900.19K
Category: policypolicy

Електоральні очікування українців від позачергових виборів до Верховної Ради України у 2019 р. (липень 2019)

1.

ЗВІТ
за результатами соціологічного дослідження
на тему:
«Електоральні очікування українців
від позачергових виборів до
Верховної Ради України у 2019р. (липень 2019)»
2019

2.

Методологія
• Метод дослідження: стандартизоване інтерв’ю «face-to-face» за місцем
постійного проживання респондентів.
• Вибірка: загалом було опитано 1800 респондентів (+10%) в усіх регіонах та
областях України, зокрема, в місті Києві (без врахування населення АР Крим та
окупованих територій Донецької та Луганської областей). Результати є
репрезентативними на рівні країни загалом, за такими показниками як вік (від 18
років), стать, регіон проживання та тип поселення (місто/село).
• Теоретисна статистична похибка вибірки: не більше 2,4% (при довірчій
імовірності 0,95 і кількості відповідей 50%).
• Терміни проведення дослідження: 05-10 липня 2019 року.

3.

Оцінка розпуску ВР
Як ви оцінюєте розпуск Верховної Ради?
Віковий розподіл
7%
ПОЗИТИВНО
4%
СКОРІШЕ ПОЗИТИВНО
6%
СКОРІШЕ НЕГАТИВНО
Позитивно
Скоріше позитивно
Скоріше негативно
18%
Зовсім негативно
65%
Важко відповісти
ЗОВСІМ НЕГАТИВНО
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Важко
Зовсім
Скоріше Скоріше
Позитивно
відповісти негативно негативно позитивно
18-29
4,9%
10,1%
6,6%
18,2%
60,2%
30-39
8,5%
5,7%
2,6%
15,9%
67,4%
40-49
3,6%
6,9%
3,6%
13,9%
72,0%
50-59
4,7%
4,9%
8,5%
14,6%
67,3%
2,0%
8,3%
7,8%
22,9%
59,0%
60 і старше
18-29
30-39
40-49
50-59
60 і старше

4.

Оцінка розпуску ВР
Як ви оцінюєте розпуск Верховної Ради?
Статевий розподіл
Регіональний розподіл
ПОЗИТИВНО
ПОЗИТИВНО
СКОРІШЕ ПОЗИТИВНО
СКОРІШЕ ПОЗИТИВНО
СКОРІШЕ НЕГАТИВНО
СКОРІШЕ НЕГАТИВНО
ЗОВСІМ НЕГАТИВНО
ЗОВСІМ НЕГАТИВНО
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Скоріш
Важко Зовсім
е
відповіс негатив
негатив
ти
но
но
8,2%
4,9%
Чоловіки 4,4%
4,7%
6,4%
6,9%
Жінки
Чоловіки
Скоріш
Позити
е
позитив вно
но
20,5% 61,9%
15,3% 66,8%
Жінки
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід
Важко
відповісти
5,6%
5,4%
7,0%
3,1%
2,2%
Зовсім
негативно
2,0%
8,1%
6,0%
3,6%
12,9%
Схід
Південь
Скоріше
негативно
0,0%
3,1%
5,8%
11,2%
6,8%
Центр
Північ
Скоріше
позитивно
12,4%
15,9%
15,1%
13,2%
26,6%
Захід
Позитивно
80,1%
67,5%
66,2%
68,8%
51,4%

5.

Підтримка скасування указів
Чи підтримуєте Ви скасування указів, яке провів Зеленський
Віковий розподіл
ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ
19%
СКОРІШЕ ПІДТРИМУЮ
Повністю підтримую
Скоріше підтримую
7%
1%
2%
18%
Скоріше не
підтримую
53% Зовсім не підтримую
Таких дій не було
Важко відповісти
СКОРІШЕ НЕ ПІДТРИМУЮ
ЗОВСІМ НЕ ПІДТРИМУЮ
ТАКИХ ДІЙ НЕ БУЛО
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Важко
Таких дій Зовсім не Скоріше не Скоріше Повністю
відповісти не було підтримую підтримую підтримую підтримую
18-29
9,3%
10,2%
2,0%
3,7%
14,2%
60,6%
30-39
19,6%
7,1%
1,0%
2,3%
14,8%
55,1%
40-49
20,2%
11,7%
1,2%
0,9%
17,5%
48,5%
50-59
22,1%
5,7%
1,6%
2,2%
13,7%
54,6%
3,4%
0,7%
2,0%
25,1%
47,8%
60 і старше 20,9%
18-29
30-39
40-49
50-59
60 і старше

6.

