Презентація з теми: “Організація Рада Європи”
План:
Заснування Ради Європи
Мета створення.
Цілі організації
Країни, що входять до складу організації
Діяльність Ради Європи
Висновок
Дякую за увагу!
2.52M
Category: policypolicy

Організація Рада Європи

1. Презентація з теми: “Організація Рада Європи”

Виконала студентка групи П-6
Федоренко О.О.

2. План:

• Заснування Ради Європи
• Мета створення. Цілі організації
• Країни, що входять до складу Ради
Європи
• Діяльність Ради Європи

3. Заснування Ради Європи

• Рада Європи була заснована після
промови Вінстона Черчілля в університеті
Цюриху 19 вересня 1946 року, в котрій він
закликав до створення «сполучених держав
Європи»
Рада була офіційно заснована 5 травня
1949 року Лондонською Угодою, підписаною
десятьма країнами-засновниками
(Великобританія, Ірландія, Люксембург, Італія,
Нідерланди, Данія, Швеція).

4.

• Штаб-квартира Ради Європи знаходиться у Страсбурзі. Спочатку
засідання Ради відбувалися в Університетському Палаці Страсбургу,
у 1977 році для засідань Ради на околиці міста був зведений Палац
Європи.

5. Мета створення.

• Основна заявлена мета − побудова
Європи, що ґрунтується на принципах
свободи, демократії, захисту прав людини
і верховенства закону.
• Ця мета досягається за допомогою органів
Ради шляхом
обговорення питань, що становлять
спільний інтерес, шляхом
укладання угод та здійснення спільних
заходів в економічній,
соціальній, культурній, науковій, правовій
та адміністративній
галузях, а також у галузі захисту та
збереження і подальшого
здійснення прав людини і основних
свобод.

6. Цілі організації

• Захист демократії і верховенства права
• Захист прав людини, зокрема:
- Соціальні права
- Лінгвістичні права меншин
• Поширення ідей європейської
культурної ідентичності і різноманітності;
• Вирішення проблем, що з ними
стикається європейське суспільство,
включаючи дискримінацію, ксенофобію
, екологічні
загрози, СНІД, наркотики та організован
у злочинність
• Заохочення стабільності демократії
шляхом реформ.

7. Країни, що входять до складу організації

• Основною статутною умовою для вступу країн до Ради
Європи (РЄ) є визнання державоюкандидатом принципу верховенства права, її
зобов'язання забезпечити права та основні свободи
людини всім особам, які знаходяться під її
юрисдикцією, та ефективно співпрацювати з іншими
державами з метою досягнення цілей РЄ.
• На даний момент 47 країн є членами Ради Європи:
Австрія, Албанія, Андорра, Бельгія, Болгарія,
Великобританія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія,
Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн,
Люксембург, Македонія, Мальта, Молдова,
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія,
Росія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія,
Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція,
Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція. Кандидатами на
вступ е Азербайджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина та
Вірменія.

8. Діяльність Ради Європи

Одним з найбільш значних досягнень Ради Європи вважається розробка і
прийняття Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950
року, яка слугує основою для Європейського суду з прав людини. Вона сприяє
уніфікації законодавства різних країн у цій сфері. Рада Європи проводить
експертизу рівня захисту прав особистості в конкретній країні, в її законодавстві та на
практиці. Рада Європи не є частиною Євросоюзу і її не слід плутати із Радою
Європейського Союзу чи Європейською Радою.
Десять років потому Рада Європи підійшла до поворотного моменту у своєму
розвитку. Надавши допомогу в становленні демократії новим державам, які виникли
на руїнах соціалістичної системи, вона приступає до налагодження нових
партнерських зв'язків, до співпраці на нових напрямках на рівноправній основі з
цими ж державами, які тепер стали повноцінними членами організації.
Від самого початку свого існування Організація намагається усувати будь- які
перешкоди між народами, створюючи в Європі єдиний простір, в основі якого
лежать загальнолюдські цінності.
Отже, Рада Європи має велике значення для розвитку демократичних процесів у
всьому світі

9. Висновок

Зі створенням цієї Організації було започатковано нову форму
міждержавного співробітництва. Створення та діяльність Ради Європи
мали значний вплив і на розвиток права міжнародних організацій,
зокрема на внутрішньо-організаційний механізм. Вплив Ради Європи
на загальноєвропейські процеси доводить і той факт, що вона
охоплює своїм впливом майже всі європейські держави, за винятком
Білорусі. За цим показником вона є найбільшою в Європі, якщо
врахувати, що ОБСЄ, НАТО та деякі інші міждержавні організації з
погляду географічних критеріїв не можуть вважатись виключно
європейськими.

10. Дякую за увагу!

English     Русский Rules