Статеве розмноження
4.70M
Category: biologybiology

Розмноження грибів

1.

2.

Розгадайте ребуси та поясніть значення цих слів.
О=І
̕̕̕̕̕̕̕ ̕̕̕̕̕̕̕ ̕̕̕̕̕̕̕ ̕̕̕̕̕̕̕
̒ ̕̕̕̕̕̕̕ ̕̕̕̕̕̕̕

3.

1.
Тіло багатоклітинних грибів складається з ниткоподібних утворів,
які називаються …
2.
Запас поживних речовин у грибів відкладається у вигляді …
3.
Гриби населяють такі середовища існування: …
4.
За способом живлення гриби поділяються на: …
5.
Гриби, які живуть у взаємовигідному співжитті з іншими
організмами, називаються …
6.
Гриби, які оселяються на живих організмах, використовуючи їх як
середовище існування та джерело живлення називаються …
7.
Гриби, які мінералізують органічні речовини, звільняють ґрунт
від мертвих решток і поповнюють у ньому запаси мінеральних
солей для живлення зелених рослин, називаються …

4.

ознайомитися з особливостями розмноження та
поширення грибів;
з’ясувати характерні ознаки статевого, нестатевого та
вегетативного розмноження;
порівняти процеси розмноження рослин і грибів;
виховувати розуміння єдності всього живого, тісних
зв'язків між організмами та вразливості природи до
діяльності людини.

5.

СТАТЕВЕ
у грибів
утворюються
спеціальні статеві
клітини гамети у
спеціальних
структурах
ВЕГЕТАТИВНЕ
здійснюється
частинами міцелію,
який, відділяючись
від загальної маси,
здатний рости і
розвиватися
самостійно
НЕСТАТЕВЕ
здійснюється за
допомогою
нестатевих спор

6.

Хлібопекарські дріжджі
Розвиток частин міцелію
опеньків
Клітини дріжджів
1- материнська клітина; 2 - клітина з
брунькою; 3 - колонія дріжджів

7.

У нижній частині шапинки утворюються спори, за допомогою
яких гриби розмножуються та поширюються. Спорангії можуть бути
утворені пластинками – пластинчасті гриби або трубочками –
трубчасті гриби.
Пластинчасті гриби
Трубчасті гриби

8.

Шапинкові гриби спороносять так рясно, що часто покривають
своїми спорами навколо рослини і ґрунт

9.

10.

Такий вигляд має спора
гриба під електронним
скануючим мікроскопом,
Спори різних шапинкових грибів
збільшена в 20 тис. разів

11. Статеве розмноження

Здійснюється шляхом злиття чоловічих та жіночих гамет,
внаслідок чого утворюється зигота (запліднена яйцеклітина).
Для грибів характерні різні способи статевого розмноження.
У нижчих грибів відбувається злиття однакових (ізогамія) або
різних за розмірами (гетерогамія) гамет. Із зиготи після періоду
спокою виростає спорангієносець зі спорангієм, наповненим
ендоспорами.
У вищих грибів утворюються аскоспори та базидіоспори.
Статевий процес забезпечує можливість до мінливості і
успадкування ознак батьківської і материнської клітин.

12.

Базидії утворюють щільний шар на
пластинках шапинкових грибів

13.

Сапротрофи живляться за рахунок розкладання відмерлих
залишків рослинності і відіграють важливу роль у кругообігу речовин
у природі. Руйнуючи рослинні залишки для
того, щоб добути
необхідні для життя поживні речовини, сапротрофи повертають
частину цих речовин у ґрунт, роблячи їх доступними для засвоєння
іншими рослинами.
Гнойовик білий (на
ґрунтах з високим
вмістом органіки
Штучне розведення
глив на лушпинні
гречки
Мухомори

14.

Шапинкові гриби можуть вступати в симбіози з кореневою системою
різних рослин. Гіфи гриба обплутують корені рослини і навіть можуть
проникати всередину кореня рослини, утворюючи мікоризу.
Підберезник
Лисички в сосняку
Боровик (білий гриб) часто зростає
разом з дубами, ялинами, соснами
Підосичник
Маслюки в сосняку

15.

Вони оселяються на поверхні або всередині рослин, людини,
інших грибів. Живляться соками організму-хазяїна, спричиняючи різні
небезпечні захворювання.
Гриб-трутовик
Фітофтора
Борошниста роса
Гриб-слизовик
Ріжки
Гриб-паразит комах

16.

1. До цвілевих грибів належать:
а) пеніцил; б) шампіньйон; в) боровик;
г) аспергіл.
2. До грибів-паразитів належать:
а) мукор; б) фітофтора; в) гнойовик; г) підосичник; ґ) трутовик.
3. Провідну роль у підвищенні родючості ґрунтів відіграє екологічна група
грибів:
а) сапротрофи; б) паразити; в) гриби, які вступають в симбіоз з рослинами.
4. Мікоризу утворює така екологічна група грибів:
а) гриби, які вступають в симбіоз з рослинами; б) паразити; в) сапротрофи.
5. Псує продукти харчування та спричиняє харчові отруєння така екологічна
група грибів:
а) паразити; б) сапротрофи; в) гриби, які вступають в симбіоз з рослинами.
6. Поясніть такі терміни: сапротрофи, цвілеві гриби, гриби-паразити, мікориза,
вегетативне розмноження, статеве розмноження, нестатеве розмноження.

17.

Під березою грибочок,
Поряд жінка і синочок…
З деревом вони куми,
Добре знаємо їх ми!
Підберезники
Ці грибочки невеличкі,
Із близнючок в них сестрички.
По лісах мандрують пішки,
Носять рижі босоніжки.
Лисички
Шапка коричнева, ніжка міцна,
Гриб цей найкращий, і кожен це зна,
Тому бажає усякий грибник
В лісі великий знайти ...
Боровик
Темну шапку одягнув
І під деревом заснув...
Капелюшок, слизом вкритий,
Навіть дощиком не змити.
Маслюки

18.

1.
Опрацювати § 52, підготувати відповіді на запитання з
рубрики «Перевірте здобуті знання».
2.
Користуючись текстом підручника та інтернетджерелами, наведіть приклади грибів різних груп за
способом живлення: сапротрофи, живлення завдяки
симбіозу з іншими організмами, паразити.

19.

20.

Література:
Біологія: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й кл./Л.І.Остапченко та ін. –
К.: Генеза, 2014. – 224с.: іл.
Інтернет-ресурси:
http://900igr.net/fotografii/obg/Kurenie/008-C6H12O6-gljukoza.html
https://www.google.com.ua/url?sa
http://school.xvatit.com/index.php?title=Тема 50. Загальна характеристика
царства Гриби
http://www.fitopat.ru/?p=32
http://vk.com/wall19019834_711
http://vipmaster-samara.ru/samara/book/biologiya-6-klass-tema-gribi.html
http://www.pleseni.net.ua/udalenie-pleseni-v-domax-kotedzhax/
http://dvasela.at.ua/forum/16-19-2
http://ptztravel.narod.ru/stati/podberezovik.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/Підосиковик
http://allforchildren.ru/poetry/mushrooms031.php
http://sivertime.com.ua/taxonomy/term/355/0?page=6
http://uanat65.ru/page/7
http://www.sgvavia.ru/forum/29-75-65
http://gribochek.su/books/item/f00/s00/z0000006/st008.shtml
English     Русский Rules