Жаратылысты-ғылыми және гуманитарлы мәдениет
Жоспары:
Адам жетістігі - мәдениет
"Екі мәдениет" теориясы
Пайдаланған әдебиеттер:
671.62K
Category: philosophyphilosophy

Жаратылысты, ғылыми және гуманитарлы мәдениет

1. Жаратылысты-ғылыми және гуманитарлы мәдениет

Жаратылыстығылыми және
гуманитарлы
мәдениет

2. Жоспары:

1. Адам
жетістігі – мәдениет
2. Жаратылысты-ғылыми және гуманитарлы
мәдениет
3. «Екі мәдениет» (Ч.П.Сноу)
4. Жаратылысты-ғылыми және гуманитарлы
мәдениеттердің байланысы

3. Адам жетістігі - мәдениет

Мәдениет дегеніміз — адамның қолымен
жасалған
материалдық
және
рухани
байлықтардың жиынтығы және де адамның осы
байлықтарды
жасау
мен
қолдана
білу
мүмкіншіліктері. Бірақ бұл жаратылыстың
біртекті түсінігі жоқ. Қазіргі таңда «мәдениет»
терминінің 500-ден астам анықтамасы бар.

4.

МӘДЕНИЕТ
Ғылымижаратылыстану
«Жаратылыстану» ұғымы екі сөзден құралған —
«жаратылыс» (табиғат) және «тану» немесе «білу».
Бұл сөздің синонимі ретінде «табиғаттану» деген
терминді келтіруге болады. Қазіргі кезде
жаратылыстану термині дәл жаратылыстану
ұғымын білдіреді. Дәл жаратылыстану — бұл
толығынан қалыптастырылып дайындалған (көбіне
математикалық формулалармен) Ғаламдағы бар
немесе бар болуы мүмкін барлық нәрселер туралы
нақты білім (ғылым).
Гуманитарлық
Гуманитарлы мәдениет адамдардың бір-бірімен
байланысын, қарым-қатынасын реттеуге
бағытталған қоғамдық сана-сезіммен, рухани
байлықпен байланысты мәселелерді қарастырады.
Бүл сүрақтарды «адамтану» ғылымдары
(философия, социология, этика, история, т. б.) және
религия, мораль, құқұқ және т. б. ғылымдар
зерттейді.

5. "Екі мәдениет" теориясы

"Екі мәдениет" теориясы
"Мәдениеттердің
оқшаулануы - бәріміз үшін
де мәдениеттің жоғалуының
айқын көрінісі"
Чарльз Перси Сноу
(1905-1980)

6.

«Кім де кім жаратылыстану ғылымдарының
мәселелерін
математиканың
көмегінсіз
шешкісі келсе, ол өзінің алдына шешілмейтін
міндет қояды. Өлшенетін затты өлшеу керек
және өлшенбейтінді өлшеуге келтіру керек»
Табиғат
Адам
Қоғам

7.

Жаратылысты-ғылыми мен гуманитарлы мәдениеттерді бөліп қарауға
болмайды. Олар бір-бірімен тығыз байланысты және бір-біріне біздің оң мен сол
қолдарымыз сияқты, есту мен көруіміз сияқты өте қажет.
екеуі де
адамның ісәрекеті мен
сана-сезімінің
нәтижелері
мәдениеттің осы
түрлері адамның
өмірлік
көзқарасын
қалыптастырады
жаратылыстығылыми мен
гуманитарлы
мәдениет түрлері
мен ғылымдары
арасында ортақ
«ше-каралық»
мәселелер көп
қоғамдағы мәдениеттің
жаратылысты-ғылыми мен
гуманитарлық аймақтары бір
бірімен қиылысып, бірін-бірі
толықтырып және бір-біріне әсер
етіп тұрады

8. Пайдаланған әдебиеттер:

http://kazaksha.info/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0/%D0%B6%
D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82
%D1%8B-%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%
80%D0%BB%D1%8B/
Ч.П. Сноу, "ДВЕ КУЛЬТУРЫ И НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"
English     Русский Rules