Тема: “Формування логістичної системи збуту продукції у підприємстві”
Структура реалізованої продукції за товарними групами ПАТ «Полтавакондитер», 2013 р.
Організаційна структура маркетингової діяльності ПАТ «Полтавакондитер»
Товарна структура управління відділу маркетингу ПАТ «Полтавакондитер»
Динаміка витрат логістичної системи збуту кондитерських виробів підприємств галузі, 2009-2013 рр.
Операційний прибуток кондитерських підприємств, 2009-2013 рр.
Рівень ефективності логістичної системи збуту кондитерських підприємств, 2009-2013 рр.
Фактичний рівень ефективності логістичного збуту та розрахункове значення показника в ПАТ «Полтавакондитер», 2009-2013 рр.
Зовнішня оцінка логістичної системи збуту споживачами  ПАТ «Полтавакондитер» за 2009-2013 рр., балів
Склад інвентаризаційної комісії для вдосконалення контролю за правильністю розрахунків ПАТ «Полтавакондитер» з партнерами, 2015 р.
Оптимізація загальної організаційної структури логістичних каналів розподілу ПАТ «Полтавакондитер», 2015 р.
Доповідь закінчена.  Дякую за увагу!
548.50K
Categories: marketingmarketing managementmanagement

Тема: “Формування логістичної системи збуту продукції у підприємстві”

1. Тема: “Формування логістичної системи збуту продукції у підприємстві”

Підготував: Моцар В.А.,
ОКР “Магістр”, 1 курсу 1 групи

2. Структура реалізованої продукції за товарними групами ПАТ «Полтавакондитер», 2013 р.

3. Організаційна структура маркетингової діяльності ПАТ «Полтавакондитер»

Організаційна структура маркетингової діяльності
ПАТ «Полтавакондитер»
Маркетингова діяльність
ПАТ «Полтавакондитер»
Відділ
маркетингу
Відділ
логістики
Відділ
інформаційного
забезпечення
Відділ
нової
продукції
Відділ
експорту
продукції

4. Товарна структура управління відділу маркетингу ПАТ «Полтавакондитер»

Товарна структура управління відділу маркетингу
ПАТ «Полтавакондитер»
Начальник відділу маркетингу
ПАТ «Полтавакондитер»
Керівник
по випуску
печива і
вафель
Керівник
по випуску
цукерок
Керівник
по випуску
карамелі
Керівник
по випуску
шоколадних
виробів
Керівник по
випуску інших
кондитерських
виробів

5. Динаміка витрат логістичної системи збуту кондитерських виробів підприємств галузі, 2009-2013 рр.

6. Операційний прибуток кондитерських підприємств, 2009-2013 рр.

7. Рівень ефективності логістичної системи збуту кондитерських підприємств, 2009-2013 рр.

8. Фактичний рівень ефективності логістичного збуту та розрахункове значення показника в ПАТ «Полтавакондитер», 2009-2013 рр.

9. Зовнішня оцінка логістичної системи збуту споживачами ПАТ «Полтавакондитер» за 2009-2013 рр., балів

Зовнішня оцінка логістичної системи збуту споживачами
ПАТ «Полтавакондитер» за 2009-2013 рр., балів
Відхилення (+,-)
2013 р. від 2009 р.
Роки
Критерії оцінки
2009
2010
2011
2012
2013
абсолютне
відносне
Своєчасність виконання
замовлення
82
85
89
92
96
+14
+17,0
Дотримання точності
параметрів замовлення
88
90
89
92
93
+5
+5,7
Зручність здійснення
оплати
54
59
77
72
79
+25
+45,7
Зручність умов доставки
75
82
89
97
95
+20
+26,7
Час реакції на претензії
72
76
80
89
84
+12
+16,7
Гнучкість умов договору
50
59
55
60
65
+15
+30,8
Рівень логістичного сервісу
84
86
88
91
93
+9
+10,7

10. Склад інвентаризаційної комісії для вдосконалення контролю за правильністю розрахунків ПАТ «Полтавакондитер» з партнерами, 2015 р.

Склад інвентаризаційної комісії для вдосконалення
контролю за правильністю розрахунків
ПАТ «Полтавакондитер» з партнерами, 2015 р.
Склад комісії
Голова комісії
Заступник голови
Посада
Асистент голови правління
Заступник голови правління з фінансових питань
Заступник головного бухгалтера
Юрист
Члени інвентаризаційної комісії
Бухгалтер
Начальник відділу маркетингу

11. Оптимізація загальної організаційної структури логістичних каналів розподілу ПАТ «Полтавакондитер», 2015 р.

Оптимізація загальної організаційної структури логістичних
каналів розподілу ПАТ «Полтавакондитер», 2015 р.
ПАТ «Полтавакондитер»
Мережа фірмових
магазинів
Роздрібна
торгівля
Мережа розподільчих центрів
(дистриб’ютори, дилери)
Роздрібна
торгівля
Роздрібна
торгівля
Роздрібна
торгівля

12. Доповідь закінчена. Дякую за увагу!

Доповідь закінчена.
Дякую за увагу!
English     Русский Rules