Полиглот
683.20K
Category: chemistrychemistry

Иондық байланыс

1.

Бекіту тапсырмалары
1.Төмендегі қосылу реакциясы теңдеуін құрастыр және металл
атомынан бейметалға қанша электрон өткенін белгіле:
а) Li + O2 →
б) AL+ S →
ә) Ca + F2 →
в) Na + F2 →
2.Төмендегі элементтер атомы мен ионның құрылысын салыстыр:
ә) Mg0 және Mg2+
а) Na0 және Na+
б) N0 және N3-
в)S0 және S2-

2.

Электрондар көптеген ядролардың
арасында өзара тарту күштерін
тудырып,металдық байланыс
түзеді. Металдық байланыстың
түзілу схемасы (Ме - металл)
Ме0 - nе Ме +n

3.

Иондық байланыс деп – иондар арасындағы байланысты
айтады.Металл мен бейметал арасында түзіледі.Ион бұл
электрон беру немесе алу нәтижесінде түзілетін зарядталған
бөлшек.Мысалы: Ас тұзы NaCL қарастырайық
Na0
+ CL20
Na+ CLЭлектрондарды беретін бөлшек оң ионға айналады (катион).
Электрондарды қосып алатын бөлшек теріс ионға айналады
(анион)
Өзінің сыртқы валенттілік электрондарына сай электрон
бұлтын берген атомдар оң зарядты катиондарға,ал осы
электрондарға сай бұлтты қосып алған атомдар теріс зарядты
аниондарға айналады.Түзілген иондар біріне – бірі Кулон
заңы бойынша тартылысып,иондық байланыс түзіледі
Ион заряды элемент таңбасының оң жағына қойылады:
Na+ ,CL-, Mg2+ ,AL3+,Ca2+

4.

Үй тапсырмасын пысықтау
1.Электртерістілік – бұл ................................................
2.Ковалентті полюсті байланыс – бұл ..........................
3.Ковалентті полюссіз байланыс – бұл .........................
4.Электртерістілігі ең жоғары элемент- ......................
5.Кристалдық торлар нешеге бөлінеді?.........................
6.Мына заттардан ковалентті полюсті байланысты
теріп жаз HCL,O2,H2S,SO2,F2,Br2,H2,PCL3,CH4
7.Мына заттардан ковалентті полюсcіз байланысты
теріп жаз NH3, CL2, N2, HF, O2 ,HCL , F2 ,H2 ,CO2
8.Периодтар нешеге бөлінеді және қалай?

5. Полиглот


Атом құрылысы- atom structure
атом - Atom
молекула- Molecule
электрон -Electron
химиялық байланыс -Chemical bonding
протон – Proton
электрон –electron
нейтрон –neutron
ядро- core
ядроның заряды- nuclear charge
иондар -ions
химиялық байланыс -Chemical bond
иондық байланыс- ionic bond
металдық байланыс -metallic bond

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-
English     Русский Rules