Гриби є еукаріотичними організмами, клітини яких мають ряд особливостей:
Осмогетеротрофний спосіб живлення
Гриби – це одна із найдавніших, найбільших та найрізноманітніших груп еукаріотичних організмів.
За способом живлення гриби поділяють:
Найпоширенішим способом розмноженням грибів є розмноження спорами.
Основою статевого розмноження грибів є три типи генетичної рекомбінації:
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ
Несправжні гриби
сапролегнія, фітофтора, плазмопара, гіфохитріум та ін.
Слизовики
Справжні гриби
Справжні гриби розглядають як самостійну групу Fungi
До справжніх грибів у цій системі відносять вісім відділів:
За будовою справжні гриби поділяють:
Шапинкові гриби
Лишайники (ліхенізовані гриби)
Самостійна робота «РОЗПІЗНАВАННЯ РІЗНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРИБІВ І СКЛАДАННЯ СХЕМ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ»
Використана література:
Джерела фото, використаних в презентації
1.78M
Categories: biologybiology ecologyecology

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції

1.

Біорізноманіття нашої планети як
наслідок еволюції

2.

Перед вами чудернацький гриб
гіднелум Пека (Hydnellum peckii), або
«кровоточивий зуб», що зустрічається у
хвойних лісах Европи й Північної
Америки. Його тіло виділяє рідину
червоного кольору для приваблювання
комах, яких організм використовує для
живлення. Чому це гриб, а не рослини чи
тварина?

3. Гриби є еукаріотичними організмами, клітини яких мають ряд особливостей:

1) структурним компонентом каркасу клітинних оболонок є
полісахарид глюкан, а поперечні містки між його молекулами
утворює хітин (переважно у справжніх грибів) чи целюлоза
(переважно у несправжніх грибів);
2) органелами руху грибів можуть бути джгутики (справжні
гриби) або псевдоподії (слизовики);
3) клітини багатьох грибів містять невеликі вакуолі, які є
вмістилищем запасних поживних речовин та токсичних
продуктів метаболізму;
4) у грибів є розвинені секреторні міхурці (везикули), що
відповідають за транспортування та виділення
за межі цитоплазми різних сполук;
5) запасають гриби глікоген (справжні гриби) або
міколамінарин (несправжні гриби), кінцевим продуктом обміну
білків є сечовина.
Гриби є еукаріотичними організмами, клітини
яких мають ряд особливостей:

4. Осмогетеротрофний спосіб живлення

тобто живлення готовими органічними речовинами,
що поглинаються всією поверхнею тіла. Гриби
поглинають органіку разом з необхідними мінеральними сполуками усією поверхнею грибниці. Усі
ділянки міцелію відділені від середовища лише
клітинною оболонкою з хітину або целюлози й
плазматичною мембраною, ніяких відмерлих клітин,
як у корі коренів рослин, немає. У субстраті органічні
речовини перебувають досить часто у вигляді
складних речовин, тому гриби секретують назовні
ферменти-гідролази, які їх розщеплюють та
здійснюють зовнішнє травлення.
Осмогетеротрофний спосіб
живлення

5.

При осмогетеротрофному живленні надходження поживних речовин
до клітини залежить від площі її поверхні.
Тому в ході еволюції у грибів збільшується площа тіла. Гриби
«прагнули» її збільшити, не змінюючи при цьому об’єму свого тіла.
Вегетативне тіло переважної більшості грибів являє розгалужену
систему ниток (гіфів), яка називається грибницею (міцелій). Гіфи
грибів дуже швидко й необмежено ростуть. Окремий гриб може за 24
години утворити грибницю довжиною в 1 км. Такий швидкий ріст
компенсує відсутність активного переміщення на рівні організмів. За
такої структури гриби перейшли до розмноження й розселення за
участю дуже різноманітних спор. Живлячись усією своєю поверхнею,
переважна більшість грибів розвивається всередині ґрунту, мертвої
органіки або живого організму. Оскільки тіло грибів перебуває у
субстраті, спороносні органи утворюються над субстратом і досить
часто з утворенням плодових тіл.

6.

Отже, у широкому розумінні ГРИБИ
(Fungi sensu lato) – безхлорофільні
еукаріотичні гетеротрофні організми, які
мають, зазвичай, грибницю, здатні до
осмогетеротрофного живлення,
необмеженого росту та розмножуються
за допомогою спор.

7. Гриби – це одна із найдавніших, найбільших та найрізноманітніших груп еукаріотичних організмів.

Водні гриби
(псатірела,
сапролегнія,
фіалоцефала)
розкладають органічні
рештки, паразитують
на рослинах й
тваринах й вступають
у симбіотичні
відносини з іншими
організмами.
Гриби – це одна із найдавніших, найбільших та
найрізноманітніших груп еукаріотичних організмів.