Підтримка скасування указів
Чи підтримуєте Ви скасування указів, яке провів Зеленський
Статевий розподіл
Регіональний розподіл
ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ
ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ
СКОРІШЕ ПІДТРИМУЮ
СКОРІШЕ ПІДТРИМУЮ
СКОРІШЕ НЕ ПІДТРИМУЮ
СКОРІШЕ НЕ ПІДТРИМУЮ
ЗОВСІМ НЕ ПІДТРИМУЮ
ЗОВСІМ НЕ ПІДТРИМУЮ
ТАКИХ ДІЙ НЕ БУЛО
ТАКИХ ДІЙ НЕ БУЛО
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Зовсім Скоріше
Повніст
Важко Таких
Скоріше
не
не
ю
відповіс дій не
підтрим
підтрим підтрим
підтрим
ти
було
ую
ую
ую
ую
1,9%
2,0% 17,9% 54,5%
Чоловіки 17,4% 6,3%
19,7% 7,9%
0,7%
2,4% 17,7% 51,6%
Жінки
Чоловіки
Жінки
Важко
Таких дій Зовсім не Скоріше не Скоріше Повністю
відповісти не було підтримую підтримую підтримую підтримую
20,3%
12,4%
0,0%
0,0%
21,5%
45,8%
Схід
11,5%
1,4%
4,4%
23,6%
29,7%
Південь 29,4%
21,1%
4,0%
0,8%
2,9%
10,7%
60,5%
Центр
13,7%
8,8%
3,1%
0,5%
15,3%
58,5%
Північ
13,4%
4,2%
0,9%
2,6%
21,2%
57,7%
Захід
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід

7.

Ідея виборів губернаторів
Чи потрібно обирати губенаторів на прямих виборах або
депутатами обласних рад?
Віковий розподіл
ГУБЕРНАТОРИ МАЮТЬ ОБИРАТИСЯ НА
ПРЯМИХ ВИБОРАХ
20%
Губернатори мають
обиратися на прямих
виборах
Губернаторів мають
обирати депутати
місцевих рад
53% Губернаторів маж
призначати Президент
16%
ГУБЕРНАТОРІВ МАЮТЬ ОБИРАТИ
ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД
ГУБЕРНАТОРІВ МАЖ ПРИЗНАЧАТИ
ПРЕЗИДЕНТ
ВАЖКО СКАЗАТИ
Важко сказати
Губернаторів
маж
призначати
Президент
20,4%
18,1%
24,1%
20,2%
19,0%
11,6%
17,6%
13,6%
14,5%
19,3%
Важко сказати
11%
18-29
30-39
40-49
50-59
60 і старше
18-29
30-39
40-49
Губернатори
Губернаторів
мають
мають обирати
обиратися на
депутати
прямих
місцевих рад
виборах
11,6%
56,4%
9,7%
54,6%
9,9%
52,4%
9,0%
56,3%
12,3%
49,5%
50-59
60 і старше

8.

Ідея виборів губернаторів
Чи потрібно обирати губенаторів на прямих виборах або
депутатами обласних рад?
Статевий розподіл
Регіональний розподіл
ГУБЕРНАТОРИ МАЮТЬ ОБИРАТИСЯ НА
ПРЯМИХ ВИБОРАХ
ГУБЕРНАТОРІВ МАЮТЬ ОБИРАТИ
ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД
ГУБЕРНАТОРІВ МАЖ ПРИЗНАЧАТИ
ПРЕЗИДЕНТ
ГУБЕРНАТОРИ МАЮТЬ
ОБИРАТИСЯ НА ПРЯМИХ…
ГУБЕРНАТОРІВ МАЮТЬ ОБИРАТИ
ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД
ГУБЕРНАТОРІВ МАЖ
ПРИЗНАЧАТИ ПРЕЗИДЕНТ
ВАЖКО СКАЗАТИ
ВАЖКО СКАЗАТИ
Важко сказати
Чоловіки
Жінки
Важко
сказати
Губернаторів
маж
призначати
Президент
17,1%
22,6%
18,9%
13,3%
Чоловіки
Губернаторів Губернатори
мають
мають
обирати обиратися на
депутати
прямих
місцевих рад виборах
12,2%
51,8%
9,4%
54,7%
Жінки
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід
31,9%
17,9%
15,0%
20,5%
20,5%
Схід
Губернаторів
Губернаторів маж
мають обирати
призначати
депутати
Президент
місцевих рад
17,5%
2,4%
10,5%
9,1%
12,3%
8,6%
24,4%
13,7%
15,6%
15,0%
Південь
Центр
Північ
Захід
Губернатори
мають обиратися
на прямих
виборах
48,2%
62,5%
64,1%
41,5%
48,9%

9.

Ідея двопалатного парламенту
Чи вважаєте ви за доцільне введення в Україні Другої палати
Парламенту, де будуть рівномірно представлені всі області?
Віковий розподіл
ТАК, ОБОВ’ЯЗКОВО
16%
ШВИДШЕ ТАК
ШВИДШЕ НІ
40%
Так, обов’язково
Швидше так
КАТЕГОРИЧНО НІ
Швидше ні
ВАЖКО СКАЗАТИ
21% Категорично ні
Важко сказати
12%
11%
Важко сказати Категорично ні
18-29
30-39
40-49
50-59
60 і старше
33,1%
38,5%
42,5%
31,1%
48,2%
18-29
10,2%
5,9%
7,8%
15,8%
16,1%
30-39
40-49
Швидше ні
Швидше так
12,5%
12,0%
10,5%
16,9%
7,6%
26,9%
27,6%
18,7%
23,2%
11,4%
50-59
60 і старше
Так,
обов’язково
17,3%
16,1%
20,5%
12,8%
16,8%

10.

