ЮРИСТ
. Юрист (від латин. jus— «право»)— це фахівець, який має юридичну освіту (вищу чи середню професійну) і професійно розбирається у праві, що зна
ЮРИСТ
Слідчий — це посадова особа органів внутрішніх справ, Служби Без­пеки України, прокуратури
6.22M
Category: lawlaw

Професія юрист

1. ЮРИСТ

Професія відповідальна,
І в нашому житті
нагальна!

2. . Юрист (від латин. jus— «право»)— це фахівець, який має юридичну освіту (вищу чи середню професійну) і професійно розбирається у праві, що зна

Юрист (від латин. jus— «право»)— це фахівець, який має
юридичну освіту (вищу чи середню професійну) і
професійно розбирається у праві, що знає закони й уміє їх
правильно застосовувати.
Термін «юрист» найчастіше
вживається у трьох значеннях:
- фахівець з юридичною освітою;
- практичний діяч у галузі права;
- студент юридичного навчального
закладу

3.

4.

Яку роботу виконує юрист
в сучасному світі?
Поняття «юрист» включає досить
широкий спектр юридичних професій

5. ЮРИСТ

Суддя
Адвокат
Прокурор
ЮРИСТ
Юрисконсульт
Слідчий
Нотаріус

6.

Адвокат (від латин. odvocare— «кликати
на допомогу»)— це людина, що обрала своєю
професією надання юридичної допомоги.
Основне завдання адвоката — усіма
законними способами максимально
ефективно захищати права й законні інтереси
довірителя (клієнта).

7.

Прокурор
(від латин. procurare «наглядати, відати
чим-небудь,піклуватися»)—
це головний представник обвинувачення у
вчиненні злочину.

8. Слідчий — це посадова особа органів внутрішніх справ, Служби Без­пеки України, прокуратури

Слідчий — це посадова особа органів
внутрішніх справ, Служби Безпеки України,
прокуратури
Він провадить попереднє слідство,
тобто здійснює дії, зміст яких полягає
в з'ясуванні обставин здійснення злочину, у
пошуку винного
й пред'явленні
йому обвинувачення.

9.

Суддя— це професійний юрист, який
наділений у встановленому порядку
відповідними повноваженнями і здійснює від
імені держави правосуддя, виносить рішення
й вироки, визначає покарання особам, що
скоїли злочин.

10.

Нотаріус (від латин. noyarius—
«переписувач, секретар») —
професійний юрист, основною функцією
якого є виконання нотаріальних дій.

11.

Юрисконсульт (від латин. jurisconsultus—
«радник права») — це фахівець, що
професійно знається на законодавстві та
здійснює правовий супровід комерційної
діяльності (будівельної, видавничої,
транспортної, фармацевтичної, торговельної
та ін.) на певному підприємстві.

12.

Та все ж найкраща із всіх рис,
Це скромно зватися – Юрист.
English     Русский Rules