8. За способом живлення гриби поділяють:

Сапротрофні гриби є
найважливішими ре- дуцентами
органічної речовини та
ґрунтоутворювачами на планеті.
Паразитичні гриби взаємодіють
майже з усіма еукаріотами:
зокрема, фітопатогенні гриби
паразитують на рослинах,
зоопатогенні – на тваринах,
включно з людиною, а мікофільні
– на інших видах грибів.
Мутуалістичні гриби
утворюють взаємови- гідні
стосунки з іншими організмами:
мікоризоутворювачі – з корінням
судинних рослин, амброзієві
гриби – з мурашками та
термітами.
хижі гриби, які ловлять
нематод, сплітаючи
хитромудрі пастки, з яких ті
не в змозі вибратися
(наприклад, артроботріс,
зоопагус).
За способом живлення гриби
поділяють:

9. Найпоширенішим способом розмноженням грибів є розмноження спорами.

Їх поділяють на спори нестатевого розмноження й
спори статевого розмноження, або як їх називають в
мікології – мітотичними й мейотичними спорами.
Спори грибів мають малі розміри і, зазвичай,
розносяться вітром, в окремих видів вони можуть
поширюватися водою або тваринами. Спор
утворюється
величезна
кількість
(наприклад,
печериця за 2 доби утворює 2 млрд спор, тіло
трутовика – 10 млрд спор щорічно). Спори можуть
утворюватись у спорангіях (ендогенні спори) та
відокремлюючись від спеціалізованих гіф (екзогенні
спори).
Найпоширенішим способом розмноженням
грибів є розмноження спорами.

10. Основою статевого розмноження грибів є три типи генетичної рекомбінації:

1) пресексуальний
процес – це обмін
плазмідами без
генетичної
модифікації
взаємодіючих
особин (наприклад,
у слизовиків).
Вегетативне
розмноження грибів
здійснюється
частинами міцелію,
брунькуванням.
2) парасексуальний
процес – це обмін
ядрами без їхнього
злиття й
мейотичного поділу
(наприклад, у
аспергіла чи
пеніциліума);
3) статевий процес з
утворенням стійкого
диплоїдного ядра та
поділом шляхом
мейозу (у більшості
грибів).
Основою статевого розмноження грибів є три типи генетичної
рекомбінації:

11. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ

На Землі існує понад 1 500 000 видів грибів, проте
лише 5 % з них описані вченими. Щороку
відкриваються сотні нових видів. Як показали
молекулярно-філогенетичні дослідження кінця
початку XXI століття різні групи грибів мають різне походження і систематизувати усе їхнє
різноманіття важко.
В наукових колах досі точаться запеклі суперечки,
які пропонують різні підходи для класифікації. У
традиційному, або широкому розумінні (Fungi sensu
lato) група ГРИБИ поєднує справжні гриби,
несправжні гриби і слизовики. Досить часто
несправжні гриби й слизовики розглядають як
грибоподібні організми.
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ

12. Несправжні гриби

це група грибів, у яких клітинна
оболонка з целюлози, запасають
міколамінарин, мають два або один
джгутик і мітохондрії з трубчастими
кристами.
Зо новітньою системою несправжні
гриби утворюють кілька груп у складі
групи Хромальвеоляти.
Несправжні гриби

13. сапролегнія, фітофтора, плазмопара, гіфохитріум та ін.

14. Слизовики

група грибів, у яких спороносні
структури дуже нагадують плодові тіла
грибів, фаготрофний спосіб живлення,
рухливість на вегетативній стадії
розвитку, відсутність клітинної
оболонки.
Різні групи слизовиків належать до груп
Амебозої, Різарії та Екскавати
Слизовики

15.

1
Вегетативне тіло слизовиків має вигляд багатоядерної
рухливої цитоплазматичної маси – плазмодія, розміри
якого від кількох міліметрів до декількох десятків
сантиметрів. Плазмодії містять пігменти, які надають їм
різноманітного забарвлення. Джерелом їжі є бактерії,
клітини грибів та найпростіші. В природі слизовики є
активними бактеріофагами,відіграють значну роль в
регуляції бактеріальної флори грунтів, є збудниками
захворювань
культурних
рослин
(наприклад,
плазмодіофора є збудником кіли капусти, спонгоспора –
парші картоплі).
2
Слизовики: 1 – лікогала деревна; 2 – стемонітіс

16.