Ідея двопалатного парламенту
Чи вважаєте ви за доцільне введення в Україні Другої палати
Парламенту, де будуть рівномірно представлені всі області?
Регіональний розподіл
Статевий розподіл
ТАК, ОБОВ’ЯЗКОВО
ТАК, ОБОВ’ЯЗКОВО
ШВИДШЕ ТАК
ШВИДШЕ ТАК
ШВИДШЕ НІ
ШВИДШЕ НІ
КАТЕГОРИЧНО НІ
ВАЖКО СКАЗАТИ
КАТЕГОРИЧНО НІ
ВАЖКО СКАЗАТИ
Чоловіки
Жінки
Важко
сказати
36,8%
42,1%
Категорично
Так,
Швидше ні Швидше так
ні
обов’язково
11,6%
13,7%
21,8%
16,1%
11,7%
9,6%
19,5%
17,0%
Чоловіки
Жінки
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід
Важко
сказати
68,1%
36,1%
35,5%
31,6%
38,1%
Схід
Категорично
Так,
Швидше ні Швидше так
ні
обов’язково
1,6%
13,9%
11,6%
4,8%
17,6%
9,5%
19,6%
17,2%
9,8%
11,1%
23,4%
20,2%
19,7%
11,9%
17,4%
19,4%
9,0%
11,5%
25,1%
16,3%
Південь
Центр
Північ
Захід

11.

Очікування чесності виборів
Як Ви вважаєте, чи будуть вибори до Верховної Ради України у
2019 році чесними, чи будуть фальсифікації?
Віковий розподіл
Так, вибори будуть
чесними
13%
ВИБОРИ БУДУТЬ ВЦІЛОМУ ЧЕСНИМИ, АЛЕ…
15%
Вибори будуть
вцілому чесними,
але будуть де-які
порушення
Буде багато
порушень
12%
21%
ТАК, ВИБОРИ БУДУТЬ ЧЕСНИМИ
39%
Ні, вибори не
будуть чесними,
будуть масові
фальсифікації
Важко відповісти
БУДЕ БАГАТО ПОРУШЕНЬ
НІ, ВИБОРИ НЕ БУДУТЬ ЧЕСНИМИ, БУДУТЬ…
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Важко
відповісти
18-29
30-39
40-49
50-59
60 і старше
16,7%
9,7%
16,3%
11,7%
11,6%
18-29
Ні, вибори не
будуть
чесними,
будуть масові
фальсифікації
9,6%
7,7%
6,6%
12,3%
19,5%
30-39
Буде багато
порушень
40-49
21,5%
18,6%
20,2%
19,9%
22,2%
50-59
Вибори будуть
вцілому
чесними, але
будуть де-які
порушення
39,1%
42,1%
47,0%
39,9%
31,6%
60 і старше
Так, вибори
будуть
чесними
13,0%
21,9%
9,9%
16,1%
15,2%

12.

Очікування чесності виборів
Як Ви вважаєте, чи будуть вибори до Верховної Ради України у
2019 році чесними, чи будуть фальсифікації?
Статевий розподіл
ТАК, ВИБОРИ БУДУТЬ ЧЕСНИМИ
Регіональний розподіл
ТАК, ВИБОРИ БУДУТЬ ЧЕСНИМИ
ВИБОРИ БУДУТЬ ВЦІЛОМУ ЧЕСНИМИ,…
ВИБОРИ БУДУТЬ ВЦІЛОМУ…
БУДЕ БАГАТО ПОРУШЕНЬ
БУДЕ БАГАТО ПОРУШЕНЬ
НІ, ВИБОРИ НЕ БУДУТЬ ЧЕСНИМИ,…
НІ, ВИБОРИ НЕ БУДУТЬ…
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Вибори
Ні, вибори
будуть
не будуть
вцілому
Так,
чесними,
Буде
чесними, вибори
Важко
будуть
багато
але будуть будуть
відповісти
масові порушень
чесними
де-які
фальсифік
порушенн
ації
я
14,0%
22,1%
36,3%
16,1%
Чоловіки 11,5%
14,1%
10,3%
19,4%
41,5%
14,8%
Жінки
Чоловіки
Жінки
Важко
відповісти
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід
Ні, вибори не
будуть
Буде багато
чесними,
порушень
будуть масові
фальсифікації
17,9%
18,2%
9,8%
13,0%
10,6%
8,0%
18,6%
12,5%
15,0%
7,5%
Схід
Південь
17,5%
16,9%
20,3%
12,4%
30,2%
Центр
Вибори
будуть
вцілому
чесними, але
будуть де-які
порушення
53,8%
32,4%
41,3%
28,0%
41,8%
Північ
Захід
Так, вибори
будуть
чесними
2,8%
13,9%
16,1%
31,6%
9,9%

13.

