму;
- принцип законності.
-

12. Функції права — це основні напрями впливу права на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин з метою розв'язання

конкретних завдань.

13. За сферою правового впливу розрізняють такі функції: - економічна; - політична; - ідеологічна; - екологічна; -

культурно-виховна.

14. За характером впливу на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин:

нормативно-регулююча;
- інформаційна;
- комунікативна;
- орієнтаційна;
- виховна;
- захисна.
-

15. За характером впливу:

статична;
- динамічна;
- установча;
- інтегративна;
- охоронна;
- запобіжна.
-

16. За сферою на яку поширюються функції права:

- загальноправова;
- міжгалузева;
- галузева;
- правовий інститут;
- норма права.

17. Система права – це обумовлена характером суспільних відносин внутрішня будова (структура) права що полягає в об’єднанні

правових норм в
інститути, підгалузі та галузі
права.

18. Ознаки системи права: - цілісне структурне утворення; - розкриває внутрішню умову організації системи права; - має об’єктивних

характер,

19. Галузь права — це система правових норм, які властивими їм методами врегульовують відносини у певній сфері суспільного життя.

20. В Україні існують такі галузі права:

Цивільне право;
- Сімейне право;
- Кримінальне право;
- Земельне право;
- Міжнародне право;
- Господарське право;
- Фінансове право тощо.
-

21. Галузь права може включати в себе підгалузі, наприклад:

корпоративне право підгалузь господарського права;
- право інтелектуальної
власності - підгалузь цивільного
права;
- банківське право та бюджетне
право - підгалузі фінансового
права; тощо.
-

22. Правові норми поділяють на норми публічного та норми приватного права.

23. Публічне право — це система правових норм, що врегульовують відносини між державними органами, а також між державою та особою і

суспільством, які складаються в
процесі організації та
здійснення державної влади.

24. Приватне право — це система правових норм, що врегульовують відносини між фізичними та юридичними особами.

English     Русский Rules