Рамарія

17. Справжні гриби

це група грибів, більшість з яких
утворює міцелій, клітинна оболонка
містить хітин, запасають глікоген, мають
один задній джгутик або втратили його і
мітохондрії з пластинчастими кристами.
У справжніх грибів тригеномні клітини, в
яких представлені ядерний та
мітохондріальний геноми.
Справжні гриби

18. Справжні гриби розглядають як самостійну групу Fungi

належать до надцарства Опістоконти.
Справжні гриби розглядають як
самостійну групу Fungi

19. До справжніх грибів у цій системі відносять вісім відділів:

Хитридіомікоти (синхітріум – збудник
раку картоплі),
Зигомікоти (мукор – біла цвіль, різопус
– чорна цвіль),
Аскомікоти (дріжджі, аспергіл,
пеніциліум, трюфелі, зморшки)
Базидіомікоти (мухомори, печериці,
боровики, трутовики, дощовики).
До справжніх грибів у цій
системі відносять вісім відділів:

20.

Для класифікації грибів використовують
такі основні категорії:
царство,
відділ,
клас,
порядок,
родина,
рід
вид.

21. За будовою справжні гриби поділяють:

нижчі
(з несептованою
грибницею)
вищі
(з грибницею,
поділеною на
септи)
За будовою справжні гриби
поділяють:

22. Шапинкові гриби

Це гриби, ознаками яких є наявність плодових тіл з
ніжки та шапки, сапротрофний та мутуалістичний
спосіб живлення й здатність утворювати мікоризу.
За будовою спороносного шару шапинкові гриби
поділяють на:
трубчасті гриби (білий гриб, маслюк, підберезник)
пластинчасті гриби (сироїжки, лисички, рижики).
За використанням в їжу гриби є:
безумовно їстівні (білий, підосичники, маслюки),
умовно їстівні (сироїжки),
отруйні (бліда поганка, червоний мухомор,
несправжні опеньки).
Шапинкові гриби

23.

Грибипаразити – це
група грибів, які
живляться за
рахунок поживних речовин живих
організмів, мають
різноманітні способи
зараження та
утворюють величезну
кількість спор тощо.
Грибами-паразитами
є трутовики, сажкові,
іржасті, ріжкові,
борошнисторосяні
гриби.
Цвілеві гриби – це група
грибів, загальними
ознаками яких є
утворення нальоту на
субстратах,
сапротрофний спосіб
живлення та виділення
захисних речовинантибіотиків. Сюди
відносять нижчі
одноклітинні гриби (напр.,
мукор) і вищі
багатоклітинні (напр.,
пеніцил, аспергіл) гриби.
Цвілеві гриби поширені
по всій земній кулі і їх
природним
місцеіснуванням є верхні
шари ґрунту.

24.

Дріжджеві гриби – це одноклітинні
гриби, ознаками яких є здатність до
анаеробного дихання, брунькування,
сапротрофний й паразитичний спосіб
жив- лення. Представниками групи є
пекарські й винні дріжджі, кандіда
білява (збудник молочниці),
пневмоцистіс (збудник пневмонії) та ін.

25. Лишайники (ліхенізовані гриби)

це асоціації справжніх грибів (мікобіонт)
та фотосинтезуючих організмів
(фотобіонт).
У більшості ліхенізовані гриби є
представниками відділу Аскомікоти і
їхня частка серед справжніх грибів
складає близько 20%.
Лишайники (ліхенізовані гриби)

26.

Фотобіонтами лишайників є представники зелених
водоростей (требуксія, кладофора, трентеполія) та
ціанобактерій (носток, анабена). Окрім того,
всередині тіла багатьох лишайників можуть жити й
нефотосинтезуючі організми (бактерії, дріжджі).
У лишайників своєрідна форма вегетативного тіла
(слані, або талому) у вигляді кірочки (накипні
лишайники графіс, леканора), листкоподібної
пластинки (листуваті лишайники стінна золотянка,
пармелія) або кущика (кущисті лишайники ягель,
бородач).
Розмноження у лишайників здебільшого
вегетативне за допомогою особливих утворів,
якими є вирости на тілі або всередині тіла. Ще
однією особливістю лишайників є утворення
лишайникових речовин, що захищають від
поїдання та мікроорганізмів, надають забарвлення
та контролюють світлові впливи, регулюють
взаємовідносини з рослинами тощо.

27. Самостійна робота «РОЗПІЗНАВАННЯ РІЗНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРИБІВ І СКЛАДАННЯ СХЕМ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ»

28.

Вправа 1.
Розгляньте плодові тіла печериці двоспорової
(Agaricus bisporus).
Знайдіть і позначте на малюнку в робочому зошиті: 1 – шапинка; 2 –
ніжка; 3 – гіфи міцелію; 4 – покривало; 5 – пластинчастий
спороутворюючий шар (гіменофор).
Які ознаки свідчать про належність печериці до справжніх грибів?

29.