Очікування чесності виборів
Як Ви вважаєте, чи будуть вибори до Верховної Ради України у
2019 році чесними, чи будуть фальсифікації?
Статевий розподіл
ТАК, ВИБОРИ БУДУТЬ ЧЕСНИМИ
Регіональний розподіл
ТАК, ВИБОРИ БУДУТЬ ЧЕСНИМИ
ВИБОРИ БУДУТЬ ВЦІЛОМУ ЧЕСНИМИ,…
ВИБОРИ БУДУТЬ ВЦІЛОМУ…
БУДЕ БАГАТО ПОРУШЕНЬ
БУДЕ БАГАТО ПОРУШЕНЬ
НІ, ВИБОРИ НЕ БУДУТЬ ЧЕСНИМИ,…
НІ, ВИБОРИ НЕ БУДУТЬ…
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Вибори
Ні, вибори
будуть
не будуть
вцілому
Так,
чесними,
Буде
чесними, вибори
Важко
будуть
багато
але будуть будуть
відповісти
масові порушень
чесними
де-які
фальсифік
порушенн
ації
я
14,0%
22,1%
36,3%
16,1%
Чоловіки 11,5%
14,1%
10,3%
19,4%
41,5%
14,8%
Жінки
Чоловіки
Жінки
Важко
відповісти
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід
Ні, вибори не
будуть
Буде багато
чесними,
порушень
будуть масові
фальсифікації
17,9%
18,2%
9,8%
13,0%
10,6%
8,0%
18,6%
12,5%
15,0%
7,5%
Схід
Південь
17,5%
16,9%
20,3%
12,4%
30,2%
Центр
Вибори
будуть
вцілому
чесними, але
будуть де-які
порушення
53,8%
32,4%
41,3%
28,0%
41,8%
Північ
Захід
Так, вибори
будуть
чесними
2,8%
13,9%
16,1%
31,6%
9,9%

14.

Очікування явки виборців
Чи будете Ви брати участь у дострокових виборах до Верховної
Ради?
Віковий розподіл
3%
4%
6%
ОДНОЗНАЧНО ТАК
СКОРІШЕ ТАК
СКОРІШЕ НІ
Однозначно так
Скоріше так
28%
Скоріше ні
ТОЧНО НІ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Точно ні
59% Важко відповісти
18-29
30-39
40-49
50-59
60 і старше
Важко
відповісти
9,1%
5,1%
3,9%
7,1%
3,8%
18-29
Точно ні
Скоріше ні
Скоріше так
3,1%
1,5%
6,3%
4,9%
4,5%
4,8%
4,8%
1,8%
6,0%
0,9%
32,6%
28,1%
28,3%
20,8%
28,5%
30-39
40-49
50-59
60 і старше
Однозначно
так
50,4%
60,5%
59,6%
61,2%
62,3%

15.

Очікування явки виборців
Чи будете Ви брати участь у дострокових виборах до Верховної
Ради?
Статевий розподіл
ОДНОЗНАЧНО ТАК
СКОРІШЕ ТАК
Регіональний розподіл
ОДНОЗНАЧНО ТАК
СКОРІШЕ ТАК
СКОРІШЕ НІ
СКОРІШЕ НІ
ТОЧНО НІ
ТОЧНО НІ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Важко
Скоріше Скоріше Однозна
відповіст Точно ні
ні
так
чно так
и
4,7%
3,9%
29,9%
55,9%
Чоловіки 5,6%
5,6%
3,5%
3,0%
25,9%
61,9%
Жінки
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід
Важко
відповісти
5,2%
3,4%
5,4%
6,5%
6,6%
Точно ні
Скоріше ні
Скоріше так
Однозначно так
2,0%
3,7%
2,7%
2,1%
7,9%
2,8%
5,1%
4,2%
4,1%
1,6%
21,5%
34,5%
24,8%
30,1%
28,2%
68,5%
53,4%
63,0%
57,3%
55,7%

16.

Пізнаваність партій
Про які з цих політичних сил ви знаєте, або чули про них?
94,3%
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
91,7%
СЛУГА НАРОДУ
86,4%
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
84,2%
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
ВО "СВОБОДА"
74,8%
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
74,4%
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
69,1%
ГОЛОС
69,0%
66,0%
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
52,9%
УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА
46,7%
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
32,5%
АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
26,4%
СИЛА І ЧЕСТЬ
ПАРТІЯ ШАРІЯ
11,9%
ІНША ПАРТІЯ 2,4%

17.

Пізнаваність партій
Про які з цих політичних сил ви знаєте, або чули про них?
Віковий розподіл
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
СЛУГА НАРОДУ
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
ВО "СВОБОДА"
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
ГОЛОС
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
СИЛА І ЧЕСТЬ
ПАРТІЯ ШАРІЯ
ІНША ПАРТІЯ
18-29
30-39
40-49
50-59
60 і старше
Інша
партія
Партія
Шарія
Сила і
честь
Аграрна
партія
України
4,0%
1,3%
3,3%
2,2%
1,8%
11,3%
12,8%
9,1%
15,8%
10,8%
20,7%
22,4%
22,4%
34,7%
29,6%
26,3%
31,9%
29,0%
39,6%
34,5%
Українськ
Об’єднан
Громадян
а
ня
Стратегія
ська
"Самопом
позиція Гройсман
іч"
а
45,0%
44,5%
63,7%
47,2%
52,3%
61,7%
45,0%
50,8%
59,2%
50,3%
60,4%
71,9%
46,2%
54,9%
70,8%
Голос
68,6%
76,3%
61,6%
74,0%
65,0%
Опозицій
Радикаль Європейс
на
ВО
Опозицій
на Партія
ька
Платфор "Свобода
Олега Солідарні
ний Блок
"
ма – За
Ляшка
сть
Життя
59,5%
60,1%
69,1%
81,6%
87,0%
71,2%
72,4%
75,3%
83,9%
86,2%
66,5%
77,9%
73,4%
79,5%
82,5%
70,2%
78,1%
82,2%
88,0%
87,4%
74,4%
80,5%
74,0%
86,3%
87,9%
ВО
Слуга
"Батьківщ
Народу
ина"
89,2%
95,4%
91,2%
91,8%
91,0%
89,0%
94,4%
96,7%
98,1%
93,7%

18.

