Верховна Рада України
Організація роботи Верховної Ради України
Структура
Структура Комітети Верховної Ради України:
Висновки
2.42M
Categories: policypolicy lawlaw

Верховна Рада України

1. Верховна Рада України

2.

Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) — представницький
орган державної влади України, який має
колегіальний характер і складається з чотирьохсот
п'ятдесяти народних депутатів України, обраних
строком на п'ять років на основі загального, рівного
і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування.

3.

ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНИ:
внесення змін до Конституції України
прийняття законів
визначення засад політики держави та програм
суспільного розвитку
взаємовідносин Верховної Ради і Президента України
формування інших державних органів
організації адміністративно-територіального устрою
нашої країни
здійснення зовнішніх функцій держави, а також
бюджетні та контрольні повноваження

4.

Верховна Рада може розглядати питання про
відповідність Кабінету Міністрів України та
прийняти резолюцію недовіри, що спричиняє
його відставку. Питання про відповідальність
Кабінету Міністрів може бути розглянуто за
пропозицією не менш як 150 народних
депутатів України (однієї третини від
конституційного складу Верховної Ради).
Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України
вважається
прийнятою,
якщо
за
неї
проголосувало не менш як 226 народних
депутатів, тобто більшість від конституційного
складу Верховної Ради.

5.

Конституція України (ст.92) визначає широке коло питань,
які можуть вирішуватися Верховною Радою виключно
шляхом прийняття законів. Це стосується:
прав і свобод людини і громадянина та їх гарантій;
засад використання природних ресурсів і освоєння
космічного простору; зовнішніх відносин,
зовнішньоекономічної діяльності; утворення і діяльності
політичних партій, інших об’єднань громадян, засобів
масової інформації; місцевого самоврядування;
територіального устрою України;
основ національної безпеки, організації Збройних Сил
України і забезпечення громадського порядку;
бюджетних відносин, податків і зборів, статусу
національної та іноземної валют на території України;
одиниць ваги, міри і часу; порядку встановлення
державних стандартів;
амністії та низки інших питань.

6. Організація роботи Верховної Ради України

7.

Черговими
Позачерговими
тобто такими, що починають
свою роботу у встановлені
Конституцією України строки і
позачерговими,
які
можуть
скликатися на вимогу не менш як
третини народних депутатів
України від конституційного
складу Верховної Ради або на
вимогу Президента України.
скликаються Головою Верховної
Ради із зазначенням питань, як
виносяться на їх розгляд. Якщо
указом Президента в Україні
запроваджується воєнний чи
надзвичайний стан, Верховна
Рада повинна зібратися у
дводенний строк на позачергову
сесію без офіційного скликання
її.

8.

9.

10.

11.

Засідання Верховної Ради проводяться відкрито.
Для керівництва своєю роботою Верховна Рада
обирає:
Голову
Верховної
Ради
України.
Заступник
а Голови
Верховної
Ради
України.
Ці
Першого
заступника
Верховної
Ради
України.
посадові особи обираються зі складу
депутатів Верховної Ради і за потреби можуть
бути відкликані.

12.

Керівництво Верховною Радою України здійснює Голова
Верховної Ради України, який обирається народними
депутатами таємним голосуванням. Згідно Статті 88
Конституції України він :
веде засідання Верховної Ради України;
організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;
підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної
влади України та органами влади інших держав;
організовує роботу апарату Верховної Ради України;
проводить засідання Ради голів фракцій і Ради голів комітетів, на яких
обговорюється порядок денний сесії. Остаточно порядок денний роботи сесії
затверджується на засіданні Верховної Ради.

13.

Заступники
Голові Верховної Ради України
допомагають два його Заступники, які
обираються народними депутатами
таємним голосуванням за пропозицією
Голови.
Роботу Голови Верховної Ради України і
його заступників забезпечують відповідні
секретаріати.

14. Структура

Голова Верховної Ради України;
Перший заступник Голови Верховної
Ради України;
Заступник Голови Верховної Ради
України;
Керівник апарату Верховної Ради
України;
Апарат Верховної Ради України;
Управління справами Верховної Ради
України.

15. Структура Комітети Верховної Ради України:

o
Комітет з питань правової політики;
Комітет з питань правосуддя;
Комітет з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого
самоврядування;
Комітет з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності;
Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією;
Комітет з питань національної безпеки і
оборони;
Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин;
Комітет у закордонних справах;
Комітет з питань європейської інтеграції;
Комітет з питань Регламенту, депутатської
етики та забезпечення діяльності Верховної
Ради України;
Комітет з питань бюджету;
Комітет з питань фінансів і банківської
діяльності;
Комітет з питань економічної політики;
Комітет з питань промислової і регуляторної
політики та підприємництва;
Комітет з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки;
Комітет з питань будівництва,
містобудування і житлово-комунального
господарства;
Комітет з питань транспорту і зв'язку;
Комітет з питань аграрної політики та
земельних відносин;
Комітет з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи;
Комітет з питань науки і освіти;
Комітет з питань охорони здоров'я;
Комітет з питань культури і духовності;
Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики,
спорту та туризму;
Комітет з питань свободи слова та
інформації;
Комітет з питань соціальної політики та
праці;
Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів.

16.

17.

18. Висновки

Отже, Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ)

представницький орган державної влади України, який
має колегіальний характер і складається з чотирьохсот
п'ятдесяти народних депутатів України, обраних
строком на п'ять років на основі загального, рівного і
прямого
виборчого
права
шляхом
таємного
голосування.
Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої
влади, що уповноважений приймати закони.
Повноваження Верховної Ради України реалізуються
спільною діяльністю народних депутатів України на
засіданнях Верховної Ради України під час її сесій.
Повноваження
народних
депутатів
України
визначаються Конституцією та законами України.
English     Русский Rules