Вправа 2. Зіставте запропоновані на
ілюстраціях гриби з їхніми назвами та
вкажіть відділи, до якого вони
належать: 1 –синхітріум; 2 – мукор, або
біла цвіль; 3 – дощовик їстівний; 4 –
зморшок їстівний.
1
2
3
4

30. Використана література:

Соболь В. І.
Біологія і екологія : підруч. для 10 кл.
закл. загальної середньої освіти / В. І.
Соболь. – Кам’янець-Подільський :
Абетка, 2018. – 272 с. : іл.
Використана література:

31. Джерела фото, використаних в презентації

Інтернет - ресурси:
1.https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%
86%D1%96%D1%8F&newwindow=1&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkrtKFw4veAhVqtosKHahcC7gQ_AUIDigB&biw=1280&bih=913#imgrc=mmlTS
vEoFpgvkM:
2.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%8
6%D1%96%D1%8F&newwindow=1&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkrtKFw4veAhVqtosKHahcC7gQ_AUIDigB&biw=1280&bih=913#imgrc=YuwOs
mgc8X30PM:
3. https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=nCnGWeRFajNrgSLiJKoDw&q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96
%D1%81&oq=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8
1&gs_l=img.3...334988.337197.0.338520.2.2.0.0.0.0.152.294.0j2.2.0....0...1c.1j2.64.img..0.1.150...0j0i67k1.0.Ut0y9ShJIwY#imgrc=akDE_1BMsXVOhM:
4.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=8SrGW6O_JKyNmgWw4bb4BA&q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1
%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%81&oq=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%
BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%81&gs_l=img.3...50132.52466.0.54001.2.2.0.0.0.0.358.483.0j1j0j1.2.0....0...1c.1j2.64.img..0.1.357...0j0i67k1.0.9O1Ix
nQYEKA#imgdii=r1e8E96FTceBBM:&imgrc=UBy6dBFzHw_lFM:
5.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=KivGW86lBo74qwH_gK7gDw&q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%
D0%B8+&oq=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8+&gs_l=img.3..0j0i67k1l3j0l6.234784.234784.0.235574.1.1.0.0.0.0.205.205.21.1.0....0...1c.1.64.img..0.1.203....0.vK83yQYnEIk#imgrc=lU5_EuZHYFdtTM:
6.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=Sy7GW5niAu7RrgTL0LLwCA&q=%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%80%D
0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%
B0&oq=%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%8F&gs_l=img.1.1.0j0i24k1.26790.45838.0.47691.11.9.0.
2.2.0.326.2045.0j5j2j2.9.0....0...1c.1.64.img..0.11.2071...0i67k1.0.9yAOjnlnFR0#imgrc=cvoJ5NwJ8S9XOM:
7. https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=DS_GW67SGIsrgTD2ZDQCg&q=%D1%81%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&oq=%D1%81%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B7
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&gs_l=img.3...102797.109664.0.110488.10.10.0.0.0.0.318.1766.0j5j3j1.9.0....0...1c.1.64.img..1.4.965...0j0i1k1j0i10i2
4k1j0i24k1.0.iTULfCUWOuQ#imgrc=LEZ0g9VCSsvGTM:
8. https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=DS_GW67SGIsrgTD2ZDQCg&q=%D1%81%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&oq=%D1%81%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B7
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&gs_l=img.3...102797.109664.0.110488.10.10.0.0.0.0.318.1766.0j5j3j1.9.0....0...1c.1.64.img..1.4.965...0j0i1k1j0i10i2
4k1j0i24k1.0.iTULfCUWOuQ#imgrc=cAc_5skXcbj2TM:
9. https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=DS_GW67SGIsrgTD2ZDQCg&q=%D1%81%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&oq=%D1%81%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B7
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&gs_l=img.3...102797.109664.0.110488.10.10.0.0.0.0.318.1766.0j5j3j1.9.0....0...1c.1.64.img..1.4.965...0j0i1k1j0i10i2
4k1j0i24k1.0.iTULfCUWOuQ#imgdii=roVOymlSfwT3GM:&imgrc=Z3mh9SFrkhx0-M:
10. https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=fS_GW7PKOKzIrgSjKmYCA&q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8&oq=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8&gs_l=img.3..0l10.727440.735193.0.735676.6.6.0.0.0
.0.300.1316.0j3j2j1.6.0....0...1c.1.64.img..0.6.1314...0i67k1.0.00Ftvyh1ulA#imgrc=ETXuWN4xSndqKM:
11.
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B
8%D0%B1%D1%96%D0%B2&newwindow=1&hl=ru-UA&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=zWJp9W17S0GDrM%253A%252CuXShmQJOezZglM%252C_&usg=AI4_kRbpdRXAJBZ0X6VPkCeJ2HYibbfDQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjE3PWd1IveAhUW5rwKHREQAtMQ9QEwA3oECAUQBg#imgrc=zWJp9W17S0GDrM:
Джерела фото, використаних в презентації
English     Русский Rules