Пізнаваність партій
Про які з цих політичних сил ви знаєте, або чули про них?
Статевий розподіл
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
СЛУГА НАРОДУ
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
ВО "СВОБОДА"
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
ГОЛОС
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
СИЛА І ЧЕСТЬ
ПАРТІЯ ШАРІЯ
Чоловіки
Жінки
Партія
Шарія
Сила і
честь
12,4%
11,4%
27,8%
25,3%
Об’єднанн
Аграрна Громадянс Українська
я
партія
ька
Стратегія
"Самопомі
України позиція Гройсмана
ч"
35,5%
30,1%
49,3%
44,4%
56,0%
50,3%
68,8%
63,7%
Голос
70,1%
68,1%
Опозиційн
Радикальн Європейсь
а
Опозиційн
ВО
Слуга
а Партія
ка
Платформ
ий Блок
"Свобода" Олега Солідарніс Народу
а – За
Ляшка
ть
Життя
72,2%
80,1%
78,3%
86,4%
88,2%
92,9%
66,6%
69,8%
71,9%
82,3%
85,0%
90,7%
ВО
"Батьківщ
ина"
96,2%
92,7%

19.

Пізнаваність партій
Про які з цих політичних сил ви знаєте, або чули про них?
Регіональний розподіл
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
ВО "СВОБОДА"
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
СИЛА І ЧЕСТЬ
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід
Партія
Шарія
Сила і
честь
14,7%
10,4%
25,3%
7,7%
13,2%
6,4%
29,4%
30,2%
33,9%
23,3%
Українськ
Об’єднанн
Аграрна Громадян
а
я
Стратегія
партія
ська
"Самопомі
України позиція Гройсман
ч"
а
22,7%
59,0%
64,1%
61,8%
37,8%
29,6%
30,6%
38,3%
48,3%
47,3%
44,3%
41,2%
50,7%
54,4%
52,1%
48,0%
64,5%
62,1%
65,5%
72,9%
Голос
52,2%
71,6%
68,7%
66,3%
77,5%
Опозиційн
Радикальн Європейсь
ВО
а
Опозиційн
ВО
Слуга
а Партія
ка
Платформ
"Батьківщ
ий Блок
"Свобода" Олега Солідарніс Народу
ина"
а – За
Ляшка
ть
Життя
92,4%
88,8%
67,3%
88,8%
90,4%
86,1%
94,4%
65,5%
69,2%
69,4%
59,9%
77,7%
73,1%
63,0%
75,5%
76,4%
66,0%
73,1%
87,0%
89,2%
86,9%
79,3%
80,2%
91,6%
87,5%
73,8%
89,7%
93,2%
96,0%
88,6%
91,8%
93,6%
97,3%
91,2%
94,0%

20.

Рейтинг – серед усіх опитаних
Якби вибори до Верховної Ради України відбулися б наступної
неділі, то як би Ви проголосували?
33,1%
СЛУГА НАРОДУ
10,3%
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
6,7%
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
ГОЛОС
6,3%
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
6,2%
4,3%
УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА
3,2%
СИЛА І ЧЕСТЬ
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
2,4%
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
2,2%
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
2,1%
ПАРТІЯ ШАРІЯ
1,7%
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
1,6%
АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
ВО "СВОБОДА"
1,3%
0,7%
2,8%
ІНША ПАРТІЯ
НЕ БРАЛИ Б УЧАСТІ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
0,8%
14,3%

21.

Рейтинг – серед тих, хто визначився
Якби вибори до Верховної Ради України відбулися б наступної
неділі, то як би Ви проголосували?
39,0%
СЛУГА НАРОДУ
12,1%
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
7,9%
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
ГОЛОС
7,4%
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
7,3%
5,1%
УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА
3,8%
СИЛА І ЧЕСТЬ
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
2,8%
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
2,6%
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
2,5%
ПАРТІЯ ШАРІЯ
2,0%
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
1,9%
АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
ВО "СВОБОДА"
ІНША ПАРТІЯ
1,5%
0,8%
3,3%

22.

Рейтинг
Якби вибори до Верховної Ради України відбулися б наступної неділі, то як би Ви
проголосували?
Віковий розподіл
СЛУГА НАРОДУ
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
ГОЛОС
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА
СИЛА І ЧЕСТЬ
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
ІНША ПАРТІЯ
Радикальна
Опозиційний Громадянськ
Інша партія Партія Олега
Сила і честь
Блок
а позиція
Ляшка
18-29
1,4%
3,7%
1,4%
0,0%
1,4%
30-39
2,8%
1,8%
0,8%
1,8%
2,6%
40-49
3,9%
2,1%
2,7%
1,2%
1,8%
50-59
2,5%
0,5%
3,3%
5,5%
7,1%
3,2%
2,3%
2,7%
3,1%
3,1%
60 і старше
Українська
ВО
Стратегія "Батьківщина
"
Гройсмана
0,8%
5,7%
3,8%
2,8%
0,9%
5,4%
5,5%
4,9%
8,1%
10,3%
Голос
7,1%
11,2%
4,8%
6,8%
2,9%
Опозиційна
Європейська
Платформа – Слуга Народу
Солідарність
За Життя
9,6%
5,1%
38,8%
5,6%
7,4%
34,2%
7,8%
15,1%
35,5%
5,5%
14,2%
29,5%
5,8%
10,3%
29,6%

23.

Рейтинг
Якби вибори до Верховної Ради України відбулися б наступної неділі, то як би Ви
проголосували?
Статевий розподіл
СЛУГА НАРОДУ
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
ГОЛОС
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА
СИЛА І ЧЕСТЬ
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
ІНША ПАРТІЯ
Радикальна
Українська
ВО
Опозиційний Громадянськ
Інша партія Партія Олега
Сила і честь Стратегія "Батьківщина
Блок
а позиція
"
Ляшка
Гройсмана
3,1%
3,2%
1,6%
2,0%
2,7%
4,0%
5,8%
Чоловіки
2,6%
1,2%
2,7%
2,8%
3,6%
4,5%
6,5%
Жінки
Голос
5,7%
6,9%
Опозиційна
Європейська
Платформа –
Солідарність
За Життя
7,4%
12,1%
6,1%
8,8%
Слуга
Народу
33,5%
32,7%

24.

Рейтинг
Якби вибори до Верховної Ради України відбулися б наступної неділі, то як би Ви
проголосували?
Регіональний розподіл
СЛУГА НАРОДУ
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
ГОЛОС
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА
СИЛА І ЧЕСТЬ
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід
Опозиційний
Блок
Громадянська
позиція
Сила і честь
4,4%
0,8%
0,4%
Українська
Стратегія
Гройсмана
3,6%
4,7%
1,7%
1,6%
0,7%
2,0%
2,1%
3,1%
3,1%
3,4%
2,7%
4,9%
3,7%
4,4%
3,1%
6,2%
4,4%
ВО
"Батьківщина"
Голос
0,4%
3,2%
2,7%
5,4%
12,4%
7,1%
4,4%
3,3%
2,8%
14,1%
Опозиційна
Європейська
Платформа – За Слуга Народу
Солідарність
Життя
2,0%
21,5%
44,6%
8,1%
5,4%
5,4%
10,3%
15,5%
8,8%
5,2%
7,3%
30,4%
41,3%
27,7%
25,3%

25.

Рейтинг – другий вибір
А за яку політичну силу Ви проголосуєте, якщо та сила, яку ви назвали не братиме участі у
виборах?
14,2%
СЛУГА НАРОДУ
10,0%
ГОЛОС
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
5,0%
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
4,9%
4,3%
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
СИЛА І ЧЕСТЬ
3,8%
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
3,4%
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
3,0%
УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА
2,7%
ВО "СВОБОДА"
2,4%
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" 1,7%
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ0,5%
АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ0,2%
ПАРТІЯ ШАРІЯ0,1%
ІНША ПАРТІЯ 2,1%
НЕ БРАЛИ Б УЧАСТІ 1,3%
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
40,5%

26.

Рейтинг – другий вибір
А за яку політичну силу Ви проголосуєте, якщо та сила, яку ви назвали не братиме участі у
виборах?
Віковий розподіл
СЛУГА НАРОДУ
ГОЛОС
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
СИЛА І ЧЕСТЬ
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
ІНША ПАРТІЯ
НЕ БРАЛИ Б УЧАСТІ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
18-29
30-39
40-49
50-59
60 і старше
Важко
відповісти
Не брали б
участі
48,4%
43,4%
33,3%
38,3%
38,8%
2,0%
1,3%
0,0%
0,6%
2,0%
Опозиційна Радикальна
ВО
Європейська Опозиційний
Інша партія Платформа – Партія Олега Сила і честь "Батьківщина
Солідарність
Блок
"
За Життя
Ляшка
0,9%
0,6%
3,8%
4,1%
2,3%
4,1%
4,6%
3,3%
2,8%
4,1%
1,0%
4,6%
8,7%
4,6%
3,7%
3,1%
7,2%
2,5%
5,6%
4,0%
4,0%
0,6%
1,9%
2,2%
3,9%
4,4%
5,0%
6,9%
2,2%
5,2%
1,3%
6,3%
4,6%
3,2%
4,6%
Голос
Слуга Народу
12,8%
7,5%
11,5%
10,6%
8,7%
6,7%
11,1%
17,8%
18,3%
16,5%

27.

Рейтинг – другий вибір
А за яку політичну силу Ви проголосуєте, якщо та сила, яку ви назвали не братиме участі у
виборах?
Статевий розподіл
СЛУГА НАРОДУ
ГОЛОС
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
СИЛА І ЧЕСТЬ
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
НЕ БРАЛИ Б УЧАСТІ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Чоловіки
Жінки
Важко
відповісти
Не брали б
участі
41,9%
39,3%
0,5%
2,0%
Опозиційна Радикальна
Платформа – Партія Олега
За Життя
Ляшка
1,7%
3,2%
4,0%
3,7%
Сила і честь
4,2%
3,5%
ВО
Європейська Опозиційний
"Батьківщина" Солідарність
Блок
5,0%
3,7%
3,8%
5,8%
6,9%
3,4%
Голос
Слуга Народу
8,2%
11,4%
14,6%
14,0%

28.

Антирейтинг
А за яку політични силу ви НЕ проголосуєте за жодних обставин?
45,7%
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
25,1%
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
25,1%
23,8%
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
20,9%
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
20,2%
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
11,3%
ВО "СВОБОДА"
7,3%
СЛУГА НАРОДУ
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
5,5%
ГОЛОС
4,8%
АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
4,5%
ПАРТІЯ ШАРІЯ
3,9%
СИЛА І ЧЕСТЬ 1,9%
УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА
8,2%
ІНША ПАРТІЯ 1,9%
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
9,8%

29.

Антирейтинг
А за яку політични силу ви НЕ проголосуєте за жодних обставин?
Віковий розподіл
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
ВО "СВОБОДА"
СЛУГА НАРОДУ
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
ГОЛОС
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
18-29
30-39
40-49
50-59
60 і старше
Важко
відповісти
Голос
Об’єднання
"Самопоміч"
Слуга
Народу
12,1%
7,2%
7,0%
10,6%
10,9%
0,9%
4,7%
11,2%
5,6%
3,1%
4,9%
6,2%
7,6%
5,0%
4,4%
8,6%
6,2%
5,5%
5,6%
9,6%
18-29
ВО
Опозиційна Радикальна
ВО
Опозиційни Громадянсь
Європейська
"Батьківщин Платформа Партія Олега
"Свобода"
й Блок
ка позиція
Солідарність
а"
– За Життя
Ляшка
9,2%
14,4%
22,2%
22,5%
17,9%
23,6%
43,8%
8,0%
24,5%
18,6%
19,6%
25,3%
27,6%
49,6%
16,4%
15,5%
16,1%
25,5%
24,3%
21,3%
43,2%
16,9%
27,2%
23,9%
28,6%
25,8%
29,4%
44,4%
8,4%
18,9%
22,5%
23,5%
29,5%
23,8%
46,7%
30-39
40-49
50-59
60 і старше

30.

Антирейтинг
А за яку політични силу ви НЕ проголосуєте за жодних обставин?
Статевий розподіл
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
ВО "СВОБОДА"
СЛУГА НАРОДУ
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
ГОЛОС
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Чоловіки
Жінки
Важко
відповісти
Голос
7,3%
11,9%
5,5%
4,2%
Опозиційна Радикальна
ВО
Об’єднання
Опозиційний Громадянськ
Європейська
Слуга Народу ВО "Свобода"
"Батьківщина Платформа – Партія Олега
"Самопоміч"
Блок
а позиція
Солідарність
"
За Життя
Ляшка
7,7%
6,4%
15,9%
20,6%
24,9%
25,2%
26,3%
28,3%
47,8%
3,6%
8,2%
7,5%
19,8%
17,5%
22,6%
24,0%
22,4%
43,8%

31.

Антирейтинг
А за яку політични силу ви НЕ проголосуєте за жодних обставин?
Регіональний розподіл
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
ВО "СВОБОДА"
СЛУГА НАРОДУ
ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
ГОЛОС
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід
Важко
відповісти
Голос
Об’єднання
"Самопоміч"
Слуга
Народу
4,8%
4,8%
8,8%
3,2%
9,8%
6,2%
21,4%
7,4%
11,1%
3,5%
5,4%
2,2%
6,8%
6,0%
2,4%
4,8%
9,1%
5,4%
8,8%
9,1%
Опозиційна Радикальна
ВО
ВО
Опозиційний Громадянськ
Європейська
"Батьківщина Платформа – Партія Олега
"Свобода"
Блок
а позиція
Солідарність
"
За Життя
Ляшка
24,7%
7,6%
25,5%
36,3%
5,6%
30,3%
70,9%
21,3%
8,7%
6,4%
5,5%
11,5%
29,1%
13,9%
26,6%
12,2%
23,1%
17,4%
23,7%
46,6%
19,4%
13,4%
17,0%
17,6%
30,9%
14,2%
40,1%
21,3%
33,2%
19,3%
21,1%
57,1%
49,3%
33,8%
32,7%

32.

Бажаний прем’єр
Кого з цих людей Ви хотіли б бачити Прем'єр-міністром України?
13,2%
БОЙКО ЮРІЙ
12,7%
ГРОЙСМАН ВОЛОДИМИР
9,7%
ТИМОШЕНКО ЮЛІЯ
РОЗУМКОВ ДМИТРО
8,2%
ПОРОШЕНКО ПЕТРО
7,8%
5,2%
СМЕШКО ІГОР
4,0%
МУРАЄВ ЄВГЕНІЙ
ВІЛКУЛ ОЛЕКСАНДР
2,2%
САДОВИЙ АНДРІЙ 1,5%
КОШУЛИНСЬКИЙ РУСЛАН 1,2%
ІНШИЙ 0,6%
ВАЖКО СКАЗАТИ
33,7%

33.

Бажаний прем’єр
Кого з цих людей Ви хотіли б бачити Прем'єр-міністром України?
Віковий розподіл
БОЙКО ЮРІЙ
ГРОЙСМАН ВОЛОДИМИР
ТИМОШЕНКО ЮЛІЯ
РОЗУМКОВ ДМИТРО
ПОРОШЕНКО ПЕТРО
СМЕШКО ІГОР
МУРАЄВ ЄВГЕНІЙ
ВІЛКУЛ ОЛЕКСАНДР
САДОВИЙ АНДРІЙ
КОШУЛИНСЬКИЙ РУСЛАН
ІНШИЙ
ВАЖКО СКАЗАТИ
18-29
30-39
40-49
50-59
60 і старше
Важко
сказати
35,1%
40,3%
32,2%
29,5%
31,8%
інший
0,3%
1,3%
0,6%
0,8%
0,2%
Кошулинськ Садовий
ий Руслан
Андрій
0,0%
3,7%
0,8%
0,5%
1,8%
2,1%
0,5%
0,3%
2,3%
1,3%
Вілкул
Олександр
2,0%
1,3%
1,8%
3,0%
2,7%
Мураєв
Євгеній
2,5%
5,6%
4,8%
3,3%
3,8%
Смешко
Ігор
1,7%
3,6%
3,0%
15,0%
3,4%
Порошенко Розумков Тимошенко Гройсман
Бойко Юрій
Петро
Дмитро
Юлія
Володимир
8,8%
12,5%
11,9%
12,7%
8,8%
8,2%
7,9%
8,9%
9,9%
11,7%
8,4%
7,8%
7,5%
12,0%
17,8%
6,0%
6,3%
7,1%
13,1%
15,0%
7,8%
7,0%
11,9%
14,6%
13,2%

34.

Бажаний прем’єр
Кого з цих людей Ви хотіли б бачити Прем'єр-міністром України?
Статевий розподіл
БОЙКО ЮРІЙ
ГРОЙСМАН ВОЛОДИМИР
ТИМОШЕНКО ЮЛІЯ
РОЗУМКОВ ДМИТРО
ПОРОШЕНКО ПЕТРО
СМЕШКО ІГОР
МУРАЄВ ЄВГЕНІЙ
ВІЛКУЛ ОЛЕКСАНДР
САДОВИЙ АНДРІЙ
КОШУЛИНСЬКИЙ РУСЛАН
ІНШИЙ
ВАЖКО СКАЗАТИ
Чоловіки
Жінки
Важко
сказати
34,2%
33,2%
інший
0,8%
0,5%
Кошулинськ
ий Руслан
1,4%
1,0%
Садовий
Андрій
1,6%
1,4%
Вілкул
Олександр
2,6%
1,9%
Мураєв
Євгеній
4,8%
3,3%
Смешко Ігор
3,9%
6,3%
Порошенко Розумков Тимошенко Гройсман
Бойко Юрій
Петро
Дмитро
Юлія
Володимир
8,0%
7,3%
9,1%
13,0%
13,3%
7,7%
9,0%
10,3%
12,5%
13,0%

35.

Бажаний прем’єр
Кого з цих людей Ви хотіли б бачити Прем'єр-міністром України?
Регіональний розподіл
БОЙКО ЮРІЙ
ГРОЙСМАН ВОЛОДИМИР
ТИМОШЕНКО ЮЛІЯ
РОЗУМКОВ ДМИТРО
ПОРОШЕНКО ПЕТРО
СМЕШКО ІГОР
МУРАЄВ ЄВГЕНІЙ
ВІЛКУЛ ОЛЕКСАНДР
САДОВИЙ АНДРІЙ
КОШУЛИНСЬКИЙ РУСЛАН
ІНШИЙ
ВАЖКО СКАЗАТИ
Схід
Південь
Центр
Північ
Захід
Важко
сказати
39,8%
29,7%
40,3%
33,4%
26,9%
інший
0,4%
0,7%
0,2%
0,8%
0,9%
Кошулинськ
ий Руслан
0,0%
0,3%
0,4%
1,0%
3,1%
Садовий
Андрій
0,8%
0,0%
0,2%
1,8%
3,7%
Вілкул
Олександр
3,2%
5,1%
2,5%
1,0%
0,7%
Мураєв
Євгеній
6,0%
5,4%
3,3%
5,7%
1,8%
Смешко Ігор
0,0%
5,7%
4,4%
7,5%
6,4%
Порошенко
Петро
2,8%
8,1%
5,0%
6,7%
13,4%
Розумков
Дмитро
11,2%
9,1%
7,5%
8,0%
7,1%
Тимошенко Гройсман
Бойко Юрій
Юлія
Володимир
5,6%
11,6%
18,7%
5,1%
13,9%
16,9%
8,8%
15,9%
11,5%
13,7%
8,3%
11,9%
12,1%
12,6%
11,2%
English     Русский Rules